Przejdź do menu Przejdź do treści Przejdź do danych teleadresowych
Pogoda ikona

-1°C

Informacja dla osób niesłyszących i niedosłyszących
RODO

Jakość powietrza

Dobra

Legenda

Bardzo dobra
Dobra
Umiarkowana
Dostateczna
Zła
Bardzo zła
Brak danych
Czujnik GIOŚ PM10 NO2 SO2 C6H6
Ogrody, Skawina   -   26.78   4.31   1.34
Czujniki w Gminie Skawina PM10 PM2.5
Wszystkie odczyty podawane są w µg/m3 Partner

Menu

Awarie oświetlenia ulicznego

Eksploatacja oświetlenia ulicznego


Od dnia 01.11.2022 r. prowadzenie bieżącego utrzymania i eksploatacji oświetlenia drogowego i parkowego na terenie Gminy Skawina będzie prowadziła firma: FBSerwis S.A. ul. Siedmiogrodzka 9, 01-204 Warszawa. 

Awarie i niesprawności urządzeń oświetlenia drogowego należy zgłaszać całodobowo bezpośrednio do Wykonawcy pod numerami tel.: 507 211 294 i 507 205 980, adres mailowy: konserwacja.skawina@fbserwis.pl 

lub do Wydziału Gospodarki Komunalnej pod nr tel.: 012 277 01 86 w godzinach pracy Urzędu.