Przejdź do menu Przejdź do treści Przejdź do danych teleadresowych
Pogoda ikona

14°C

Informacja dla osób niesłyszących i niedosłyszących
RODO

Jakość powietrza

Bardzo dobra

Legenda

Bardzo dobra
Dobra
Umiarkowana
Dostateczna
Zła
Bardzo zła
Brak danych
Czujnik GIOŚ PM10 NO2 SO2 C6H6
Ogrody, Skawina   -   11.35   5.29   0.58
Czujniki w Gminie Skawina PM10 PM2.5
Mikołaja Kopernika   9.67   12.52
Leśna   7.93   10.52
Edwarda Warchałowskiego   10.57   13.87
Wytrzyszczek   -   -
Generała Emila Fieldorfa "Nila"   9.91   13.17
Skawińska   10.25   13.05
Leona Petrażyckiego   7.61   10.27
Leona Petrażyckiego   5.83   7.88
Wszystkie odczyty podawane są w µg/m3 Partner

Taxi

TWOJĄ SPRAWĘ ZAŁATWIĄ:


POSTÓJ TAKSÓWEK W SKAWINIE

tel.: 12 256 03 69


INFORMACJE DLA TAKSÓWKARZY

1. ZAWIESZENIE WYKONYWANIA PRZEWOZU OSÓB TAKSÓWKĄ

Jeśli chcą państwo zawiesić na okres przekraczający 6 miesięcy wykonywanie przewozu osób taksówką to musicie poinformować o tym nasz urząd i zdeponować na ten czas licencję oraz wypisy.

 W krótkim piśmie poinformuj nas o:

  • dacie rozpoczęcia okresu zawieszenia wykonywania przewozu,
  • dacie zakończenia okresu zawieszenia wykonywania przewozu,
  • sposobie zwrotu zdeponowanej licencji (odbiór osobisty czy przesyłka pocztowa).

 Całość prosimy włożyć do koperty, opisać i wyśłać na adres:

Urząd Miasta i Gminy Skawina, Wydział Rozwoju i Strategii

         ul. Rynek 12, 32-050 Skawina

lub dostarczyć osobiście do Urzędu.

Jeśli chcą państwo zawiesić wykonywanie przewozu osób taksówką na okres nieprzekraczający 6 miesięcy nie musicie nas o tym informować.

2. BADANIA LEKARSKIE I PSYCHOLOGICZNE 

Ze względu na zmiany przepisów, które nastąpią 17 września, prosimy o dostarczenie kserokopii orzeczeń lekarskich i psychologicznych jako załączniki do wniosku o wydanie licencji taxi.

3. ZAŚWIADCZENIE O NIEKARALNOŚCI

Aby zgłosić osobę wykonującą przewóz taksówką, należy do wniosku dołączyć jej zaświadczenie o niekaralności z sądu, wydane nie wcześniej niż miesiąc przed złożeniem wniosku (dotyczy zarówno przedsiębiorcy osobiście wykonującego przewóz, jak i każdego kierowcy).

W przypadku obcokrajowców spoza Unii Europejskiej i spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego dodatkowo należy dołączyć zaświadczenie o niekaralności wystawione przez właściwe organy państwa ich pochodzenia - wydane nie wcześniej niż miesiąc przed złożeniem wniosku, wraz z ich tłumaczeniem na język polski, dokonanym przez tłumacza przysięgłego ustanowionego w Polsce albo właściwego konsula (dotyczy zarówno przedsiębiorcy osobiście wykonującego przewóz, jak i każdego kierowcy).

Jeżeli posiadają państwo informację o niekaralności w formie elektronicznej to do wniosku o udzielenie licencji prosimy dołączyć płytę CD lub pendrive.

 Powinny się na nich znaleźć pliki z rozszerzeniami:

  • .xml
  • .xades
  • .pdf

4. PŁATNOŚCI

Płatności za licencję, dodatkowe wypisy czy pełnomocnictwa prosimy wykonywać na rachunek bieżący. Potwierdzenie wniesienia opłaty jest obligatoryjne do przyjęcia wniosku, więc prosimy je zamieścić w formie załącznika do składanego wniosku o udzielenie licencji, bądź prosimy o przesłanie potwierdzenia wniesienia opłaty drogą mailową do pana Krzysztofa Kalety.