Przejdź do menu Przejdź do treści Przejdź do danych teleadresowych
Pogoda ikona

14°C

Informacja dla osób niesłyszących i niedosłyszących
RODO

Jakość powietrza

Bardzo dobra

Legenda

Bardzo dobra
Dobra
Umiarkowana
Dostateczna
Zła
Bardzo zła
Brak danych
Czujnik GIOŚ PM10 NO2 SO2 C6H6
Ogrody, Skawina   -   23.98   6.18   0.69
Czujniki w Gminie Skawina PM10 PM2.5
Mikołaja Kopernika   14.53   19.02
Leśna   9.11   12.24
Edwarda Warchałowskiego   12.02   15.8
Wytrzyszczek   -   -
Generała Emila Fieldorfa "Nila"   11.96   16.03
Skawińska   12.84   16.51
Leona Petrażyckiego   8.23   11.36
Leona Petrażyckiego   7.06   9.5
Wszystkie odczyty podawane są w µg/m3 Partner

Menu

Pozostałe dokumenty

 • Program Wspierania Rodziny dla Gminy Skawina na lata 2022–2024 - KLIKNIJ TUTAJ
 • Polityka Senioralna dla Gminy Skawina na lata 2022–2026 - KLIKNIJ TUTAJ
 • Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2022 - KLIKNIJ TUTAJ
 • Program Ochrony Środowiska dla Gminy Skawina na lata 2022- 2026 z perspektywą do roku 2028 - KLIKNIJ TUTAJ
 • Program przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie dla Gminy Skawina na lata 2018-2022 - KLIKNIJ TUTAJ
 • Plan zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla miasta i gminy Skawina - KLIKNIJ TUTAJ
 • Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Skawina na lata 2016–2022 - KLIKNIJ TUTAJ
 • Plan mobilności dla Gminy Skawina - KLIKNIJ TUTAJ
 • Program rozwoju sportu i rekreacji w Gminie Skawina na lata 2016 – 2020+ - KLIKNIJ TUTAJ
 • Plan Odnowy Miejscowości Zelczyna na lata 2016–2020 - KLIKNIJ TUTAJ
 • Plan Odnowy Miejscowości Wola Radziszowska na lata 2016–2020 - KLIKNIJ TUTAJ
 • Plan Odnowy Miejscowości Wielkie Drogi na lata 2016–2020 - KLIKNIJ TUTAJ
 • Plan Odnowy Miejscowości Rzozów na lata 2016–2020 - KLIKNIJ TUTAJ
 • Plan Odnowy Miejscowości Radziszów na lata 2016–2020 - KLIKNIJ TUTAJ
 • Plan Odnowy Miejscowości Pozowice na lata 2016–2020 - KLIKNIJ TUTAJ
 • Plan Odnowy Miejscowości Polanka Hallera na lata 2016–2020 - KLIKNIJ TUTAJ
 • Plan Odnowy Miejscowości Ochodza na lata 2016–2020 - KLIKNIJ TUTAJ
 • Plan Odnowy Miejscowości Krzęcin na lata 2016–2020 - KLIKNIJ TUTAJ
 • Plan Odnowy Miejscowości Kopanka na lata 2016–2020 - KLIKNIJ TUTAJ
 • Plan Odnowy Miejscowości Jurczyce na lata 2016–2020 - KLIKNIJ TUTAJ
 • Plan Odnowy Miejscowości Jaśkowice na lata 2016–2020 - KLIKNIJ TUTAJ
 • Plan Odnowy Miejscowości Grabie na lata 2016–2020 - KLIKNIJ TUTAJ
 • Plan Odnowy Miejscowości Gołuchowice na lata 2016–2020 - KLIKNIJ TUTAJ
 • Plan Odnowy Miejscowości Facimiech na lata 2016–2020 - KLIKNIJ TUTAJ
 • Plan Odnowy Miejscowości Borek Szlachecki na lata 2016–2020 - KLIKNIJ TUTAJ
 • Program ochrony środowiska dla Gminy Skawina na lata 2015–2017, z perspektywą na lata 2018–2021 - KLIKNIJ TUTAJ
 • Zintegrowana Strategia Rozwoju Edukacji i Rynku Pracy na terenie Obszaru Funkcjonalnego „Blisko Krakowa” - KLIKNIJ TUTAJ
 • Zintegrowany Program Aktywizacji i Partycypacji Społecznej na terenie Obszaru Funkcjonalnego „Blisko Krakowa” - KLIKNIJ TUTAJ
 • Zintegrowana Strategia Rozwoju Oferty Czasu Wolnego na terenie Obszaru Funkcjonalnego „Blisko Krakowa” ze szczególnym uwzględnieniem Oferty Rekreacyjnej i Ochrony Środowiska - KLIKNIJ TUTAJ
 • Plan gospodarki niskoemisyjnej wraz z niezbędnymi elementami uzupełniającymi dla gminy Skawina na lata 2015 - 2020 - KLIKNIJ TUTAJ
 • Zintegrowana Strategia Rozwoju Obszaru Funkcjonalnego „Blisko Krakowa” - KLIKNIJ TUTAJ