Przejdź do menu Przejdź do treści Przejdź do danych teleadresowych
Ikona Stan powietrza
Pogoda ikona

22°C

Ikona Ekointerwencja Ikona Program Czyste Powietrze
Informacja dla osób niesłyszących i niedosłyszących Ikona wersja kontrastowa
RODO Ikona wyszukiwarka

Jakość powietrza

Brak danych

Legenda

Bardzo dobra
Dobra
Umiarkowana
Dostateczna
Zła
Bardzo zła
Brak danych
Czujnik GIOŚ PM10 NO2 SO2 C6H6
Ogrody, Skawina   -   13.56   5.88   0.19
Czujniki w Gminie Skawina PM10 PM2.5
Wszystkie odczyty podawane są w µg/m3 Partner

Menu

Valeo

Valeo Autosystemy Sp. z o.o. pismem z dnia 13 września 2023 r. przekazało informację, że prowadzi swą działalność w oparciu o nowe pozwolenie na emisję gazów i pyłów (decyzja Starosty Krakowskiego z dnia 23 listopada 2021 roku, znak OS.I.6224.4.2020.AM, zainstalowało nowe urządzenia redukujące odór, pomyślnie przeszło kontrolę WIOŚ, zrealizowało rekomendacje zawarte w Przeglądzie Ekologicznym w zakresie redukcji emisji odorowej, prowadzi dobrowolne pomiary w zakresie skuteczności urządzeń redukujących odór, uruchomiło dedykowany adres mailowy: ths.srodowisko.malbox@valeo.com, pod którym zainteresowane osoby mogą skontaktować się w przedmiotowych sprawach środowiskowych, zgłaszane wcześniej problemu dotyczące emisji hałasowej zostały rozwiązane.
Valeo Autosystemy Sp. z o.o. uruchomiło stronę internetową w której wskazano stanowisko i dokumenty udostępnione przez przedsiębiorstwo:
www.valeo.com/pl/polska/

Pismem z dnia 02 kwietnia 2021 r. Valeo Autosystemy Sp. z o.o. przedstawiło podsumowanie działań zmierzających do redukcji oddziaływania zapachowego z eksploatowanej instalacji do produkcji chłodnik i skraplaczy  zlokalizowanej przy ul. Przemysłowej 3 w Skawinie które prezentujemy w załącznikach do niniejszego artykułu.

-----------------------------------------------------------------------------------------

W lipcu 2018r. Gmina Skawina zawarła z Valeo Autosystemy Sp. z o.o. porozumienie społeczne określające główne zasady współpracy w przedmiocie ochrony środowiska w Gminie Skawina i dbałości o jego jak najwyższą jakość.

Celem porozumienia było:

  • poprawa jakości powietrza atmosferycznego,
  • maksymalne ograniczenie zanieczyszczeń do powietrza,
  • maksymalne ograniczenie uciążliwości zapachowych
  • podniesienie komfortu akustycznego mieszkańców Gminy Skawina.

Porozumienie zawarto również celem:

  • wypracowania modeli współpracy pomiędzy samorządem lokalnym, przedsiębiorcami, instytucjami kontrolującymi jakość środowiska, jednostkami naukowymi oraz społeczeństwem, które przyczynią się do znacznego podniesienia jakości powietrza na terenie Gmin
  • wspólnego wypracowanie referencyjnych metod pomiarów i eliminacji zanieczyszczeń emitowanych do powietrza zapachów i hałasu.

Treść porozumienia dostępna jest w załączniku do niniejszego artykułu.

Sprawozdanie z realizacji Porozumienia znajduje się w załączniku.