Przejdź do menu Przejdź do treści Przejdź do danych teleadresowych
Pogoda ikona

23°C

Informacja dla osób niesłyszących i niedosłyszących
RODO

Jakość powietrza

Brak danych

Legenda

Bardzo dobra
Dobra
Umiarkowana
Dostateczna
Zła
Bardzo zła
Brak danych
Czujnik GIOŚ PM10 NO2 SO2 C6H6
Ogrody, Skawina   -   9.72   2.31   0.05
Czujniki w Gminie Skawina PM10 PM2.5
Wszystkie odczyty podawane są w µg/m3 Partner

Menu

Miejscowy plan - miasto 2006

Burmistrz Miasta i Gminy Skawina uprzejmie informuje, że wyrokami:  1 - Wyrok WSA - Sygn. Akt II SA/Kr 1599/12 z dnia 4 lutego 2013 r. oraz  2 - Wyrok NSA - Sygn. Akt II OSK 1208/13 z dnia 11 lutego 2014 r. stwierdzono nieważność  Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Skawina  zatwierdzonego Uchwałą Nr IXN/310/2006 z dnia 15 maja 2006 r.  (oraz wszystkich zmian punktowych wykonane do w/w planu).


MPZP Miasta Skawina z 2006 r.: KLIKNIJ TUTAJ.