Uchwała Nr LIV/783/23 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 22 marca 2023 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Skawina w jego granicach administracyjnych (opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego z dnia 30 marca 2023 r., poz. 2300, pod adresem: https://edziennik.malopolska.uw.gov.pl/legalact/2023/2300/.

Uchwała dotyczy zmiany tekstu i rysunku planu miejscowego przy ul. Nad Potokiem, w zakresie przeznaczenia działek objętych zmianą o nr: 3667/57, 3667/58, 3667/59, 3667/60, 3667/61, 3667/63, 3667/65, 3667/66, 3667/67, 3667/68, 3667/69, 3667/70, 3667/71, 3667/72, 3667/73, 3667/74, 3667/79, 3667/81, 3667/85 i 3667/87.