Rynek 1, parter - pok. 5


Wszelką korespondencję prosimy kierować na adres główny urzędu: urzad@gminaskawina.pl


STRUKTURA

 • Anna Łabuda, tel.: 12 277 01 25
 • Krystyna Kollbek-Myszka, tel.: 12 277 01 25
   

ZAKRES  DZIAŁANIA

Najważniejszymi zadaniami Biura Obsługi Prawnej są:

 1. Reprezentacja Gminy przed organami administracji i sądami w sprawach wymagających zastępstwa prawnego.
 2. Opiniowanie projektów i dokonywanie oceny legalności aktów prawnych umów i porozumień, upoważnień i pełnomocnictw.
 3. Prowadzenie zbioru aktów prawnych.
 4. Udzielanie wyjaśnień w sprawach obowiązującego stanu prawnego w zakresie działania Gminy i jej organów.
 5. Prowadzenie doradztwa prawnego w sprawach wynikających ze stosunku pracy.
 6. Współdziałanie w organizowaniu doskonalenia zawodowego pracowników.
 7. Prowadzenie innych spraw określonych w ustawie o radcach prawnych.
 8. Biurem Obsługi Prawnej kieruje wyznaczony przez Burmistrza i odpowiedzialny przed nim Koordynator.
 9. Obsługa prawna poszczególnych komórek prowadzona jest przez radcę wyznaczonego przez Koordynatora dla danego zakresu problematyki.