Przejdź do menu Przejdź do treści Przejdź do danych teleadresowych
Pogoda ikona

15°C

Informacja dla osób niesłyszących i niedosłyszących
RODO

Jakość powietrza

Dobra

Legenda

Bardzo dobra
Dobra
Umiarkowana
Dostateczna
Zła
Bardzo zła
Brak danych
Czujnik GIOŚ PM10 NO2 SO2 C6H6
Ogrody, Skawina   -   2.21   3.8   0.38
Czujniki w Gminie Skawina PM10 PM2.5
Mikołaja Kopernika   2.19   3.13
Leśna   3.04   4.4
Edwarda Warchałowskiego   2.7   3.87
Wytrzyszczek   -   -
Generała Emila Fieldorfa "Nila"   1.61   2.53
Skawińska   2.18   2.97
Leona Petrażyckiego   2.06   3.04
Leona Petrażyckiego   1.77   2.67
Wszystkie odczyty podawane są w µg/m3 Partner

Menu

Rejestr działalności regulowanej

Zgodnie z obowiązującą ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach działalność gospodarcza obejmująca odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości jest działalnością regulowaną w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej.

W związku z powyższym od 1 stycznia 2012 r. przedsiębiorca, zamierzający na terenie Gminy Skawina prowadzić działalność w zakresie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, jest obowiązany do uzyskania wpisu do rejestru działalności regulowanej, prowadzonego przez Burmistrza Miasta i Gminy Skawina.

Wniosek o wpis do rejestru powinien zawierać:

1) firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy;

2) numer identyfikacji podatkowej (NIP);

3) numer identyfikacyjny REGON, o ile przedsiębiorca taki numer posiada;

4) określenie rodzaju odbieranych odpadów komunalnych.

Do w/w wniosku dołącza się dowód uiszczenia opłaty skarbowej oraz oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

Wpisu do rejestru oraz zmiany wpisu w rejestrze dokonuje Burmistrz się na pisemny wniosek przedsiębiorcy.

Wykaz podmiotów posiadających wpis do działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych na terenie Gminy Skawina - aktualny wykaz podmiotów posiadających wpis do działalności regulowanej - w załączniku poniżej.

Procedura postępowania - wpis lub zmiana zakresu wpisu do rejestru działalności regulowanej: KLIKNIJ TUTAJ.

Wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Skawina.

Oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Skawina.

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Miasta i Gminy Skawina - aktualny rejestr działalności regulowanej - w załączniku poniżej.