Przejdź do menu Przejdź do treści Przejdź do danych teleadresowych
Ikona Stan powietrza
Pogoda ikona

22°C

Ikona Ekointerwencja Ikona Program Czyste Powietrze
Informacja dla osób niesłyszących i niedosłyszących Ikona wersja kontrastowa
RODO Ikona wyszukiwarka

Jakość powietrza

Brak danych

Legenda

Bardzo dobra
Dobra
Umiarkowana
Dostateczna
Zła
Bardzo zła
Brak danych
Czujnik GIOŚ PM10 NO2 SO2 C6H6
Ogrody, Skawina   -   13.56   5.88   0.19
Czujniki w Gminie Skawina PM10 PM2.5
Wszystkie odczyty podawane są w µg/m3 Partner

Aktualności

Konsultacje społeczne Rocznego programu współpracy na 2025 rok

Na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. 2024 poz. 609, z...

Raport z konsultacji projektu Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Skawina na lata 2024-2030

Na podstawie art. 5a ust. 1, art. 30 ust. 1 i art. 31 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie...

Raport z konsultacji projektu „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w gminie Skawina na lata 2024 - 2030”

Na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. 2024 poz. 609) oraz...

Spotkanie w ramach konsultacji społecznych projektu „Strategie Rozwiązywania Problemów Społecznych w gminie Skawina na lata 2024 - 2030”

Centrum Usług Społecznych zaprasza na spotkanie konsultacyjne dotyczące projektu „Strategie Rozwiązywania Problemów Społecznych w gminie Skawina na lata 2024 - 2030”. Termin...

Rozpoczynamy konsultacje społeczne projektu „Strategie Rozwiązywania Problemów Społecznych w gminie Skawina na lata 2024 - 2030”

Zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Miasta Gminy Skawina 128.2024 z dnia 21 maja 2024 rozpoczynamy konsultacje społeczne projektu „Strategie Rozwiązywania Problemów Społecznych w gminie Skawina...

Konsultacje społeczne projektu „Strategie Rozwiązywania Problemów Społecznych w gminie Skawina na lata 2024 - 2030”

Na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. 2024 poz. 609) oraz...

Konsultacje Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Skawina na lata 2024-2030

Na podstawie art. 5a ust. 1, art. 30 ust. 1 i art. 31 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie...

Raport z konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Miejskiej w Skawinie w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie...

Raport z konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Miejskiej w Skawinie w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie...

Raport z konsultacji "Regulaminu przyznawania stypendiów i nagród sportowych w Gminie Skawina"

RAPORT Z KONSULTACJI Działając na podstawie §15 Załącznika do Uchwały Nr XIII/168/15 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 25 listopada 2015 r....

Konsultacje społeczne projektu uchwały Rady Miejskiej w Skawinie w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Skawina

Na podstawie §13 i §14 Załącznika do Uchwały Nr XIII/168/15 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie...

Raport z konsultacji społecznych projektu „Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej i Ochrony Osób Doznających Przemocy Domowej dla Gminy Skawina na lata 2023 -...

Działając na podstawie §15 załącznika do uchwały nr XIII/168/15 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie przyjęcia...

Raport z konsultacji społecznych projektu „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Skawina na rok 2024”

Działając na podstawie §15 załącznika do uchwały nr XIII/168/15 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie przyjęcia...

Konsultacje społeczne Regulaminu przyznawania stypendiów sportowych oraz nagród sportowych przyznawanych w Gminie Skawina za wybitne osiągnięcia w dziedzinie kultury fizycznej

Na podstawie §13 i §14 Załącznika do Uchwały Nr XIII/168/15 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie przyjęcia...

Rozpoczynamy konsultacje społeczne projektu „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Skawina na rok 2024”

Zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Miasta  Gminy Skawina 324.2023 z dnia 29 listopada 2023 r. rozpoczynamy konsultacje społeczne projektu „Gminnego Programu Profilaktyki i...

Rozpoczynamy konsultacje społeczne projektu„ Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej i Ochrony Osób Doznających Przemocy Domowej dla Gminy Skawina na lata 2023 - 2027”

Zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Miasta  Gminy Skawina 322.2023 z dnia 28 listopada 2023 r. rozpoczynamy konsultacje społeczne projektu „Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej i...