Przejdź do menu Przejdź do treści Przejdź do danych teleadresowych
Pogoda ikona

23°C

Informacja dla osób niesłyszących i niedosłyszących
RODO

Jakość powietrza

Brak danych

Legenda

Bardzo dobra
Dobra
Umiarkowana
Dostateczna
Zła
Bardzo zła
Brak danych
Czujnik GIOŚ PM10 NO2 SO2 C6H6
Ogrody, Skawina   -   9.72   2.31   0.05
Czujniki w Gminie Skawina PM10 PM2.5
Wszystkie odczyty podawane są w µg/m3 Partner

Menu

Osiedla

Miasto Skawina podzielone jest na 9 osiedli. Do zadań osiedli należy organizowanie i koordynowanie inicjatyw i przedsięwzięć społecznych mających na celu poprawę warunków życia społeczności osiedla, występowanie z wnioskami dotyczącymi potrzeb osiedla i jego mieszkańców oraz prowadzenie działalności interwencyjnej w tym zakresie, współpraca z radnymi, wyrażanie wniosków i opinii na temat funkcjonowania podmiotów, w tym jednostek organizacyjnych gminy, których zadaniem jest realizacja zadań o charakterze użyteczności publicznej.
 

Wykaz przewodniczących Zarządu Osiedli miasta Skawina kadencji 2019-2023:

 1. Osiedle nr 1 Przemysłowe
  Przewodniczący Zarządu Osiedla: Grażyna Koń
  Dyżur: stały kontakt z mieszkańcami,
  M: +48 609 174 560
 2. Osiedle nr 2 Stare Miasto
  Przewodniczący Zarządu Osiedla: Jerzy Ocetkiewicz
  Dyżur: pierwsza środa miesiąca - godz. 16.15-17.15,
  Skawina, ul. Rynek 2, pok. 2
  e-mail:jerzy.ocetkiewicz@protonmail.com
 3. Osiedle nr 3 Kościuszki
  Przewodniczący Zarządu Osiedla: Lucyna Czopek
  Dyżur: pierwszy i trzeci poniedziałek miesiąca - godz. 18.30,
  Skawina, ul. Bukowska 1 (budynek PGM)
  M: +48 733 972 118
  e-mail: fresh.skawina@gmail.com
 4. Osiedle nr 4 Ogrody
  Przewodniczący Zarządu Osiedla: Magdalena Zgrzywa
  Dyżur: pierwsza środa miesiąca  - godz. 18:00-19:00,
  Skawina  ul. Ogrody 7A  - budynek MPEC - I piętro
  M: +48 604 976 444
  e-mail: mzgrzywa@o2.pl
 5. Osiedle nr 5 Korabniki
  Przewodniczący Zarządu Osiedla: Łukasz Martyna
  Dyżur: stały kontakt z mieszkańcami 
  M: +48 660 795 894
  E: zarzad@naszekorabniki.pl
  www.naszekorabniki.pl
 6. Osiedle nr 6 Bukowskie
  Przewodniczący Zarządu Osiedla: Marek Fugiel
  Dyżur:  pierwsza środa  miesiąca - godz.18.00-19.00
  Skawina, ul. Witosa 4 w Szkole Podstawowej nr 6 (sala nr 1)
  M: +48 510 214 828
  e-mail: m.fugiel@gminaskawina.pl
 7. Osiedle nr 7 Samborek
  Przewodniczący Zarządu Osiedla: Stanisław Chmielarczyk
  Dyżur: stały kontakt z mieszkańcami
  M: +48 531 060 313
 8. Osiedle nr 8 Rzepnik
  Przewodniczący Zarządu Osiedla: Justyna Kruk
  Dyżur: pierwszy poniedziałek miesiąca - godz. 17.00-18.00,
  Skawina, ul. Rynek 2, pok. 2
    M: +48 602 515 511
  e-mail: kruk.k.justyna@gmail.com
  www.osiedlerzepnik.pl
 9. Osiedle nr 9 Radziszowskie
  Przewodniczący Zarządu Osiedla: Dawid Zamysłowski
  Dyżur: stały kontakt z mieszkańcami,
  M: +48 505 575 140
  e-mail: dawidzamyslowski@onet.pl

Mapy obrazujące granice osiedli publikujemy w załącznikach.