Uchwała nr LXII/901/23 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 29 listopada 2023 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Skawina w jego granicach administracyjnych, zatwierdzonego uchwałą Nr XIIN/456/13 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 12 grudnia 2013 r., ze zm.), została opublikowana w Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z dnia 6 grudnia 2023 r., poz. 8242, pod adresem: https://edziennik.malopolska.uw.gov.pl/legalact/2023/8242/.

Uchwała dotyczy zmiany tekstu planu miejscowego w zakresie zniesienia ograniczeń dla farm i paneli fotowoltaicznych, zmniejszenia wymaganej ilości miejsc postojowych oraz dopuszczenia realizacji wolnostojącej zabudowy usługowej w terenach zabudowy produkcyjno-usługowej, w Mieście, oznaczonych symbolami: A1PU, A6PU, A8PU, A9PU, A10PU, A12PU, A13PU, A14PU, A15PU, A16PU, A19PU, A20PU, A21PU, A22PU, A23PU, A24PU, A25PU, A27PU, A29PU, A30PU, A31PU, A32PU, A33PU, A34PU, A35PU, A36PU, A37PU, A38PU, A40PU, A41PU, A42PU, A43PU, A45PU, A46PU