Przejdź do menu Przejdź do treści Przejdź do danych teleadresowych
Pogoda ikona

3°C

Informacja dla osób niesłyszących i niedosłyszących
RODO

Jakość powietrza

Bardzo dobra

Legenda

Bardzo dobra
Dobra
Umiarkowana
Dostateczna
Zła
Bardzo zła
Brak danych
Czujnik GIOŚ PM10 NO2 SO2 C6H6
Ogrody, Skawina   -   18.15   9.86   0.82
Czujniki w Gminie Skawina PM10 PM2.5
Wszystkie odczyty podawane są w µg/m3 Partner

Aktualności

Raport z konsultacji społecznych projektu kryteriów oceny w otwartych konkursach ofert

Działając na podstawie §15 załącznika do uchwały nr XIII/168/15 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie przyjęcia „Zasad i trybu...

Raport z konsultacji projektów statutów jednostek pomocniczych Gminy Skawina

Działając na podstawie §15 uchwały nr XIII/168/15 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie przyjęcia „Zasad i...

Spotkanie konsultacyjne dotyczące projektu kryteriów oceny w otwartych konkursach ofert

Zapraszamy na spotkanie konsultacyjne dotyczące projektu kryteriów oceny w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych realizowanych przez organizacje pozarządowe i podmioty określone...

Konsultacje społeczne projektu kryteriów oceny w otwartych konkursach ofert

Na podstawie art. 5a ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. 2022 poz. 559 z późn....

Raport z konsultacji społecznych projektu Wieloletniego Programu współpracy z NGO na lata 2023 - 2027

Działając na podstawie §15 Załącznika do Uchwały Nr XIII/168/15 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie przyjęcia...

Raport z konsultacji społecznych projektu Rocznego Programu współpracy z NGO na 2023 rok

Działając na podstawie §15 Załącznika do Uchwały Nr XIII/168/15 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie przyjęcia...

Raport z konsultacji społecznych dotyczących trybu i szczegółowych kryteriów Inicjatywy lokalnej dla Gminy Skawina

Działając na podstawie art. 5a ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. 2022 poz. 559 z...

Debata nad projektami statutów jednostek pomocniczych Gminy Skawina w ramach konsultacji społecznych

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Skawinie – Ewa Masłowska zaprasza na posiedzenia Komisji doraźnej ds. opracowania zmian w Statucie Gminy Skawina oraz zmian w statutach...

Uwaga! Wydłużenie terminu konsultacji społecznych projektów statutów jednostek pomocniczych Gminy Skawina

Zgodnie z zarządzeniem 258.2022 Burmistrza Miasta i Gminy Skawina z dnia 12 września br. konsultacje społeczne dotyczące projektów statutów jednostek pomocniczych Gminy...

Konsultacje społeczne trybu i szczegółowych kryteriów Inicjatywy lokalnej dla Gminy Skawina

Na podstawie art. 5a ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. 2022 poz. 559 z późn....

Konsultacje społeczne "Wieloletniego Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na lata 2023 - 2027"

Na podstawie art. 5a ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. 2022 poz. 559 z późn....

Konsultacje społeczne projektów statutów jednostek pomocniczych Gminy Skawina

Na podstawie art. 5a ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U.2022 poz. 559 z późn. zm.)...

Konsultacje społeczne "Rocznego Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2023 rok"

Na podstawie art. 5a ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. 2022 poz. 559 z późn....

Raport z konsultacji społecznych projektu "Programu wspierania rodziny dla gminy Skawina na lata 2022-2024"

Burmistrz Miasta i Gminy Skawina informuje, iż w toku konsultacji społecznych w zakresie projektu „Programu wspierania rodziny dla Gminy Skawina nalata 2022-2024”...

Facimiech - Plan Rozwoju Miejscowości na lata 2022-2030

Burmistrz Miasta i Gminy Skawina informuje o rozpoczęciu prac nad Planem Rozwoju Miejscowości Facimiech na lata 2022 - 2030. W związku z...

Kopanka - Plan Rozwoju Miejscowości na lata 2022-2030

Burmistrz Miasta i Gminy Skawina informuje o rozpoczęciu prac nad Planem Rozwoju Miejscowości Kopanka na lata 2022 - 2030. W związku z...