Przejdź do menu Przejdź do treści Przejdź do danych teleadresowych
Pogoda ikona

10°C

Informacja dla osób niesłyszących i niedosłyszących
RODO

Jakość powietrza

Bardzo dobra

Legenda

Bardzo dobra
Dobra
Umiarkowana
Dostateczna
Zła
Bardzo zła
Brak danych
Czujnik GIOŚ PM10 NO2 SO2 C6H6
Ogrody, Skawina   -   13.7   2.55   1.16
Czujniki w Gminie Skawina PM10 PM2.5
Mikołaja Kopernika   9.95   12.47
Leśna   11.38   14.34
Edwarda Warchałowskiego   15.42   20.36
Wytrzyszczek   14.41   19.6
Generała Emila Fieldorfa "Nila"   22.04   33
Skawińska   17.06   22.19
Leona Petrażyckiego   10.92   14.61
Leona Petrażyckiego   9.77   12.91
Wszystkie odczyty podawane są w µg/m3 Partner

Menu

Sołectwa

Wykaz sołtysów kadencji 2023 -2028


BOREK SZLACHECKI  - BEATA FUDALI
Tel: 880 882 565
e-mail: aciaf1974@gmail.com
www.borekszlachecki.pl

FACIMIECH - MARLENA KRUCZEK-SEKUŁA
Dyżur: OSP Facimiech, Facimiech 221 (jeden wybrany piątek miesiąca)
Tel: 575 282 296, e-mail: kruczek.marlena@gmail.com

GOŁUCHOWICE - ANNA PYZIK
Gołuchowice 86 32-052 Radziszów
Tel: 698 982 398, e-mail: apyzik58@gmail.com 

GRABIE - JOANNA DUDEK
Grabie 82 32-052 Radziszów, 
Tel: 502 202 705 e-mail: joanna.dudek@op.pl

JAŚKOWICE - JÓZEF TOMCZAK
ul. Lawendowa 47/2 32-051 Jaśkowice
Tel: 668486978, tel: 122706446
e-mail: jozef8143@interia.pl
www.jaskowice.pl

JURCZYCE - JERZY KŁĘPA
Kontakt: Jurczyce 68 32-052 Radziszów
Dyżur: Świetlica Jurczyce 26 (ostatni piątek miesiąca)
Tel: 601 398 092 e-mail: soltys@jurczyce.pl
www.jurczyce.pl

KOPANKA - MARCIN MOCHA
Tel: 602 179 034

KRZĘCIN - TERESA SOTWIN
Dyżur: Świetlica ul. Św. Floriana 83 (ostatni czwartek miesiąca) 
Tel: 607 032 391 e-mail: soltys.krzecin@op.pl
www.krzecinsolectwo.pl

OCHODZA - GRZEGORZ LELEK
Tel: 693641607

POLANKA HALLERA - PIOTR KULIG
Polanka Hallera 136 32-052 Radziszów 
Tel: 600 415 151 e-mail: piotr.kulig@vp.pl

POZOWICE - TOMASZ HANUSIAK 
Tel: 538 635 134 e-mail: soltys.pozowice@gmail.com

RADZISZÓW - ZDZISŁAWA BAŁA
ul. Podlesie 80 32-052 Radziszów
Tel: 502 604 285

RZOZÓW - GRZEGORZ KLIMAS
Kontakt: Rzozów 380, 32-052 Radziszów
Dyżur: OSP Rzozów Rzozów 400  (ostatni piątek miesiąca godz.19:00)
Tel: 695 995 322 e-mail:klimasg71@interia.pl
www.rzozow.pl

WIELKIE DROGI - MARIA WINDAK
ul. Kalwaryjska 54 32-051 Wielkie Drogi 
Tel: 501 477 329 e-mail:windak63@interia.pl

WOLA RADZISZOWSKA - CZESŁAW BLAK
ul. św. Jana Pawła II 12 32-053 Wola Radziszowska 
Tel: 695 922 039
www.wolaradziszowska.info

ZELCZYNA - JANUSZ ŚMIECH
Tel: 505 146 584 e-mail: janusz.smiech@gmail.com
www.zelczyna.plWykaz sołectw

Gmina tworzy jednostki pomocnicze: sołectwa oraz osiedla. Są one bardzo ważnym ogniwem w strukturach samorządowych. Do zadań sołectwa należy udział w rozpatrywaniu spraw socjalno-bytowych, kulturalnych, sportu i wypoczynku i innych związanych z miejscem zamieszkania, współuczestnictwo w organizowaniu i przeprowadzaniu przez radę Miejską konsultacji społecznych projektów uchwał w sprawach o podstawowym znaczeniu dla mieszkańców sołectwa, organizowanie wspólnych prac na rzecz miejsca zamieszkania, tworzenie pomocy sąsiedzkiej, sprawowanie kontroli społecznej nad działalnością jednostek organizacyjnych związanych z warunkami życia na wsi, współpraca z radnymi z terenu sołectwa. Szczegółową organizację i tryb działania sołtysa i rady sołeckiej określa statut sołectwa.


mapa sołectw


Mapa granic administracyjnych sołectw: KLIKNIJ TUTAJ.