Przejdź do menu Przejdź do treści Przejdź do danych teleadresowych
Pogoda ikona

-6°C

Informacja dla osób niesłyszących i niedosłyszących
RODO

Jakość powietrza

Dobra

Legenda

Bardzo dobra
Dobra
Umiarkowana
Dostateczna
Zła
Bardzo zła
Brak danych
Czujnik GIOŚ PM10 NO2 SO2 C6H6
Ogrody, Skawina   -   47.9   2.1   0.39
Czujniki w Gminie Skawina PM10 PM2.5
Mikołaja Kopernika   -   -
Leśna   31.55   45.94
Edwarda Warchałowskiego   28.83   41.53
Wytrzyszczek   15.98   20.56
Generała Emila Fieldorfa "Nila"   25.56   37.99
Skawińska   31.08   44.52
Leona Petrażyckiego   15.93   21.72
Leona Petrażyckiego   11.48   14.97
Wszystkie odczyty podawane są w µg/m3 Partner

Menu

Odpady wielkogabarytowe

Odpady wielkogabarytowe, wg regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Skawina, są to wyselekcjonowane z odpadów komunalnych odpady, charakteryzujące się tym, że ze względu na swoje rozmiary i masę, nie mogą być umieszczane w typowych pojemnikach przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych.

Wymagają one czynności demontażowych, które pozwolą na wydzielenie z nich części przydatnych do recyklingu, dlatego konieczne jest ich gromadzenie w sposób selektywny.

 

Odpady wielkogabarytowe do odbioru, należy gromadzić:

• na terenach zabudowy wielorodzinnej w formie wystawki przy altanach śmietnikowych lub w miejscach gromadzenia odpadów wydzielonych przez właściciela nieruchomości w określonych harmonogramem terminach;

• na terenach zabudowy jednorodzinnej w formie wystawki w miejscach gromadzenia odpadów w określonych harmonogramem terminach;

• na nieruchomościach nie zamieszkałych w miejscach gromadzenia odpadów, w określonych harmonogramem terminach.

Odpady można również przekazywać we własnym zakresie do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.PRAWIDŁOWA SEGREGACJA ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH.


Do odpadów wielkogabarytowych NALEŻĄ:

 • stare meble np. fotele, krzesła, kanapy, łóżka, materace, sofy, szafy;
 • wykładzina i dywany;
 • wózki dziecięce, sanki, rowery itp.;
 • armatura łazienkowa;
 • styropian pochodzący z opakowań sprzętu AGD i RTV.

Do odpadów wielkogabarytowych NIE NALEŻĄ:

 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;
 • odpady powstałe w wyniku demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji;
 • styropian budowlany, wełna mineralna;
 • odpady poremontowe i gruz;
 • drewniana stolarka, panele podłogowe;
 • opony samochodowe, dętki;
 • siding.