Przejdź do menu Przejdź do treści Przejdź do danych teleadresowych
Ikona Stan powietrza
Pogoda ikona

2°C

Ikona Ekointerwencja Ikona Program Czyste Powietrze
Informacja dla osób niesłyszących i niedosłyszących Ikona wersja kontrastowa
RODO Ikona wyszukiwarka

Jakość powietrza

Bardzo dobra

Legenda

Bardzo dobra
Dobra
Umiarkowana
Dostateczna
Zła
Bardzo zła
Brak danych
Czujnik GIOŚ PM10 NO2 SO2 C6H6
Ogrody, Skawina   -   -   3.28   0.17
Czujniki w Gminie Skawina PM10 PM2.5
Mikołaja Kopernika   10.47   13.19
Leśna   9.71   12.43
Edwarda Warchałowskiego   11.61   14.44
Wytrzyszczek   -   -
Generała Emila Fieldorfa "Nila"   10.15   12.79
Skawińska   12.3   14.88
Leona Petrażyckiego   8.87   11.47
Leona Petrażyckiego   7.44   9.57
Wszystkie odczyty podawane są w µg/m3 Partner

Aktualności

Raport z konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Miejskiej w Skawinie w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie...

Raport z konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Miejskiej w Skawinie w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie...

Raport z konsultacji "Regulaminu przyznawania stypendiów i nagród sportowych w Gminie Skawina"

RAPORT Z KONSULTACJI Działając na podstawie §15 Załącznika do Uchwały Nr XIII/168/15 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 25 listopada 2015 r....

Konsultacje społeczne projektu uchwały Rady Miejskiej w Skawinie w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Skawina

Na podstawie §13 i §14 Załącznika do Uchwały Nr XIII/168/15 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie...

Raport z konsultacji społecznych projektu „Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej i Ochrony Osób Doznających Przemocy Domowej dla Gminy Skawina na lata 2023 -...

Działając na podstawie §15 załącznika do uchwały nr XIII/168/15 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie przyjęcia...

Raport z konsultacji społecznych projektu „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Skawina na rok 2024”

Działając na podstawie §15 załącznika do uchwały nr XIII/168/15 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie przyjęcia...

Konsultacje społeczne Regulaminu przyznawania stypendiów sportowych oraz nagród sportowych przyznawanych w Gminie Skawina za wybitne osiągnięcia w dziedzinie kultury fizycznej

Na podstawie §13 i §14 Załącznika do Uchwały Nr XIII/168/15 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie przyjęcia...

Rozpoczynamy konsultacje społeczne projektu „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Skawina na rok 2024”

Zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Miasta  Gminy Skawina 324.2023 z dnia 29 listopada 2023 r. rozpoczynamy konsultacje społeczne projektu „Gminnego Programu Profilaktyki i...

Rozpoczynamy konsultacje społeczne projektu„ Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej i Ochrony Osób Doznających Przemocy Domowej dla Gminy Skawina na lata 2023 - 2027”

Zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Miasta  Gminy Skawina 322.2023 z dnia 28 listopada 2023 r. rozpoczynamy konsultacje społeczne projektu „Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej i...

Konsultacje społeczne projektu „ Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Skawina na rok 2024”

Na podstawie §13 i §14 Załącznika do Uchwały Nr XIII/168/15 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie przyjęcia...

Konsultacje społeczne „ Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej i Ochrony Osób Doznających Przemocy Domowej dla Gminy Skawina na lata 2023 - 2027”

Na podstawie §13 i §14 Załącznika do Uchwały Nr XIII/168/15 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie przyjęcia...

Raport z konsultacji społecznych projektu kryteriów oceny w otwartych konkursach ofert w 2024 r.

Działając na podstawie §15 załącznika do uchwały nr XIII/168/15 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie przyjęcia...

Raport z konsultacji społecznych projektu Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Gminy Skawina do 2030 roku

Działając na podstawie §15 załącznika do uchwały nr XIII/168/15 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie przyjęcia „Zasad i trybu...

Konsultacje społeczne projektu kryteriów oceny w otwartych konkursach ofert

Na podstawie art. 5a ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. 2023 poz. 40, z późn....

Rozpoczęcie konsultacji społecznych projektu Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Gminy Skawina do 2030 roku

Burmistrz Miasta i Gminy Skawina zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych projektu Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Gminy Skawina do 2030 roku....

Konsultacje projektu Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Gminy Skawina do 2030 roku

Na podstawie art. 5a ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. 2022 poz. 559 z późn....

Raport z konsultacji społecznych projektu „Rocznego programu współpracy Gminy Skawina z organizacjami pozarządowymi ... na 2024 r.”

Działając na podstawie §15 załącznika do uchwały nr XIII/168/15 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie przyjęcia „Zasad i trybu...