Przejdź do menu Przejdź do treści Przejdź do danych teleadresowych
Pogoda ikona

16°C

Informacja dla osób niesłyszących i niedosłyszących
RODO

Jakość powietrza

Bardzo dobra

Legenda

Bardzo dobra
Dobra
Umiarkowana
Dostateczna
Zła
Bardzo zła
Brak danych
Czujnik GIOŚ PM10 NO2 SO2 C6H6
Ogrody, Skawina   -   13.67   1.8   0.13
Czujniki w Gminie Skawina PM10 PM2.5
Mikołaja Kopernika   11.09   14.86
Tyniecka   8.98   12.32
Generała Emila Fieldorfa "Nila"   9.82   13.17
Skawińska   12.22   15.7
Leona Petrażyckiego   6.25   8.57
Leona Petrażyckiego   4.58   6.21
Wspólna   6.6   8.89
Jagodowa   7.68   10.12
Wszystkie odczyty podawane są w µg/m3 Partner

Aktualności

Konsultacje społeczne trybu i szczegółowych kryteriów Inicjatywy lokalnej dla Gminy Skawina

Na podstawie art. 5a ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. 2022 poz. 559 z późn....

Konsultacje społeczne "Wieloletniego Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na lata 2023 - 2027"

Na podstawie art. 5a ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. 2022 poz. 559 z późn....

Konsultacje społeczne projektów statutów jednostek pomocniczych Gminy Skawina

Na podstawie art. 5a ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U.2022 poz. 559 z późn. zm.)...

Konsultacje społeczne "Rocznego Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2023 rok"

Na podstawie art. 5a ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. 2022 poz. 559 z późn....

Raport z konsultacji społecznych projektu "Programu wspierania rodziny dla gminy Skawina na lata 2022-2024"

Burmistrz Miasta i Gminy Skawina informuje, iż w toku konsultacji społecznych w zakresie projektu „Programu wspierania rodziny dla Gminy Skawina nalata 2022-2024”...

Facimiech - Plan Rozwoju Miejscowości na lata 2022-2030

Burmistrz Miasta i Gminy Skawina informuje o rozpoczęciu prac nad Planem Rozwoju Miejscowości Facimiech na lata 2022 - 2030. W związku z...

Kopanka - Plan Rozwoju Miejscowości na lata 2022-2030

Burmistrz Miasta i Gminy Skawina informuje o rozpoczęciu prac nad Planem Rozwoju Miejscowości Kopanka na lata 2022 - 2030. W związku z...

Pozowice - Plan Rozwoju Miejscowości na lata 2022-2030

Burmistrz Miasta i Gminy Skawina informuje o rozpoczęciu prac nad Planem Rozwoju Miejscowości Pozowice na lata 2022 - 2030. W związku z...

Jurczyce - Plan Rozwoju Miejscowości na lata 2022-2030

Burmistrz Miasta i Gminy Skawina informuje o rozpoczęciu prac nad Planem Rozwoju Miejscowości Jurczyce na lata 2022 - 2030. W związku z...

Grabie - Plan Rozwoju Miejscowości na lata 2022-2030

Burmistrz Miasta i Gminy Skawina informuje o rozpoczęciu prac nad Planem Rozwoju Miejscowości Grabie na lata 2022 - 2030. W związku z...

Polanka Hallera - Plan Rozwoju Miejscowości na lata 2022-2030

Burmistrz Miasta i Gminy Skawina informuje o rozpoczęciu prac nad Planem Rozwoju Miejscowości Polanka Hallera na lata 2022 - 2030. W związku...

Rzozów - Plan Rozwoju Miejscowości na lata 2022-2030

Burmistrz Miasta i Gminy Skawina informuje o rozpoczęciu prac nad Planem Rozwoju Miejscowości Rzozów na lata 2022 - 2030. W związku z...

Konsultacje społeczne projektu „Programu wspierania rodziny dla Gminy Skawina na lata 2022-2024”

Na podstawie §13 i §14 Załącznika do Uchwały Nr XIII/168/15 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie przyjęcia...

Jaśkowice - Plan Rozwoju Miejscowości na lata 2022-2030

Burmistrz Miasta i Gminy Skawina informuje o rozpoczęciu prac nad Planem Rozwoju Miejscowości Jaśkowice na lata 2022 - 2030. W związku z...

Osiedle Bukowskie - Plan Rozwoju Osiedla na lata 2022-2030

Burmistrz Miasta i Gminy Skawina informuje o rozpoczęciu prac nad Planem Rozwoju Osiedla Bukowskie na lata 2022 - 2030.W związku z tym...

Osiedle Radziszowskie - Plan Rozwoju Osiedla na lata 2022-2030

Burmistrz Miasta i Gminy Skawina informuje o rozpoczęciu prac nad Planem Rozwoju Osiedla Radziszowskie na lata 2022 - 2030.W związku z tym...