Przejdź do menu Przejdź do treści Przejdź do danych teleadresowych
Ikona Stan powietrza
Pogoda ikona

23°C

Ikona Ekointerwencja Ikona Program Czyste Powietrze
Informacja dla osób niesłyszących i niedosłyszących Ikona wersja kontrastowa
RODO Ikona wyszukiwarka

Jakość powietrza

Brak danych

Legenda

Bardzo dobra
Dobra
Umiarkowana
Dostateczna
Zła
Bardzo zła
Brak danych
Czujnik GIOŚ PM10 NO2 SO2 C6H6
Ogrody, Skawina   -   5.75   3.77   0.14
Czujniki w Gminie Skawina PM10 PM2.5
Wszystkie odczyty podawane są w µg/m3 Partner

Menu

Dane inwentaryzacyjne

Przedstawiamy poniżej dane pozyskane przez Gminę Skawina w trybie udostępnienia informacji o środowisku w postaci raportów zawierających dane dotyczące emisji gazów i pyłów do powietrza przez podmioty korzystające ze środowiska na terenie gminy  w 2017r.

Dane te pochodzą z Departamentu Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego (UMWM). UMWM gromadzi dane z przedsiębiorstw na podstawie wykazów zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz wysokości opłat za 2017 rok, składanych przez podmioty korzystające ze środowiska.

Pozyskano również dane z Wydziału Ochrony Środowiska Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Krakowie w zakresie listy podmiotów z terenu Gminy Skawina posiadających pozwolenie na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza wydane przez Starostę Krakowskiego, w którym określona została dopuszczalna wielkość emisji. Starostwo Powiatowe w Krakowie podkreśla że na terenie Gminy Skawina zlokalizowane są również instalacje, których eksploatacja nie wymaga uzyskania pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, a które podlegają jedynie zgłoszeniu zgodnie z art. 152 ustawy Prawo ochrony środowiska. Dodatkowo Starostwo Powiatowe w Krakowie zaznaczyło, że również Marszałek Województwa Małopolskiego jest organem właściwym do wydawania pozwoleń na wprowadzenie gazów i pyłów do powietrza jak też i pozwoleń zintegrowanych, w których określa się m.in. dopuszczalną wielkość emisji.


Poniżej wskazane dane są częściowo przetworzone przez Wydział Ochrony Powietrza Urzędu Miasta i Gminy w Skawinie.
Informacja została również opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Skawina.