Przejdź do menu Przejdź do treści Przejdź do danych teleadresowych
Ikona Stan powietrza
Pogoda ikona

15°C

Ikona Ekointerwencja Ikona Program Czyste Powietrze
Informacja dla osób niesłyszących i niedosłyszących Ikona wersja kontrastowa
RODO Ikona wyszukiwarka

Jakość powietrza

Bardzo dobra

Legenda

Bardzo dobra
Dobra
Umiarkowana
Dostateczna
Zła
Bardzo zła
Brak danych
Czujnik GIOŚ PM10 NO2 SO2 C6H6
Ogrody, Skawina   -   9.74   15.95   0.17
Czujniki w Gminie Skawina PM10 PM2.5
Wszystkie odczyty podawane są w µg/m3 Partner

Menu

Odpady budowlane

Odpadami budowlano-remontowymi i rozbiórkowymi nazywamy wyselekcjonowaną z odpadów komunalnych frakcję odpadów pochodzących z budowy, remontów i rozbiórek.

Odpady z remontów, prowadzonych we własnym zakresie, należy dostarczać samodzielnie do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.

Do gromadzenia odpadów z remontów budowlanych i rozbiórkowych służą pojemniki o poj. 4 m3 i 7 m3 lub worki typu big-bagi.

UWAGA! Odpady remontowe pochodzące z gospodarstw domowych, które powstały w wyniku świadczenia usług remontowych, budowlanych czy rozbiórkowych, powinny być odebrane i zagospodarowane przez firmę wykonującą tą usługę.