Przejdź do menu Przejdź do treści Przejdź do danych teleadresowych Przejdź do podstrony deklaracja dostępności

Aktualności

Jurczyce - Plan Rozwoju Miejscowości na lata 2022-2030

Burmistrz Miasta i Gminy Skawina informuje o rozpoczęciu prac nad Planem Rozwoju Miejscowości Jurczyce na lata 2022 - 2030. W związku z...

Grabie - Plan Rozwoju Miejscowości na lata 2022-2030

Burmistrz Miasta i Gminy Skawina informuje o rozpoczęciu prac nad Planem Rozwoju Miejscowości Grabie na lata 2022 - 2030. W związku z...

Polanka Hallera - Plan Rozwoju Miejscowości na lata 2022-2030

Burmistrz Miasta i Gminy Skawina informuje o rozpoczęciu prac nad Planem Rozwoju Miejscowości Polanka Hallera na lata 2022 - 2030. W związku...

Rzozów - Plan Rozwoju Miejscowości na lata 2022-2030

Burmistrz Miasta i Gminy Skawina informuje o rozpoczęciu prac nad Planem Rozwoju Miejscowości Rzozów na lata 2022 - 2030. W związku z...

Konsultacje społeczne projektu „Programu wspierania rodziny dla Gminy Skawina na lata 2022-2024”

Na podstawie §13 i §14 Załącznika do Uchwały Nr XIII/168/15 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie przyjęcia...

Jaśkowice - Plan Rozwoju Miejscowości na lata 2022-2030

Burmistrz Miasta i Gminy Skawina informuje o rozpoczęciu prac nad Planem Rozwoju Miejscowości Jaśkowice na lata 2022 - 2030. W związku z...

Osiedle Bukowskie - Plan Rozwoju Osiedla na lata 2022-2030

Burmistrz Miasta i Gminy Skawina informuje o rozpoczęciu prac nad Planem Rozwoju Osiedla Bukowskie na lata 2022 - 2030.W związku z tym...

Osiedle Radziszowskie - Plan Rozwoju Osiedla na lata 2022-2030

Burmistrz Miasta i Gminy Skawina informuje o rozpoczęciu prac nad Planem Rozwoju Osiedla Radziszowskie na lata 2022 - 2030.W związku z tym...

Wola Radziszowska - Plan Rozwoju Miejscowości na lata 2022-2030

Burmistrz Miasta i Gminy Skawina informuje o rozpoczęciu prac nad Planem Rozwoju Miejscowości Wola Radziszowska na lata 2022 - 2030. W związku...

Borek Szlachecki - Plan Rozwoju Miejscowości na lata 2022-2030

Burmistrz Miasta i Gminy Skawina informuje o rozpoczęciu prac nad Planem Rozwoju Miejscowości Borku Szlacheckiego na lata 2022 - 2030. W związku...

Radziszów - Plan Rozwoju Miejscowości na lata 2022-2030

Burmistrz Miasta i Gminy Skawina informuje o rozpoczęciu prac nad Planem Rozwoju Miejscowości Radziszów na lata 2022 - 2030.W związku z tym...

Raport z konsultacji społecznych projektu „Polityki Społecznej dla gminy Skawina na lata 2022-2026”

Burmistrz Miasta i Gminy Skawina informuje, iż w toku konsultacji społecznych w zakresie projektu „Polityki Społecznej dla gminy Skawina na lata 2022-2026”...

Konsultacje "Polityki senioralnej dla Gminy Skawina na lata 2022-2026"

Na podstawie art. 5a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 ze...

Konsultacje społeczne projektu Regulaminu przyznawania stypendiów sportowych i nagród sportowych w Gminie Skawina - raport z konsultacji

Działając na podstawie §15 Załącznika do Uchwały Nr XIII/168/15 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie przyjęcia...

Spotkanie konsultacyjne dotyczące projektu Regulaminu przyznawania stypendiów i nagród sportowych

Zapraszamy na spotkanie konsultacyjne dotyczące projektu “Regulaminu przyznawania stypendiów sportowych oraz nagród sportowych przyznawanych w Gminie Skawina za wybitne osiągnięcia w dziedzinie...

Konsultacje społeczne projektu Regulaminu przyznawania stypendiów sportowych i nagród sportowych w Gminie Skawina

Burmistrz Miasta i Gminy Skawina zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących projektu “Regulaminu przyznawania stypendiów sportowych oraz nagród sportowych przyznawanych w...