Przejdź do menu Przejdź do treści Przejdź do danych teleadresowych
Pogoda ikona

-1°C

Informacja dla osób niesłyszących i niedosłyszących
RODO

Jakość powietrza

Dobra

Legenda

Bardzo dobra
Dobra
Umiarkowana
Dostateczna
Zła
Bardzo zła
Brak danych
Czujnik GIOŚ PM10 NO2 SO2 C6H6
Ogrody, Skawina   -   15.02   3.61   1.18
Czujniki w Gminie Skawina PM10 PM2.5
Mikołaja Kopernika   33.9   48.09
Leśna   30.71   42.68
Edwarda Warchałowskiego   36.85   50.53
Wytrzyszczek   34.83   50.47
Generała Emila Fieldorfa "Nila"   32.07   45.39
Skawińska   35.91   48.13
Leona Petrażyckiego   33.62   47.35
Leona Petrażyckiego   29.23   39.51
Wszystkie odczyty podawane są w µg/m3 Partner

Menu

Opłaty

1. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi pochodzącymi z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty.

Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy wynosi:

  •   32,00 złotych miesięcznie od osoby, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny;
2. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi pochodzącymi z nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne stanowi iloczyn zdeklarowanej liczby worków przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości(odpady zmieszane, odpady segregowane, odpady biodegradowalne, odpady zielone) oraz stawki opłaty.


Stawka opłaty za worek ze zmieszanymi odpadami komunalnymi, papierem i tekturą oraz opakowaniami z papieru i tektury, szkłem oraz opakowaniami ze szkła, tworzywem sztucznym oraz opakowaniami z tworzyw sztucznych, metalami oraz opakowaniami z metali, opakowaniami wielomateriałowymi, pochodzącymi od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, jeżeli odpady komunalne są zbierane w sposób selektywny wynosi:

a) 19,00 złotych za worek o pojemności do 120 l;
b) 22,00 złotych o pojemności 140 l;
c) 38,00 złotych o pojemności 240 l;
d) 105,00 złotych o pojemności 660 l;
e) 174,00 złotych o pojemności 1 100 l;
f) 1 108,00 złotych o pojemności 7 000 l;
g) 1 583,00 złotych o pojemności 10 000 l;
h) 6 333,00 złotych o pojemności przed sprasowaniem 40 000 l.

Stawka opłaty za worek z bioodpadami stanowiącymi odpady komunalne – odpady spożywcze i kuchenne (poza odpadami pochodzenia zwierzęcego) od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, jeżeli odpady komunalne są zbierane w sposób selektywny wynosi:

a) 9,00 złotych za worek o pojemności do 60 l;
b) 19,00 złotych o pojemności 120 l;
c) 22,00 złotych o pojemności 140 l;
d) 38,00 złotych o pojemności 240 l;
e) 105,00 złotych o pojemności 660 l;
f) 174,00 złotych o pojemności 1 100 l;

Stawka opłaty za worek z odpadami zielonymi (części roślin pochodzących z pielęgnacji terenów zielonych, ogrodów, parków i cmentarzy) od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, jeżeli odpady komunalne są zbierane w sposób selektywny wynosi:

a) 19,00 złotych za worek o pojemności do 120 l;
b) 22,00 złotych o pojemności 140 l;
c) 38,00 złotych o pojemności 240 l;
d) 105,00 złotych o pojemności 660 l;
e) 174,00 złotych o pojemności 1 100 l;
f) 1 108,00 złotych o pojemności 7 000 l;
g) 1 583,00 złotych o pojemności 10 000 l;


Stawki opłat za gospodarowanie odpadami określone zostały:

Uchwała Nr XXXVIII/532/21 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 24 listopada 2021 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia wysokości stawki tej opłaty dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych, dla właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Skawina.

Uchwała Nr XXXIII/483/21 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 7 lipca 2021 r. w sprawie ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawek opłat pochodzącymi od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Skawina, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.