Przejdź do menu Przejdź do treści Przejdź do danych teleadresowych
Pogoda ikona

14°C

Informacja dla osób niesłyszących i niedosłyszących
RODO

Jakość powietrza

Dobra

Legenda

Bardzo dobra
Dobra
Umiarkowana
Dostateczna
Zła
Bardzo zła
Brak danych
Czujnik GIOŚ PM10 NO2 SO2 C6H6
Ogrody, Skawina   -   38.16   8.25   0.87
Czujniki w Gminie Skawina PM10 PM2.5
Mikołaja Kopernika   8.68   10.69
Leśna   7.94   10
Edwarda Warchałowskiego   10.67   14.09
Wytrzyszczek   7.89   10.41
Generała Emila Fieldorfa "Nila"   8.67   11.7
Skawińska   10.82   13.98
Leona Petrażyckiego   6.87   9.19
Leona Petrażyckiego   7.94   10.57
Wszystkie odczyty podawane są w µg/m3 Partner

Menu

Biuro Rady Miejskiej

ul. Rynek 2, parter, pok. 3
fax: 12 276 33 39 | e-mail:  rada@gminaskawina.pl

STRUKTURA::


ZAKRES  DZIAŁANIA:

1. Obsługa Rady Miejskiej, w tym m.in.:
1) obsługa organizacyjna i kancelaryjno-biurowa Rady Miejskiej w zakresie zleconym przez Przewodniczącego, w szczególności sesji Rady Miejskiej, komisji stałych i doraźnych oraz zespołów kontrolnych;
2) prowadzenie zbiorów i rejestrów uchwał, wniosków i opinii komisji, przepisów gminnych, rejestru odznaczeń, delegacji radnych;
3) prowadzenie rejestru skarg i wniosków, których organem właściwym do ich rozpatrzenia jest Rada Miejska;
4) publikowanie i aktualizacja informacji dot. sesji i prac komisji w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Urzędu;
5) sporządzanie uchwał w formacie .xml i przekazywanie uchwał/aktów prawa miejscowego do publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego;
6) prowadzenie spraw związanych z oświadczeniami majątkowymi radnych;
7) sporządzanie list diet radnych;
8) prowadzenie spraw związanych z wyborem ławników sądów powszechnych.
2. Organizacja wyborów organów wykonawczych jednostek pomocniczych Gminy.

3. Obsługa jednostek pomocniczych Gminy w zakresie zleconym przez Burmistrza.
4. Wykonywanie innych zadań powierzonych przez Burmistrza.