Przejdź do menu Przejdź do treści Przejdź do danych teleadresowych
Ikona Stan powietrza
Pogoda ikona

20°C

Ikona Ekointerwencja Ikona Program Czyste Powietrze
Informacja dla osób niesłyszących i niedosłyszących Ikona wersja kontrastowa
RODO Ikona wyszukiwarka

Jakość powietrza

Brak danych

Legenda

Bardzo dobra
Dobra
Umiarkowana
Dostateczna
Zła
Bardzo zła
Brak danych
Czujnik GIOŚ PM10 NO2 SO2 C6H6
Ogrody, Skawina   -   9.65   18.76   0.09
Czujniki w Gminie Skawina PM10 PM2.5
Wszystkie odczyty podawane są w µg/m3 Partner

Menu

Sołectwa

Wykaz sołtysów kadencji 2023 -2028


BOREK SZLACHECKI  - BEATA FUDALI
Tel: 880 882 565
e-mail: aciaf1974@gmail.com
www.borekszlachecki.pl

FACIMIECH – członek Rady Sołeckiej
za pośrednictwem UMiG w Skawinie
Tel: 12 277 01 96

GOŁUCHOWICE - ANNA PYZIK
Gołuchowice 86 32-052 Radziszów
Tel: 698 982 398, e-mail: apyzik58@gmail.com 

GRABIE - JOANNA DUDEK
Grabie 82 32-052 Radziszów, 
Tel: 502 202 705 e-mail: joanna.dudek@op.pl

JAŚKOWICE - JÓZEF TOMCZAK
ul. Lawendowa 47/2 32-051 Jaśkowice
Tel: 668486978, tel: 122706446
e-mail: jozef8143@interia.pl
www.jaskowice.pl

JURCZYCE - JERZY KŁĘPA
Kontakt: Jurczyce 68 32-052 Radziszów
Dyżur: Świetlica Jurczyce 26 (ostatni piątek miesiąca)
Tel: 601 398 092 e-mail: soltys@jurczyce.pl
www.jurczyce.pl

KOPANKA - MARCIN MOCHA
Tel: 602 179 034

KRZĘCIN - TERESA SOTWIN
Dyżur: Świetlica ul. Św. Floriana 83 (ostatni czwartek miesiąca) 
Tel: 607 032 391 e-mail: soltys.krzecin@op.pl
www.krzecinsolectwo.pl

OCHODZA - GRZEGORZ LELEK
ul. Kwiatowa 30, 32-051 Ochodza
Tel: 693 641 607 e-mail: grzegorz.lelek1@gmail.com

POLANKA HALLERA - PIOTR KULIG
Polanka Hallera 136 32-052 Radziszów 
Tel: 600 415 151 e-mail: piotr.kulig@vp.pl

POZOWICE - TOMASZ HANUSIAK 
Tel: 538 635 134 e-mail: soltys.pozowice@gmail.com

RADZISZÓW - ZDZISŁAWA BAŁA
ul. Podlesie 80 32-052 Radziszów
Tel: 502 604 285

RZOZÓW - GRZEGORZ KLIMAS
Kontakt: Rzozów 380, 32-052 Radziszów
Dyżur: OSP Rzozów Rzozów 400  (ostatni piątek miesiąca godz.19:00)
Tel: 695 995 322 e-mail:klimasg71@interia.pl
www.rzozow.pl

WIELKIE DROGI - MARIA WINDAK
ul. Kalwaryjska 54 32-051 Wielkie Drogi 
Tel: 501 477 329 e-mail:windak63@interia.pl

WOLA RADZISZOWSKA - CZESŁAW BLAK
ul. św. Jana Pawła II 12 32-053 Wola Radziszowska 
Tel: 695 922 039
www.wolaradziszowska.info

ZELCZYNA - JANUSZ ŚMIECH
Tel: 505 146 584 e-mail: janusz.smiech@gmail.com
www.zelczyna.pl


Świadczenia z tytułu pełnienia funkcji sołtysa - informacje oraz wniosek o wydanie zaświadczenia do pobrania.


Wykaz sołectw

Gmina tworzy jednostki pomocnicze: sołectwa oraz osiedla. Są one bardzo ważnym ogniwem w strukturach samorządowych. Do zadań sołectwa należy udział w rozpatrywaniu spraw socjalno-bytowych, kulturalnych, sportu i wypoczynku i innych związanych z miejscem zamieszkania, współuczestnictwo w organizowaniu i przeprowadzaniu przez radę Miejską konsultacji społecznych projektów uchwał w sprawach o podstawowym znaczeniu dla mieszkańców sołectwa, organizowanie wspólnych prac na rzecz miejsca zamieszkania, tworzenie pomocy sąsiedzkiej, sprawowanie kontroli społecznej nad działalnością jednostek organizacyjnych związanych z warunkami życia na wsi, współpraca z radnymi z terenu sołectwa. Szczegółową organizację i tryb działania sołtysa i rady sołeckiej określa statut sołectwa.


mapa sołectw


Mapa granic administracyjnych sołectw: KLIKNIJ TUTAJ.