Przejdź do menu Przejdź do treści Przejdź do danych teleadresowych
Ikona Stan powietrza
Pogoda ikona

2°C

Ikona Ekointerwencja Ikona Program Czyste Powietrze
Informacja dla osób niesłyszących i niedosłyszących Ikona wersja kontrastowa
RODO Ikona wyszukiwarka

Jakość powietrza

Bardzo dobra

Legenda

Bardzo dobra
Dobra
Umiarkowana
Dostateczna
Zła
Bardzo zła
Brak danych
Czujnik GIOŚ PM10 NO2 SO2 C6H6
Ogrody, Skawina   -   5.15   -   0.16
Czujniki w Gminie Skawina PM10 PM2.5
Mikołaja Kopernika   9.88   12.54
Leśna   8.88   11.3
Edwarda Warchałowskiego   11.71   14.36
Wytrzyszczek   -   -
Generała Emila Fieldorfa "Nila"   9.03   11.64
Skawińska   10.57   12.74
Leona Petrażyckiego   8.64   11.27
Leona Petrażyckiego   7.35   9.41
Wszystkie odczyty podawane są w µg/m3 Partner

Pożyczka dla NGO

Pożyczka dla organizacji pozarządowych

Jesteście organizacją pozarządową działającą na terenie Gminy Skawina? Zamierzacie zrealizować świetny projekt, na którego realizację otrzymaliście dofinansowanie ze źródeł zewnętrznych w formie refundacji, ale niestety brakuje Wam środków finansowych, by wykorzystać refundowaną pulę środków? Pożyczka dla NGO jest właśnie dla Was!

Co, gdzie, jak?

KRYTERIA, CZYLI CO WARTO WIEDZIEĆ?

 • pożyczkę przyznawaną przez Burmistrza Miasta i Gminy Skawina mogą otrzymać organizacje pozarządowe działające na terenie gminy, które otrzymały grant na realizację zadania ze środków zewnętrznych w formie refundacji;
 • kwota pożyczki nie może być wyższa od przyznanej dotacji ze środków zewnętrznych;
 • pożyczka może być wypłacona jednorazowo lub w transzach;
 • zabezpieczenie pożyczki stanowi weksel „in blanco” wraz z deklaracją wekslową;
 • Burmistrz udzielając pożyczki zawiera z pożyczkobiorcą pisemną umowę, ustalając w szczególności: wysokość udzielonej pożyczki, ilość i wysokość poszczególnych rat, terminy spłaty poszczególnych rat, formę zabezpieczenia spłaty pożyczki;
 • pożyczka podlega spłacie w całości i nie podlega umorzeniu;
 • informacja o wsparciu finansowym Gminy Skawina w realizowanym projekcie musi być zamieszczona na wszelkich materiałach informacyjnych;
 • jeśli pożyczkobiorca wykorzysta pożyczkę w całości lub w części na cel niezgodny z zawartą umową, kwota udzielonej pożyczki wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem staje się natychmiast wymagalna i podlega zwrotowi wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, liczonymi od dnia zawarcia umowy do dnia zwrotu;
 • UWAGA! Z możliwości ubiegania się o pożyczkę wyklucza się podmioty, na których ciążą nieuregulowane wymagalne zobowiązania finansowe wobec budżetu Gminy.

JAK PRZEBIEGA PROCES?

 1. Decyzja o przyznaniu dotacji ze środków spoza budżetu gminy
 2. Złożenie wniosku przez pożyczkobiorcę
 3. Rozpatrzenie wniosku
 4. Przyznanie pożyczki przez Burmistrza Miasta i Gminy Skawina
 5. Podpisanie umowy pomiędzy pożyczkobiorcą a pożyczkodawcą
 6. Wypłata pożyczki
 7. Realizacja zadania przez pożyczkobiorcę 
 8. Otrzymanie przez pożyczkobiorcę refundacji środków
 9. Zwrot pożyczki


Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Wydziału Promocji, Sportu i  Współpracy:

Centrum Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi:
E:  cop@gminaskawina.pl