Przejdź do menu Przejdź do treści Przejdź do danych teleadresowych
Pogoda ikona

-2°C

Informacja dla osób niesłyszących i niedosłyszących
RODO

Jakość powietrza

Dobra

Legenda

Bardzo dobra
Dobra
Umiarkowana
Dostateczna
Zła
Bardzo zła
Brak danych
Czujnik GIOŚ PM10 NO2 SO2 C6H6
Ogrody, Skawina   -   42.1   2.98   0.64
Czujniki w Gminie Skawina PM10 PM2.5
Mikołaja Kopernika   -   -
Leśna   12.52   16.47
Edwarda Warchałowskiego   23.65   33.01
Wytrzyszczek   14.81   19
Generała Emila Fieldorfa "Nila"   22.96   33.33
Skawińska   25.96   36.23
Leona Petrażyckiego   12.76   16.67
Leona Petrażyckiego   10.71   13.92
Wszystkie odczyty podawane są w µg/m3 Partner

Menu

Dane inwentaryzacyjne

Przedstawiamy poniżej dane pozyskane przez Gminę Skawina w trybie udostępnienia informacji o środowisku w postaci raportów zawierających dane dotyczące emisji gazów i pyłów do powietrza przez podmioty korzystające ze środowiska na terenie gminy  w 2017r.

Dane te pochodzą z Departamentu Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego (UMWM). UMWM gromadzi dane z przedsiębiorstw na podstawie wykazów zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz wysokości opłat za 2017 rok, składanych przez podmioty korzystające ze środowiska.

Pozyskano również dane z Wydziału Ochrony Środowiska Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Krakowie w zakresie listy podmiotów z terenu Gminy Skawina posiadających pozwolenie na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza wydane przez Starostę Krakowskiego, w którym określona została dopuszczalna wielkość emisji. Starostwo Powiatowe w Krakowie podkreśla że na terenie Gminy Skawina zlokalizowane są również instalacje, których eksploatacja nie wymaga uzyskania pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, a które podlegają jedynie zgłoszeniu zgodnie z art. 152 ustawy Prawo ochrony środowiska. Dodatkowo Starostwo Powiatowe w Krakowie zaznaczyło, że również Marszałek Województwa Małopolskiego jest organem właściwym do wydawania pozwoleń na wprowadzenie gazów i pyłów do powietrza jak też i pozwoleń zintegrowanych, w których określa się m.in. dopuszczalną wielkość emisji.


Poniżej wskazane dane są częściowo przetworzone przez Wydział Ochrony Powietrza Urzędu Miasta i Gminy w Skawinie.
Informacja została również opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Skawina.

Osoby do kontaktu:
Wydział Ochrony Powietrza
Urzędu Miasta i Gminy w Skawinie
Justyna Sekuła, Aleksandra Basiura
tel. 12 277 01 68