Przejdź do menu Przejdź do treści Przejdź do danych teleadresowych
Ikona Stan powietrza
Pogoda ikona

22°C

Ikona Ekointerwencja Ikona Program Czyste Powietrze
Informacja dla osób niesłyszących i niedosłyszących Ikona wersja kontrastowa
RODO Ikona wyszukiwarka

Jakość powietrza

Brak danych

Legenda

Bardzo dobra
Dobra
Umiarkowana
Dostateczna
Zła
Bardzo zła
Brak danych
Czujnik GIOŚ PM10 NO2 SO2 C6H6
Ogrody, Skawina   -   13.56   5.88   0.19
Czujniki w Gminie Skawina PM10 PM2.5
Wszystkie odczyty podawane są w µg/m3 Partner

Menu

Tworzywa sztuczne

Tworzywa sztuczne to materiały obecne wokół nas niemal wszędzie. Jeszcze kilka lat temu stanowiły one znikomą część zawartości koszy na śmieci - dziś dominują wśród produkowanych przez ludzi odpadków. Zastępują one skutecznie tradycyjne surowce, takie jak drewno, metal i szkło, a w wielu zastosowaniach nie mają odpowiedników pochodzenia naturalnego.

Butelki po napojach, opakowania na żywność, torebki na zakupy i inne rzeczy codziennego użytku wyprodukowane są najczęściej z plastiku, który rozkłada się 1000 lat. Powinniśmy więc, a nawet musimy segregować tworzywa sztuczne. Ma to duże znaczenie dla ochrony środowiska.

Tworzywa sztuczne są bardzo wartościowym materiałem, który można odzyskać w różnych procesach recyklingu. Ze zużytych wyrobów z tworzyw sztucznych można odzyskać surowiec polimerowy, z którego wykonywane są np. bluzy polarowe (z przerobionych butelek PET). Można odzyskać także energię, poprzez przerobienie odpadów na paliwo alternatywne, zwłaszcza że tworzywa sztuczne mają wartość energetyczną porównywalną z węglem kamiennym.


Tworzywa sztuczne oraz opakowania z niego wykonane, do odbioru, należy gromadzić:

• na terenach zabudowy wielorodzinnej - w oznaczonych pojemnikach postawionych przy altanach śmietnikowych lub w miejscach gromadzenia odpadów;

• na terenach zabudowy jednorodzinnej - w oznakowanych workach w miejscach gromadzenia odpadów;

• na nieruchomościach nie zamieszkałych - w oznakowanych workach lub w pojemnikach posadowionych w miejscach gromadzenia odpadów.

Odpady można również przekazywać we własnym zakresie do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.

PRAWIDŁOWA SEGREGACJA ODPADÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH.


Do pojemników lub worków opisanych „tworzywa sztuczne”:


NALEŻY WRZUCAĆ:

• butelki po napojach (np. typu PET);
• opakowania po chemii gospodarczej, kosmetykach (np. szamponach, proszkach, płynach itp.);
• opakowania po produktach spożywczych (kubki po jogurtach, margarynach);
• plastikowe zakrętki;
• plastikowe (czyste) torebki, worki, reklamówki i inne folie;
• plastikowe koszyczki po owocach i innych produktach.

NIE NALEŻY WRZUCAĆ:

• opakowań po lekach, strzykawek i innych artykułów medycznych;
• opakowań i butelek po olejach przemysłowych i silnikowych oraz smarach;
• wiaderek i pojemników po farbach i lakierach;
• opakowań po środkach chwastobójczych i owadobójczych,
• sprzętu AGD;
• pampersów i innych artykułów higienicznych;
• styropianu i innych tworzyw piankowych (jednorazowych tacek);
• odpadów budowlanych i rozbiórkowych (płytek i rur PCV, ram okiennych itp.).

Zużyte przedmioty powinny być stosunkowo czyste, ale dokładne mycie opakowań z resztek żywności nie jest konieczne - należy usunąć większe pozostałości żywności oraz wylać płyny.


Ponadto, bardzo ważne jest, aby odpady opakowaniowe (np. butelki plastikowe) przed złożeniem do worka lub pojemnika trwale zgnieść (butelki zakręcić), aby zajmowały mniejszą objętość.

UWAGA! Do pojemnika lub worka opisanego „tworzywa sztuczne” należy również wrzucać odpady wykonane z metalu oraz opakowania wielomateriałowe. Więcej informacji na ten temat w zakładce Selektywna zbiórka/MetaleKLIKNIJ TUTAJ oraz Selektywna zbiórka/Opakowania wielomateriałoweKLIKNIJ TUTAJ.