Przejdź do menu Przejdź do treści Przejdź do danych teleadresowych
Ikona Stan powietrza
Pogoda ikona

8°C

Ikona Ekointerwencja Ikona Program Czyste Powietrze
Informacja dla osób niesłyszących i niedosłyszących Ikona wersja kontrastowa
RODO Ikona wyszukiwarka

Jakość powietrza

Brak danych

Legenda

Bardzo dobra
Dobra
Umiarkowana
Dostateczna
Zła
Bardzo zła
Brak danych
Czujnik GIOŚ PM10 NO2 SO2 C6H6
Ogrody, Skawina   -   5.64   2.49   0.9
Czujniki w Gminie Skawina PM10 PM2.5
Mikołaja Kopernika   25.78   33.15
Leśna   24.88   32.07
Edwarda Warchałowskiego   28.03   35.57
Wytrzyszczek   -   -
Generała Emila Fieldorfa "Nila"   24.81   32.45
Skawińska   27.44   35.78
Leona Petrażyckiego   25.19   32.54
Leona Petrażyckiego   22.66   29.79
Wszystkie odczyty podawane są w µg/m3 Partner

Menu

Zużyte opony

Zużyte opony są jednym z tych rodzajów odpadów, który w bardzo znaczący sposób obciążają środowisko naturalne. Trwałość, która stanowi ich największą zaletę w czasie użytkowania, jest jednocześnie przyczyną trudności w zagospodarowaniu opon po zakończeniu ich eksploatacji. Opony, jako odpad, charakteryzują się wyjątkowo długim okresem biodegradacji wynoszącym ok. 100 lat. Z tego właśnie powodu, zgodnie ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach, opon nie można zwyczajnie wyrzucać do pojemników na śmieci.

Zużyta opona to cenny surowiec! Zużyte opony można poddać dwóm rodzajom odzysku – recyklingowi materiałowemu i odzyskowi energetycznemu.

Recykling materiałowy - polega na przetworzeniu (mechanicznemu, chemicznemu lub energetycznemu) zużytych opon do postaci surowców gotowych do ponownego użycia i w wyniku zastosowanych procesów wytworzeniu z nich nowych produktów np. dywaników samochodowych, produktów galanteryjnych (tj. obcasy, zelówki), materiałów izolacyjnych, nawierzchni boisk oraz obiektów sportowych itd.

Odzysk energetyczny - polega na spalaniu opon w specjalnie do tego celu dostosowanych piecach, głównie w cementowniach.


Zużyte opony można bezpłatnie przekazywać do punktów wymiany opon - zakładów wulkanizacyjnych (podczas zakupu nowych).

Dodatkowo można je przekazywać również we własnym zakresie do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.