Przejdź do menu Przejdź do treści Przejdź do danych teleadresowych
Ikona Stan powietrza
Pogoda ikona

2°C

Ikona Ekointerwencja Ikona Program Czyste Powietrze
Informacja dla osób niesłyszących i niedosłyszących Ikona wersja kontrastowa
RODO Ikona wyszukiwarka

Jakość powietrza

Bardzo dobra

Legenda

Bardzo dobra
Dobra
Umiarkowana
Dostateczna
Zła
Bardzo zła
Brak danych
Czujnik GIOŚ PM10 NO2 SO2 C6H6
Ogrody, Skawina   -   -   3.28   0.17
Czujniki w Gminie Skawina PM10 PM2.5
Mikołaja Kopernika   10.47   13.19
Leśna   9.71   12.43
Edwarda Warchałowskiego   11.61   14.44
Wytrzyszczek   -   -
Generała Emila Fieldorfa "Nila"   10.15   12.79
Skawińska   12.3   14.88
Leona Petrażyckiego   8.87   11.47
Leona Petrażyckiego   7.44   9.57
Wszystkie odczyty podawane są w µg/m3 Partner

Menu

Dotacje/wsparcie

Dofinansowanie dla osób bezrobotnych pragnących podjąć prowadzenie działalności gospodarczej udzielane jest przez Urząd Pracy Powiatu Krakowskiego, ul. Mazowiecka 21, Kraków. Regulamin przyznawania środków oraz szczegółowe informacje znajdują się na stronie: www.uppk.pl.


Wsparcie na otwarcie/rozwój działalności gospodarczej czy podnoszenie kwalifikacji zawodowych można również uzyskać z Funduszy Europejskich. Wszelkie informacje można znaleźć na stronie internetowej Portalu Funduszy Europejskich (www.funduszeeuropejskie.pl) i w serwisie Regionalnego Programu Województwa Małopolskiego (www.rpo.malopolska.pl). Instytucjami wdrażającymi Regionalne Programy Operacyjne są urzędy marszałkowskie, które na bieżąco informują o aktualnościach konkursowych. Bezpłatnych konsultacji o Funduszach Europejskich udziela:

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Krakowie
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego:

ul. Wielicka 72b, 30-552 Kraków
pn. 8:00-18:00, wt.-pt. 8.00-16.00
tel.: 12 616 0 616
e-mail: fem@umwm.pl
Bądź na bieżąco: www.fundusze.malopolska.plUsługi informacyjne dla przedsiębiorców oraz osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą prowadzą punkty konsultacyjne prowadzone przez podmioty zarejestrowane w prowadzonym przez Państwową Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) Krajowym Systemie Usług (KSU):  www.ksu.parp.gov.pl.

Instytucją wdrażającą fundusze europejskie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego jest również m.in. Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości (MCP). MCP jest wojewódzką samorządową jednostką organizacyjną Województwa Małopolskiego, powołaną w celu realizacji zadań Zarządu Województwa Małopolskiego związanych z funduszami europejskimi.

Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości
ul. Jasnogórska 11, 31-358 Kraków
tel.: 12 376 91 00
fax. 12 376 91 20
e-mail: sekretariat@mcp.malopolska.pl
www.mcp.malopolska.pl