Przejdź do menu Przejdź do treści Przejdź do danych teleadresowych
Pogoda ikona

-2°C

Informacja dla osób niesłyszących i niedosłyszących
RODO

Jakość powietrza

Dobra

Legenda

Bardzo dobra
Dobra
Umiarkowana
Dostateczna
Zła
Bardzo zła
Brak danych
Czujnik GIOŚ PM10 NO2 SO2 C6H6
Ogrody, Skawina   -   42.1   2.98   0.64
Czujniki w Gminie Skawina PM10 PM2.5
Mikołaja Kopernika   -   -
Leśna   12.52   16.47
Edwarda Warchałowskiego   23.65   33.01
Wytrzyszczek   14.81   19
Generała Emila Fieldorfa "Nila"   22.96   33.33
Skawińska   25.96   36.23
Leona Petrażyckiego   12.76   16.67
Leona Petrażyckiego   10.71   13.92
Wszystkie odczyty podawane są w µg/m3 Partner

Menu

Pozostałe dokumenty

 • Program Wspierania Rodziny dla Gminy Skawina na lata 2022–2024 - KLIKNIJ TUTAJ
 • Polityka Senioralna dla Gminy Skawina na lata 2022–2026 - KLIKNIJ TUTAJ
 • Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2022 - KLIKNIJ TUTAJ
 • Program Ochrony Środowiska dla Gminy Skawina na lata 2022- 2026 z perspektywą do roku 2028 - KLIKNIJ TUTAJ
 • Program przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie dla Gminy Skawina na lata 2018-2022 - KLIKNIJ TUTAJ
 • Plan zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla miasta i gminy Skawina - KLIKNIJ TUTAJ
 • Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Skawina na lata 2016–2022 - KLIKNIJ TUTAJ
 • Plan mobilności dla Gminy Skawina - KLIKNIJ TUTAJ
 • Program rozwoju sportu i rekreacji w Gminie Skawina na lata 2016 – 2020+ - KLIKNIJ TUTAJ
 • Plan Odnowy Miejscowości Zelczyna na lata 2016–2020 - KLIKNIJ TUTAJ
 • Plan Odnowy Miejscowości Wola Radziszowska na lata 2016–2020 - KLIKNIJ TUTAJ
 • Plan Odnowy Miejscowości Wielkie Drogi na lata 2016–2020 - KLIKNIJ TUTAJ
 • Plan Odnowy Miejscowości Rzozów na lata 2016–2020 - KLIKNIJ TUTAJ
 • Plan Odnowy Miejscowości Radziszów na lata 2016–2020 - KLIKNIJ TUTAJ
 • Plan Odnowy Miejscowości Pozowice na lata 2016–2020 - KLIKNIJ TUTAJ
 • Plan Odnowy Miejscowości Polanka Hallera na lata 2016–2020 - KLIKNIJ TUTAJ
 • Plan Odnowy Miejscowości Ochodza na lata 2016–2020 - KLIKNIJ TUTAJ
 • Plan Odnowy Miejscowości Krzęcin na lata 2016–2020 - KLIKNIJ TUTAJ
 • Plan Odnowy Miejscowości Kopanka na lata 2016–2020 - KLIKNIJ TUTAJ
 • Plan Odnowy Miejscowości Jurczyce na lata 2016–2020 - KLIKNIJ TUTAJ
 • Plan Odnowy Miejscowości Jaśkowice na lata 2016–2020 - KLIKNIJ TUTAJ
 • Plan Odnowy Miejscowości Grabie na lata 2016–2020 - KLIKNIJ TUTAJ
 • Plan Odnowy Miejscowości Gołuchowice na lata 2016–2020 - KLIKNIJ TUTAJ
 • Plan Odnowy Miejscowości Facimiech na lata 2016–2020 - KLIKNIJ TUTAJ
 • Plan Odnowy Miejscowości Borek Szlachecki na lata 2016–2020 - KLIKNIJ TUTAJ
 • Program ochrony środowiska dla Gminy Skawina na lata 2015–2017, z perspektywą na lata 2018–2021 - KLIKNIJ TUTAJ
 • Zintegrowana Strategia Rozwoju Edukacji i Rynku Pracy na terenie Obszaru Funkcjonalnego „Blisko Krakowa” - KLIKNIJ TUTAJ
 • Zintegrowany Program Aktywizacji i Partycypacji Społecznej na terenie Obszaru Funkcjonalnego „Blisko Krakowa” - KLIKNIJ TUTAJ
 • Zintegrowana Strategia Rozwoju Oferty Czasu Wolnego na terenie Obszaru Funkcjonalnego „Blisko Krakowa” ze szczególnym uwzględnieniem Oferty Rekreacyjnej i Ochrony Środowiska - KLIKNIJ TUTAJ
 • Plan gospodarki niskoemisyjnej wraz z niezbędnymi elementami uzupełniającymi dla gminy Skawina na lata 2015 - 2020 - KLIKNIJ TUTAJ
 • Zintegrowana Strategia Rozwoju Obszaru Funkcjonalnego „Blisko Krakowa” - KLIKNIJ TUTAJ