Gmina Skawina z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie oraz Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przedstawiają projekt „Cztery pory roku w ekogminie – Skawinie”.

Projekt „Cztery pory roku w ekogminie – Skawinie” to zbiór różnorodnych działań poświęconych trosce o środowisko naturalne i promujących postawę proekologiczną. Podzieliliśmy go na 4 części odpowiadające porom roku i podejmujące różne zagadnienia takie jak:

  1. Lato – oszczędzanie wody oraz ochrona zasobów wodnych;
  2. Jesień – zero waste i kompostowanie odpadów zielonych;
  3. Zima – właściwa segregacji odpadów oraz gospodarka obiegu zamkniętego (GOZ);
  4. Wiosna – ochrona środowiska ze szczególnym uwzględnieniem bioróżnorodności i terenów zielonych.

Szerokie spektrum prezentowanych tematów z jednej strony pozwoli na jak najpełniejsze wyczerpanie tematyki programu, a z drugiej – da możliwość dotarcia do mieszkańców gminy Skawina z różnorodnym wachlarzem działań angażujących ich bezpośrednio (m.in. warsztaty, prelekcje, przedstawienie teatralne, lekcje pokazowe) oraz z dotarciem pośrednim (np. spoty radiowe, ulotki). W ten sposób dotrzemy do szerokiej grupy docelowej – od przedszkolaków do osób dorosłych.

Projekt rozpocznie się od lata (realizacja VI-VIII 2023 r.), kiedy to poruszymy kwestie dotyczące ochrony wód. Mieszkańcy dowiedzą się, jak dbać o kurczące się zasoby wodne i co robić, aby racjonalnie gospodarować wodami opadowymi. W tej części zaplanowano spot video do emisji na telebimach, spot audiovideo do emisji na portalach społecznościowych i stronie internetowej gminy Skawina, spot radiowy.

W części jesień (realizacja IX-XI 2023 r.) mieszkańcom naszej gminy przybliżona zostanie idea zero waste – czym jest i jak wcielać ją w życie. Chcemy też edukować mieszkańców, jak założyć kompostownik i czerpać z niego korzyści.

Ta część edukacji będzie realizowana głównie przez imprezę plenerową odbywającą się na terenie PSZOKu w Skawinie. Wzorem lat ubiegłych, uczestnicy wydarzenia w zamian za przyniesione surowce wtórne otrzymają sadzonki roślin. Najmłodsi wezmą udział w warsztatach zero waste, a dorośli będę mieli okazję wysłuchać prelekcji dot. zakładania kompostownika. Do dorosłych mieszkańców adresowany będzie również konkurs fotograficzny „Pokaż swój kompostownik”. Dla najaktywniejszych przewidziano drobne ekogadżety.

W zimie (realizacja I–III 2024 r.) dotrzemy do zerówek oraz uczniów klas I szkół podstawowych. Będziemy ich uczyć, jak właściwie segregować odpady oraz dlaczego recykling i gospodarka o obiegu zamkniętym są takie ważne. Zerówkówicze wezmą udział w spektaklu o tematyce ekologicznej, a klasy I otrzymają zestawy materiałów edukacyjnych niezbędnych do przeprowadzania lekcji dotyczących segregacji odpadów. Dodatkowo w kilku szkołach odbędą się lekcje pokazowe. Zorganizowany zostanie również konkurs na zbiórkę makulatury.

Zamknięciem cyklu będzie wiosna (realizacja IV-VI 2024 r.), kiedy to będziemy pokazywać naturę uczniom klas II i III szkół podstawowych podczas spacerów przyrodniczych w okolicy ich placówek. Prowadzone przez przyrodnika zajęcia będą gwarantem aktywnej formy pracy i zaangażowania najmłodszych. Zlokalizowanie spacerów wokół szkół uwrażliwi dzieci na ekosystemy w ich najbliższym otoczeniu. Wszyscy uczestnicy otrzymają drobne pamiątki, a najaktywniejsi – drobne upominki.

Klamrą spinającą wszystkie działania realizowane w projekcie „Cztery pory roku w ekogminie – Skawinie” będzie stanowisko podczas Dni Skawiny w latach 2023 oraz 2024. To cykliczne wydarzenie gromadzi tysiące mieszkańców naszej gminy. Na stanowisku znajdą się aktywności (warsztaty, prelekcje) dotyczące wszystkich poruszanych w projekcie zagadnień: oszczędzania wody i małej retencji, zero waste oraz kompostowania, właściwej segregacji odpadów oraz zieleni.

Szczegółowe informacje będziemy przekazywać Państwu na bieżąco. Serdecznie zapraszamy do śledzenia strony internetowej gminy Skawina oraz profilu na Facebooku!


Projekt „Cztery pory roku w ekogminie – Skawinie” jest współfinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.