Przejdź do menu Przejdź do treści Przejdź do danych teleadresowych
Ikona Stan powietrza
Pogoda ikona

4°C

Ikona Ekointerwencja Ikona Program Czyste Powietrze
Informacja dla osób niesłyszących i niedosłyszących Ikona wersja kontrastowa
RODO Ikona wyszukiwarka

Jakość powietrza

Bardzo dobra

Legenda

Bardzo dobra
Dobra
Umiarkowana
Dostateczna
Zła
Bardzo zła
Brak danych
Czujnik GIOŚ PM10 NO2 SO2 C6H6
Ogrody, Skawina   -   10.66   1.9   0.44
Czujniki w Gminie Skawina PM10 PM2.5
Wszystkie odczyty podawane są w µg/m3 Partner

Menu

Biuro Rady Miejskiej

ul. Rynek 2, parter, pok. 3
fax: 12 276 33 39 | e-mail:  rada@gminaskawina.pl

STRUKTURA::


ZAKRES  DZIAŁANIA:

1. Obsługa Rady Miejskiej, w tym m.in.:
1) obsługa organizacyjna i kancelaryjno-biurowa Rady Miejskiej w zakresie zleconym przez Przewodniczącego, w szczególności sesji Rady Miejskiej, komisji stałych i doraźnych oraz zespołów kontrolnych;
2) prowadzenie zbiorów i rejestrów uchwał, wniosków i opinii komisji, przepisów gminnych, rejestru odznaczeń, delegacji radnych;
3) prowadzenie rejestru skarg i wniosków, których organem właściwym do ich rozpatrzenia jest Rada Miejska;
4) publikowanie i aktualizacja informacji dot. sesji i prac komisji w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Urzędu;
5) sporządzanie uchwał w formacie .xml i przekazywanie uchwał/aktów prawa miejscowego do publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego;
6) prowadzenie spraw związanych z oświadczeniami majątkowymi radnych;
7) sporządzanie list diet radnych;
8) prowadzenie spraw związanych z wyborem ławników sądów powszechnych.
2. Organizacja wyborów organów wykonawczych jednostek pomocniczych Gminy.

3. Obsługa jednostek pomocniczych Gminy w zakresie zleconym przez Burmistrza.
4. Wykonywanie innych zadań powierzonych przez Burmistrza.