Uchwała Nr XLII/598/22 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 30 marca 2022 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Skawina w jego granicach administracyjnych (opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego z dnia 5 kwietnia 2022 r., poz. 2338, pod adresem: http://edziennik.malopolska.uw.gov.pl/legalact/2022/2338/). 


Uchwała dotyczy zmiany rysunku planu miejscowego w rejonie obwodnicy Miasta i ulic: Skawińskiej i Za Górą, w zakresie likwidacji fragmentu drogi KDL (na skutek czego powiększeniu ulegają tereny o symbolu: ZR, A3U, A20PU, A21PU) oraz usunięcia terenu o symbolu KDL/WS.

Zmiana obejmuje zlokalizowane w Skawinie działki o numerach: 1372/2, 1545/5, 1545/6, 1546, 1547, 1548/2, 1549/2, 1554/34, 1554/40, 1554/48, 1554/61, 1554/62, 1554/63, 1559/6, 1559/7, 1559/8, 1560/4, 1560/5, 1560/6, 1560/7, 1560/8, 1561/16, 1561/5, 1561/6, 1561/8, 1561/9, 1561/10, 1561/11, 1561/12, 1561/13, 1565/3, 1565/5, 1565/8, 1565/9, 1565/10, 1755, 1763/1, 1763/3, 1769/2, 1770/10, 1770/12, 6000.