Przejdź do menu Przejdź do treści Przejdź do danych teleadresowych
Pogoda ikona

14°C

Informacja dla osób niesłyszących i niedosłyszących
RODO

Jakość powietrza

Bardzo dobra

Legenda

Bardzo dobra
Dobra
Umiarkowana
Dostateczna
Zła
Bardzo zła
Brak danych
Czujnik GIOŚ PM10 NO2 SO2 C6H6
Ogrody, Skawina   -   23.98   6.18   0.69
Czujniki w Gminie Skawina PM10 PM2.5
Mikołaja Kopernika   14.53   19.02
Leśna   9.11   12.24
Edwarda Warchałowskiego   12.02   15.8
Wytrzyszczek   -   -
Generała Emila Fieldorfa "Nila"   11.96   16.03
Skawińska   12.84   16.51
Leona Petrażyckiego   8.23   11.36
Leona Petrażyckiego   7.06   9.5
Wszystkie odczyty podawane są w µg/m3 Partner

Aktualności

Konsultacje projektu Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Gminy Skawina do 2030 roku

Na podstawie art. 5a ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. 2022 poz. 559 z późn....

Raport z konsultacji społecznych projektu „Rocznego programu współpracy Gminy Skawina z organizacjami pozarządowymi ... na 2024 r.”

Działając na podstawie §15 załącznika do uchwały nr XIII/168/15 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie przyjęcia „Zasad i trybu...

Spotkanie w ramach konsultacji społecznych „Rocznego programu współpracy... na 2023 rok”

Zapraszamy na spotkanie konsultacyjne dotyczące projektu „Rocznego programu współpracy Gminy Skawina z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy...

Konsultacje społeczne Rocznego programu współpracy na 2024 rok

Na podstawie art. 5a ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. 2023 poz. 40, z późn....

Raport podsumowujący konsultacje społeczne projektu Koncepcji FP OKR Gubałówka

RAPORT PODSUMOWUJĄCY KONSULTACJE SPOŁECZNE PROJEKTU KONCEPCJI FUNKCJONALNO-PRZESTRZENNEJ OBSZARU OŚRODKA KULTURALNO – REKREACYJNEGO „GUBAŁÓWKA” W SKAWINIE WRAZ Z OTOCZENIEM Burmistrz Miasta i Gminy Skawina informuje, iż...

Konsultacje Koncepcji funkcjonalno-przestrzennej obszaru Ośrodka Kulturalno – Rekreacyjnego „Gubałówka” w Skawinie wraz z otoczeniem.

Na podstawie art. 5a ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. 2022 poz. 559 z późn....

Raport z konsultacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2023

Działając na podstawie art. 5a ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz....

Spotkanie konsultacyjne - „Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2023”

Zapraszamy na spotkanie konsultacyjne dotyczące projektu „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2023”.  Termin spotkania: 10 stycznia...

Konsultacje „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2023”.

Na podstawie art. 5a ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. 2022 poz. 559 z późn....

Raport z konsultacji społecznych projektu kryteriów oceny w otwartych konkursach ofert

Działając na podstawie §15 załącznika do uchwały nr XIII/168/15 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie przyjęcia „Zasad i trybu...

Raport z konsultacji projektów statutów jednostek pomocniczych Gminy Skawina

Działając na podstawie §15 uchwały nr XIII/168/15 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie przyjęcia „Zasad i...

Spotkanie konsultacyjne dotyczące projektu kryteriów oceny w otwartych konkursach ofert

Zapraszamy na spotkanie konsultacyjne dotyczące projektu kryteriów oceny w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych realizowanych przez organizacje pozarządowe i podmioty określone...

Konsultacje społeczne projektu kryteriów oceny w otwartych konkursach ofert

Na podstawie art. 5a ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. 2022 poz. 559 z późn....

Raport z konsultacji społecznych projektu Wieloletniego Programu współpracy z NGO na lata 2023 - 2027

Działając na podstawie §15 Załącznika do Uchwały Nr XIII/168/15 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie przyjęcia...

Raport z konsultacji społecznych projektu Rocznego Programu współpracy z NGO na 2023 rok

Działając na podstawie §15 Załącznika do Uchwały Nr XIII/168/15 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie przyjęcia...

Raport z konsultacji społecznych dotyczących trybu i szczegółowych kryteriów Inicjatywy lokalnej dla Gminy Skawina

Działając na podstawie art. 5a ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. 2022 poz. 559 z...