Przejdź do menu Przejdź do treści Przejdź do danych teleadresowych
Ikona Stan powietrza
Pogoda ikona

22°C

Ikona Ekointerwencja Ikona Program Czyste Powietrze
Informacja dla osób niesłyszących i niedosłyszących Ikona wersja kontrastowa
RODO Ikona wyszukiwarka

Jakość powietrza

Bardzo dobra

Legenda

Bardzo dobra
Dobra
Umiarkowana
Dostateczna
Zła
Bardzo zła
Brak danych
Czujnik GIOŚ PM10 NO2 SO2 C6H6
Ogrody, Skawina   -   13.56   5.88   0.19
Czujniki w Gminie Skawina PM10 PM2.5
Wszystkie odczyty podawane są w µg/m3 Partner

Piesi

Priorytetyzacja ruchu pieszegoPiesi


Przemieszczanie się piesze oraz rowerem jest najbardziej pożądaną formą z punktu widzenia zarządzania mobilnością mieszkańców. Jest niskoinwestycyjne, nisko kosztowe w zarządzaniu i utrzymaniu, wpływa pozytywnie na środowisko naturalne oraz generuje korzyści zarówno dla lokalnej gospodarki, jak również stanu zdrowia mieszkańców stymulując aktywność fizyczną.


W Skawinie ruch pieszy jest najbardziej promowany na płycie Rynku, jednak już na ulicach wokół płyty Rynku ruch samochodowy skutecznie zniechęca mieszkańców do pozostania w tym miejscu na dłużej. W celu zachęcenia mieszkańców Gminy i Miasta Skawina do odbywania codziennych podroży pieszo, zarówno w obrębie centrum, jak i innych obszarów, należy uporządkować funkcjonalność sieci ulicznej i jej hierarchizację.


Centrum Miasta Skawina powinno stanowić salon całej Gminy i opierać się przestrzennie na wyremontowanej płycie Rynku z przylegającymi uliczkami. Obszar ten powinien zostać objęty strefą zamieszkania, z bezwzględnym priorytetem dla niechronionych uczestników ruchu oraz parkowaniem wyłącznie w wyznaczonych miejscach.

Dla wzrostu świadomości mieszkańców o bliskości centrum miasta, na ciągach pieszych zastosowano tymczasowe oznakowanie czasu dojścia do centrum Skawiny (Rynek) - w podziale na odcinki do 5 min., 10 min. oraz 15 min.

Piesi