Przejdź do menu Przejdź do treści Przejdź do danych teleadresowych
Pogoda ikona

14°C

Informacja dla osób niesłyszących i niedosłyszących
RODO

Jakość powietrza

Bardzo dobra

Legenda

Bardzo dobra
Dobra
Umiarkowana
Dostateczna
Zła
Bardzo zła
Brak danych
Czujnik GIOŚ PM10 NO2 SO2 C6H6
Ogrody, Skawina   -   23.98   6.18   0.69
Czujniki w Gminie Skawina PM10 PM2.5
Mikołaja Kopernika   14.53   19.02
Leśna   9.11   12.24
Edwarda Warchałowskiego   12.02   15.8
Wytrzyszczek   -   -
Generała Emila Fieldorfa "Nila"   11.96   16.03
Skawińska   12.84   16.51
Leona Petrażyckiego   8.23   11.36
Leona Petrażyckiego   7.06   9.5
Wszystkie odczyty podawane są w µg/m3 Partner

Menu

Odpady budowlane

Odpadami budowlano-remontowymi i rozbiórkowymi nazywamy wyselekcjonowaną z odpadów komunalnych frakcję odpadów pochodzących z budowy, remontów i rozbiórek.

Odpady z remontów, prowadzonych we własnym zakresie, należy dostarczać samodzielnie do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.

Do gromadzenia odpadów z remontów budowlanych i rozbiórkowych służą pojemniki o poj. 4 m3 i 7 m3 lub worki typu big-bagi.

UWAGA! Odpady remontowe pochodzące z gospodarstw domowych, które powstały w wyniku świadczenia usług remontowych, budowlanych czy rozbiórkowych, powinny być odebrane i zagospodarowane przez firmę wykonującą tą usługę.