Przejdź do menu Przejdź do treści Przejdź do danych teleadresowych
Pogoda ikona

10°C

Informacja dla osób niesłyszących i niedosłyszących
RODO

Jakość powietrza

Bardzo dobra

Legenda

Bardzo dobra
Dobra
Umiarkowana
Dostateczna
Zła
Bardzo zła
Brak danych
Czujnik GIOŚ PM10 NO2 SO2 C6H6
Ogrody, Skawina   -   13.7   2.55   1.16
Czujniki w Gminie Skawina PM10 PM2.5
Mikołaja Kopernika   9.95   12.47
Leśna   11.38   14.34
Edwarda Warchałowskiego   15.42   20.36
Wytrzyszczek   14.41   19.6
Generała Emila Fieldorfa "Nila"   22.04   33
Skawińska   17.06   22.19
Leona Petrażyckiego   10.92   14.61
Leona Petrażyckiego   9.77   12.91
Wszystkie odczyty podawane są w µg/m3 Partner

Menu

Metale

Opakowania metalowe są najdroższe spośród wszystkich materiałów używanych do pakowania. Używane do pakowania produktów wymagających zamknięcia hermetycznego np.: konserwy mięsne, rybne, spożywcze produkty konserwowane.
Opakowania metalowe, dzięki możliwości długiego przechowywania, podnoszą wartość produktu. Puszki można przechowywać nawet do kilku lat. Charakteryzuje je duża wytrzymałość na warunki zewnętrzne.

Do produkcji opakowań metalowych stosuje się blachę stalową, aluminium, a także stosunkowo drogą cynę jako pokrycie blachy stalowej. Opakowania metalowe ciężkie (transportowe) wielokrotnego użytku, po wyeksploatowaniu sprzedawane są do hut jako złom w celu ponownego przetopienia. Natomiast spośród różnych opakowań lekkich do recyklingu najbardziej przydatne są aluminiowe puszki po napojach, które w całości nadają się do ponownego przetworzenia.

Odzysk aluminium z puszek prowadzić można w nieskończoność, nie powodując utraty jakości metalu. Recykling puszek aluminiowych, w stosunku do produkcji aluminium z boksytu, powoduje zmniejszenie ilości zanieczyszczeń powietrza aż o 95%, a zanieczyszczeń wody o 97%. Wymaga też o 95 proc. mniej energii elektrycznej. Oszczędza się w ten sposób również naturalne złoża rud.

Metal oraz opakowania z niego wykonane, do odbioru, należy gromadzić:

• na terenach zabudowy wielorodzinnej - w oznaczonych pojemnikach postawionych przy altanach śmietnikowych lub w miejscach gromadzenia odpadów;

• na terenach zabudowy jednorodzinnej - w oznakowanych workach w miejscach gromadzenia odpadów;

• na nieruchomościach nie zamieszkałych - w oznakowanych workach lub w pojemnikach posadowionych w miejscach gromadzenia odpadów.

Odpady można również przekazywać we własnym zakresie do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.

PRAWIDŁOWA SEGREGACJA ODPADÓW METALOWYCH.


Do pojemników lub worków opisanych „tworzywa sztuczne” (przeznaczonych na tworzywa sztuczne i metal):


NALEŻY WRZUCAĆ:

• puszki po napojach;
• garnki;
• puszki z blachy stalowej po żywności (konserwy);
• drobny złom żelazny i metale kolorowe (metalowe narzędzia, rury, druty itp.);
• metalowe kapsle z butelek, zakrętki słoików i innych pojemników,
• folię aluminiową.

NIE NALEŻY WRZUCAĆ:

• opakowań po farbach, lakierach;
• opakowań po aerozolach;
• zużytych baterii i akumulatorów.

Zużyte przedmioty powinny być czyste, ale dokładne mycie opakowań z resztek żywności nie jest konieczne (jednakże sugerujemy mycie puszek po konserwach rybnych) - należy usunąć pozostałości żywności oraz wylać płyny.

Ponadto, bardzo ważne jest, aby odpady opakowaniowe (np. aluminiowe puszki) przed złożeniem do worka lub pojemnika trwale zgnieść, aby zajmowały mniejszą objętość.

UWAGA! Do pojemnika lub worka przeznaczonego na metal należy również wrzucać opakowania z tworzywa sztucznego. Więcej informacji na ten temat w zakładce Selektywna zbiórka/Tworzywa sztuczneKLIKNIJ TUTAJ.