Przejdź do menu Przejdź do treści Przejdź do danych teleadresowych
Ikona Stan powietrza
Pogoda ikona

23°C

Ikona Ekointerwencja Ikona Program Czyste Powietrze
Informacja dla osób niesłyszących i niedosłyszących Ikona wersja kontrastowa
RODO Ikona wyszukiwarka

Jakość powietrza

Brak danych

Legenda

Bardzo dobra
Dobra
Umiarkowana
Dostateczna
Zła
Bardzo zła
Brak danych
Czujnik GIOŚ PM10 NO2 SO2 C6H6
Ogrody, Skawina   -   7.53   3.97   0.07
Czujniki w Gminie Skawina PM10 PM2.5
Wszystkie odczyty podawane są w µg/m3 Partner

Menu

Odpady wielkogabarytowe

Odpady wielkogabarytowe, wg regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Skawina, są to wyselekcjonowane z odpadów komunalnych odpady, charakteryzujące się tym, że ze względu na swoje rozmiary i masę, nie mogą być umieszczane w typowych pojemnikach przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych.

Wymagają one czynności demontażowych, które pozwolą na wydzielenie z nich części przydatnych do recyklingu, dlatego konieczne jest ich gromadzenie w sposób selektywny.

 

Odpady wielkogabarytowe do odbioru, należy gromadzić:

• na terenach zabudowy wielorodzinnej w formie wystawki przy altanach śmietnikowych lub w miejscach gromadzenia odpadów wydzielonych przez właściciela nieruchomości w określonych harmonogramem terminach;

• na terenach zabudowy jednorodzinnej w formie wystawki w miejscach gromadzenia odpadów w określonych harmonogramem terminach;

• na nieruchomościach nie zamieszkałych w miejscach gromadzenia odpadów, w określonych harmonogramem terminach.

Odpady można również przekazywać we własnym zakresie do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.PRAWIDŁOWA SEGREGACJA ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH.


Do odpadów wielkogabarytowych NALEŻĄ:

 • stare meble np. fotele, krzesła, kanapy, łóżka, materace, sofy, szafy;
 • wykładzina i dywany;
 • wózki dziecięce, sanki, rowery itp.;
 • armatura łazienkowa;
 • styropian pochodzący z opakowań sprzętu AGD i RTV.

Do odpadów wielkogabarytowych NIE NALEŻĄ:

 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;
 • odpady powstałe w wyniku demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji;
 • styropian budowlany, wełna mineralna;
 • odpady poremontowe i gruz;
 • drewniana stolarka, panele podłogowe;
 • opony samochodowe, dętki;
 • siding.