Przejdź do menu Przejdź do treści Przejdź do danych teleadresowych
Pogoda ikona

3°C

Informacja dla osób niesłyszących i niedosłyszących
RODO

Jakość powietrza

Bardzo dobra

Legenda

Bardzo dobra
Dobra
Umiarkowana
Dostateczna
Zła
Bardzo zła
Brak danych
Czujnik GIOŚ PM10 NO2 SO2 C6H6
Ogrody, Skawina   -   18.4   8.62   1
Czujniki w Gminie Skawina PM10 PM2.5
Wszystkie odczyty podawane są w µg/m3 Partner

Menu

Sołectwa

Wykaz sołtysów

 1. Janina Rączka
  ul. Szlachecka 131
  32-050 Borek Szlachecki
  M: +48 506 928 931
  E: janina.raczka@interia.pl
  www.borekszlachecki.pl
 2. Halina Marczyńska
  Facimiech 103 A
  32-051 Wielkie Drogi
  E: halina.marczynska@interia.pl
 3. Anna Pyzik
  Gołuchowice 86
  32-052 Radziszów
  M: +48 698 982 398
  E : apyzik58@gmail.com
 4. Joanna Dudek
  Grabie
  32-052 Radziszów
  M: +48 502 202 705
  E: joanna.dudek@op.pl
 5. Józef Tomczak
  ul. Lawendowa 47/2
  32-051 Jaśkowice
  T: 12 270 64 46
  M: +48 668 486 978
  E: jozef8143@interia.pl
  www.jaskowice.pl
 6. Jerzy Kłępa
  Jurczyce 68
  32-052 Radziszów
  M: +48 601 398 092
  E: soltys@jurczyce.pl
  www.jurczyce.pl
 7. Marcin Mocha
  ul. Spacerowa 20
  32-050 Kopanka
 8. Teresa Sotwin
  ul. Słoneczna 7
  Krzęcin 32-051
  M: +48 607 032 391
  E: soltys.krzecin@op.pl
  www.krzecinsolectwo.pl
 9. Grzegorz Lelek
  Ochodza 173
  32-051 Wielkie Drogi
  M: +48 693 641 607
 10. Artur Śnieżek
  Polanka Hallera 88
  32-052 Radziszów
  E : artbi@onet.eu
 11. Tomasz Hanusiak
  Pozowice 153
  32-051 Wielkie Drogi
  M: +48 533 006 134
  E: soltys.Pozowice@gmail.com
 12. Zdzisława Bała
  Radziszów ul. Podlesie 80
  32-052 Radziszów
  M: +48 502 604 285
  E: z.bala@gminaskawina.pl
 13. Grzegorz Klimas
  Rzozów 380
  32-052 Radziszów
  T: 12 275 73 90
  M: +48 695 995 322
  E: klimasg71@interia.pl
  www.rzozow.pl
 14. Maria Windak
  ul. Kalwaryjska 54
  32-051 Wielkie Drogi
  M: +48 501 477 329
  E: windak63@interia.pl
 15. Czesław Blak
  ul. Widokowa 126
  32-053 Wola Radziszowska
  M: +48 695 922 039
  https://wolaradziszowska.info/
 16. Janusz Śmiech
  ul. Krakowska 134
  32-051 Zelczyna
  T: 12 270 60 43
  M: +48 505 146 584
  E: janusz.smiech@gmail.com
  www.zelczyna.pl


Wykaz sołectw

Gmina tworzy jednostki pomocnicze: sołectwa oraz osiedla. Są one bardzo ważnym ogniwem w strukturach samorządowych. Do zadań sołectwa należy udział w rozpatrywaniu spraw socjalno-bytowych, kulturalnych, sportu i wypoczynku i innych związanych z miejscem zamieszkania, współuczestnictwo w organizowaniu i przeprowadzaniu przez radę Miejską konsultacji społecznych projektów uchwał w sprawach o podstawowym znaczeniu dla mieszkańców sołectwa, organizowanie wspólnych prac na rzecz miejsca zamieszkania, tworzenie pomocy sąsiedzkiej, sprawowanie kontroli społecznej nad działalnością jednostek organizacyjnych związanych z warunkami życia na wsi, współpraca z radnymi z terenu sołectwa. Szczegółową organizację i tryb działania sołtysa i rady sołeckiej określa statut sołectwa.


mapa sołectw


Mapa granic administracyjnych sołectw: KLIKNIJ TUTAJ.