Przejdź do menu Przejdź do treści Przejdź do danych teleadresowych
Pogoda ikona

-1°C

Informacja dla osób niesłyszących i niedosłyszących
RODO

Jakość powietrza

Dobra

Legenda

Bardzo dobra
Dobra
Umiarkowana
Dostateczna
Zła
Bardzo zła
Brak danych
Czujnik GIOŚ PM10 NO2 SO2 C6H6
Ogrody, Skawina   -   23.97   3.87   1.21
Czujniki w Gminie Skawina PM10 PM2.5
Mikołaja Kopernika   36.33   51.03
Leśna   31.22   43.43
Edwarda Warchałowskiego   38.1   52.1
Wytrzyszczek   34.9   50.64
Generała Emila Fieldorfa "Nila"   33   46.6
Skawińska   38.44   51.29
Leona Petrażyckiego   34.1   48.48
Leona Petrażyckiego   30.61   42.11
Wszystkie odczyty podawane są w µg/m3 Partner

Menu

Zużyte opony

Zużyte opony są jednym z tych rodzajów odpadów, który w bardzo znaczący sposób obciążają środowisko naturalne. Trwałość, która stanowi ich największą zaletę w czasie użytkowania, jest jednocześnie przyczyną trudności w zagospodarowaniu opon po zakończeniu ich eksploatacji. Opony, jako odpad, charakteryzują się wyjątkowo długim okresem biodegradacji wynoszącym ok. 100 lat. Z tego właśnie powodu, zgodnie ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach, opon nie można zwyczajnie wyrzucać do pojemników na śmieci.

Zużyta opona to cenny surowiec! Zużyte opony można poddać dwóm rodzajom odzysku – recyklingowi materiałowemu i odzyskowi energetycznemu.

Recykling materiałowy - polega na przetworzeniu (mechanicznemu, chemicznemu lub energetycznemu) zużytych opon do postaci surowców gotowych do ponownego użycia i w wyniku zastosowanych procesów wytworzeniu z nich nowych produktów np. dywaników samochodowych, produktów galanteryjnych (tj. obcasy, zelówki), materiałów izolacyjnych, nawierzchni boisk oraz obiektów sportowych itd.

Odzysk energetyczny - polega na spalaniu opon w specjalnie do tego celu dostosowanych piecach, głównie w cementowniach.


Zużyte opony można bezpłatnie przekazywać do punktów wymiany opon - zakładów wulkanizacyjnych (podczas zakupu nowych).

Dodatkowo można je przekazywać również we własnym zakresie do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.