Przejdź do menu Przejdź do treści Przejdź do danych teleadresowych
Pogoda ikona

17°C

Informacja dla osób niesłyszących i niedosłyszących
RODO

Jakość powietrza

Dobra

Legenda

Bardzo dobra
Dobra
Umiarkowana
Dostateczna
Zła
Bardzo zła
Brak danych
Czujnik GIOŚ PM10 NO2 SO2 C6H6
Ogrody, Skawina   -   15.82   1.72   0.09
Czujniki w Gminie Skawina PM10 PM2.5
Mikołaja Kopernika   19.57   28.33
Tyniecka   15.95   21.91
Wytrzyszczek   17.35   22.13
Generała Emila Fieldorfa "Nila"   18.17   24.04
Skawińska   19.04   26.68
Leona Petrażyckiego   17.65   22.96
Leona Petrażyckiego   16.09   21.68
Wszystkie odczyty podawane są w µg/m3 Partner

Menu

Program współpracy z NGO

  •  „Wieloletni program współpracy Gminy Skawina z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2019-2022” - KLIKNIJ TUTAJ.
  • „Roczny program współpracy Gminy Skawina z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 r.” - KLIKNIJ TUTAJ.