Przejdź do menu Przejdź do treści Przejdź do danych teleadresowych
Pogoda ikona

-2°C

Informacja dla osób niesłyszących i niedosłyszących
RODO

Jakość powietrza

Dobra

Legenda

Bardzo dobra
Dobra
Umiarkowana
Dostateczna
Zła
Bardzo zła
Brak danych
Czujnik GIOŚ PM10 NO2 SO2 C6H6
Ogrody, Skawina   -   42.1   2.98   0.64
Czujniki w Gminie Skawina PM10 PM2.5
Mikołaja Kopernika   -   -
Leśna   12.52   16.47
Edwarda Warchałowskiego   23.65   33.01
Wytrzyszczek   14.81   19
Generała Emila Fieldorfa "Nila"   22.96   33.33
Skawińska   25.96   36.23
Leona Petrażyckiego   12.76   16.67
Leona Petrażyckiego   10.71   13.92
Wszystkie odczyty podawane są w µg/m3 Partner

Aktualności

Raport z konsultacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2023

Działając na podstawie art. 5a ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz....

Spotkanie konsultacyjne - „Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2023”

Zapraszamy na spotkanie konsultacyjne dotyczące projektu „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2023”.  Termin spotkania: 10 stycznia...

Konsultacje „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2023”.

Na podstawie art. 5a ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. 2022 poz. 559 z późn....

Raport z konsultacji społecznych projektu kryteriów oceny w otwartych konkursach ofert

Działając na podstawie §15 załącznika do uchwały nr XIII/168/15 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie przyjęcia „Zasad i trybu...

Raport z konsultacji projektów statutów jednostek pomocniczych Gminy Skawina

Działając na podstawie §15 uchwały nr XIII/168/15 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie przyjęcia „Zasad i...

Spotkanie konsultacyjne dotyczące projektu kryteriów oceny w otwartych konkursach ofert

Zapraszamy na spotkanie konsultacyjne dotyczące projektu kryteriów oceny w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych realizowanych przez organizacje pozarządowe i podmioty określone...

Konsultacje społeczne projektu kryteriów oceny w otwartych konkursach ofert

Na podstawie art. 5a ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. 2022 poz. 559 z późn....

Raport z konsultacji społecznych projektu Wieloletniego Programu współpracy z NGO na lata 2023 - 2027

Działając na podstawie §15 Załącznika do Uchwały Nr XIII/168/15 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie przyjęcia...

Raport z konsultacji społecznych projektu Rocznego Programu współpracy z NGO na 2023 rok

Działając na podstawie §15 Załącznika do Uchwały Nr XIII/168/15 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie przyjęcia...

Raport z konsultacji społecznych dotyczących trybu i szczegółowych kryteriów Inicjatywy lokalnej dla Gminy Skawina

Działając na podstawie art. 5a ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. 2022 poz. 559 z...

Debata nad projektami statutów jednostek pomocniczych Gminy Skawina w ramach konsultacji społecznych

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Skawinie – Ewa Masłowska zaprasza na posiedzenia Komisji doraźnej ds. opracowania zmian w Statucie Gminy Skawina oraz zmian w statutach...

Uwaga! Wydłużenie terminu konsultacji społecznych projektów statutów jednostek pomocniczych Gminy Skawina

Zgodnie z zarządzeniem 258.2022 Burmistrza Miasta i Gminy Skawina z dnia 12 września br. konsultacje społeczne dotyczące projektów statutów jednostek pomocniczych Gminy...

Konsultacje społeczne trybu i szczegółowych kryteriów Inicjatywy lokalnej dla Gminy Skawina

Na podstawie art. 5a ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. 2022 poz. 559 z późn....

Konsultacje społeczne "Wieloletniego Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na lata 2023 - 2027"

Na podstawie art. 5a ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. 2022 poz. 559 z późn....

Konsultacje społeczne projektów statutów jednostek pomocniczych Gminy Skawina

Na podstawie art. 5a ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U.2022 poz. 559 z późn. zm.)...

Konsultacje społeczne "Rocznego Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2023 rok"

Na podstawie art. 5a ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. 2022 poz. 559 z późn....