Przejdź do menu Przejdź do treści Przejdź do danych teleadresowych
Ikona Stan powietrza
Pogoda ikona

22°C

Ikona Ekointerwencja Ikona Program Czyste Powietrze
Informacja dla osób niesłyszących i niedosłyszących Ikona wersja kontrastowa
RODO Ikona wyszukiwarka

Jakość powietrza

Brak danych

Legenda

Bardzo dobra
Dobra
Umiarkowana
Dostateczna
Zła
Bardzo zła
Brak danych
Czujnik GIOŚ PM10 NO2 SO2 C6H6
Ogrody, Skawina   -   13.56   5.88   0.19
Czujniki w Gminie Skawina PM10 PM2.5
Wszystkie odczyty podawane są w µg/m3 Partner

Menu

Osiągnięte przez gminę poziomy recyklingu

Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami odpadów innych niż niebezpieczne odpady budowlane i rozbiórkowe:

w 2012 r.

Zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 29 maja 2012 r. (Dz. U. 2012, poz. 645) poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami odpadów innych niż niebezpieczne odpady budowlane i rozbiórkowe powinien osiągnąć co najmniej 30%. Gmina Skawina osiągnęła założony poziom – 94%

w 2013 r.

Zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 29 maja 2012 r. (Dz. U. 2012, poz. 645) poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami odpadów innych niż niebezpieczne odpady budowlane i rozbiórkowe powinien osiągnąć co najmniej 36%. Gmina Skawina osiągnęła założony poziom – 100%

w 2014 r.

Zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 29 maja 2012 r. (Dz. U. 2012, poz. 645) poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami odpadów innych niż niebezpieczne odpady budowlane i rozbiórkowe powinien osiągnąć co najmniej 38%. Gmina Skawina osiągnęła założony poziom – 100%

w 2015 r.

Zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 29 maja 2012 r. (Dz. U. 2012, poz. 645) poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami odpadów innych niż niebezpieczne odpady budowlane i rozbiórkowe powinien osiągnąć co najmniej 40%. Gmina Skawina osiągnęła założony poziom – 100%

w 2016 r.

Zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2016 r. (Dz. U. 2016, poz. 2167) poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami odpadów innych niż niebezpieczne odpady budowlane i rozbiórkowe powinien osiągnąć co najmniej 42%. Gmina Skawina osiągnęła założony poziom – 85%

w 2017 r.

Zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2016 r. (Dz. U. 2016, poz. 2167) poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami odpadów innych niż niebezpieczne odpady budowlane i rozbiórkowe powinien osiągnąć co najmniej 45%. Gmina Skawina osiągnęła założony poziom – 96%

w 2018 r.

Zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2016 r. (Dz. U. 2016, poz. 2167) poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami odpadów innych niż niebezpieczne odpady budowlane i rozbiórkowe powinien osiągnąć co najmniej 50%. Gmina Skawina osiągnęła założony poziom – 87%

w 2019 r.

Zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2016 r. (Dz. U. 2016, poz. 2167) poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami odpadów innych niż niebezpieczne odpady budowlane i rozbiórkowe powinien osiągnąć co najmniej 50%. Gmina Skawina osiągnęła założony poziom – 100%

w 2020 r.

Zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2016 r. (Dz. U. 2016, poz. 2167) poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami odpadów innych niż niebezpieczne odpady budowlane i rozbiórkowe powinien osiągnąć co najmniej 50%. Gmina Skawina osiągnęła założony poziom – 98%

w 2021 r.

Zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2016 r. (Dz. U. 2016, poz. 2167) poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami odpadów innych niż niebezpieczne odpady budowlane i rozbiórkowe powinien osiągnąć co najmniej 50%. Gmina Skawina osiągnęła założony poziom – 63 % zniesiono obowiązek osiągania poziomu, jest tylko obowiązek sprawozdawczy;


Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia odpadów: papier, metal, tworzywa sztuczne, szkło oraz dopuszczalny poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r. :

w 2012 r.

Zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 29 maja 2012 r. (Dz. U. 2012 poz. 645):

 • Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia odpadów: papier, metal, tworzywa sztuczne, szkło w 2012 r. powinien osiągnąć co najmniej 10%. Gmina Skawina osiągnęła założony poziom –25%

Zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 25 maja 2012 r. (Dz. U. 2012 poz. 676):

 • Dopuszczalny poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r., w 2013 r. powinien wynieść maksymalnie 75%. Gmina Skawina osiągnęła założony poziom – 40%

w 2013 r.

Zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 29 maja 2012 r. (Dz. U. 2012 poz. 645):

 • Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia odpadów: papier, metal, tworzywa sztuczne, szkło w 2013 r. powinien osiągnąć co najmniej 12%. Gmina Skawina osiągnęła założony poziom –35%

Zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 25 maja 2012 r. (Dz. U. 2012 poz. 676):

 • Dopuszczalny poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r., w 2013 r. powinien wynieść maksymalnie 50%. Gmina Skawina osiągnęła założony poziom – 17%

w 2014 r.

Zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 29 maja 2012 r. (Dz. U. 2012 poz. 645):

 • Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia odpadów: papier, metal, tworzywa sztuczne, szkło w 2014 r. powinien osiągnąć co najmniej 14%. Gmina Skawina osiągnęła założony poziom – 40,5%

Zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 25 maja 2012 r. (Dz. U. 2012, poz. 676):

 • Dopuszczalny poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r., w 2014 r. powinien wynieść maksymalnie 50%. Gmina Skawina osiągnęła założony poziom – 13%

w 2015 r.

Zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 29 maja 2012 r. (Dz. U. 2012, poz. 645):

 • Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia odpadów: papier, metal, tworzywa sztuczne, szkło w 2015 r. powinien osiągnąć co najmniej 16%. Gmina Skawina osiągnęła założony poziom –34,5 %

Zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 25 maja 2012 r. (Dz. U. 2012, poz. 676):

 • Dopuszczalny poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r., w 2015 r. powinien wynieść maksymalnie 50%. Gmina Skawina osiągnęła założony poziom – 1,5%

w 2016 r.

Zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2016 r. (Dz. U. 2016, poz. 2167):

 • Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia odpadów: papier, metal, tworzywa sztuczne, szkło w 2016 r. powinien osiągnąć co najmniej 18%. Gmina Skawina osiągnęła założony poziom – 73 %

Zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 25 maja 2012 r. (Dz. U. 2012, poz. 676):

 • Dopuszczalny poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r., w 2016 r. powinien wynieść maksymalnie 45%. Gmina Skawina osiągnęła założony poziom – 10,5%

w 2017 r.

Zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2016 r. (Dz. U. 2016, poz. 2167):

 • Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia odpadów: papier, metal, tworzywa sztuczne, szkło w 2017 r. powinien osiągnąć co najmniej 20%. Gmina Skawina osiągnęła założony poziom – 65 %

Zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2017 r. (Dz. U. 2017, poz. 2412):

 • Dopuszczalny poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r., w 2017 r. powinien wynieść maksymalnie 45%. Gmina Skawina osiągnęła założony poziom –8 %

w 2018 r.

Zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2016 r. (Dz. U. 2016, poz. 2167):

 • Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia odpadów: papier, metal, tworzywa sztuczne, szkło w 2018 r. powinien osiągnąć co najmniej 30%. Gmina Skawina osiągnęła założony poziom – 94%

Zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2017 r. (Dz. U. 2017 poz. 2412):

 • Dopuszczalny poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r., w 2018 r. powinien wynieść maksymalnie 40%. Gmina Skawina osiągnęła założony poziom – 19 %

w 2019 r.

Zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2016 r. (Dz. U. 2016, poz. 2167):

 • Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia odpadów: papier, metal, tworzywa sztuczne, szkło w 2019 r. powinien osiągnąć co najmniej 40%. Gmina Skawina osiągnęła założony poziom – 78%

Zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2017 r. (Dz. U. 2017, poz. 2412):

 • Dopuszczalny poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r., w 2019 r. powinien wynieść maksymalnie 40%. Gmina Skawina osiągnęła założony poziom – 3 %

w 2020 r.

Zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2016 r. (Dz. U. 2016, poz. 2167):

 • Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia odpadów: papier, metal, tworzywa sztuczne, szkło w 2020 r. powinien osiągnąć co najmniej 50%. Gmina Skawina osiągnęła założony poziom – 105%

Zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2017 r. (Dz. U. 2017, poz. 2412):

 • Dopuszczalny poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r., w 2020 r. powinien wynieść maksymalnie 35%. Skawina osiągnęła założony poziom – 2%

Zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2021, poz. 888, z późn. zm.):

 • Gminy są obowiązane nie przekraczać poziomu składowania w wysokości 30% wagowo za każdy rok w latach 2025–2029. Gmina Skawina osiągnęła założony poziom – 24%

w 2021 r.

Zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2021, poz. 888, z późn. zm.):

 • Poziom przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych w 2021 r. powinien osiągnąć co najmniej 20%. Gmina Skawina osiągnęła założony poziom – 38%
 • Gminy są obowiązane nie przekraczać poziomu składowania w wysokości 30% wagowo za każdy rok w latach 2025–2029. Gmina Skawina osiągnęła założony poziom – 3%

Ponadto, Gmina Skawina osiągnęła:

 • Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r., wynoszący 3%, podczas gdy dopuszczalny poziom w 2021 r. powinien wynieść maksymalnie 35%.

w 2022 r.

Zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2022, poz. 2519):

 • Poziom przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych w 2022 r. powinien osiągnąć co najmniej 25%. Gmina Skawina osiągnęła założony poziom – 37,5 %
 • Gminy są obowiązane nie przekraczać poziomu składowania w wysokości 30% wagowo za każdy rok w latach 2025–2029. Gmina Skawina osiągnęła założony poziom –10%

Ponadto, Gmina Skawina osiągnęła:

 • Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r., wynoszący 0%, podczas gdy dopuszczalny poziom w 2022 r. powinien wynieść maksymalnie 35%

w 2023 r.

Zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2024, poz. 399):

 • Poziom przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych w 2023 r. powinien osiągnąć co najmniej 35%. Gmina Skawina osiągnęła założony poziom – 48%
 • Gminy są obowiązane nie przekraczać poziomu składowania w wysokości 30% wagowo za każdy rok w latach 2025–2029. Gmina Skawina osiągnęła założony poziom – 4,84%

Ponadto, Gmina Skawina osiągnęła:

 • Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r., wynoszący 0,1%, podczas gdy dopuszczalny poziom w 2023 r. powinien wynieść maksymalnie 35%