Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego wypłaca odszkodowania za szkody w uprawach i płodach rolnych wyrządzonych przez zwierzęta łowne

Czego dotyczy usługa?
Szacowanie i wypłata ekwiwalentu za szkody w uprawach i płodach rolnych wyrządzone przez jelenie, sarny, daniele, dziki na terenach wyłączonych z użytkowania łowieckiego oraz dodatkowo przez łosie na terenach obwodów polnych.

Kogo dotyczy usługa?
Wnioskodawcami mogą być właściciele i użytkownicy gruntów rolnych wyłączonych z obwodów łowieckich.

Podstawy prawne:
Ustawa z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1683 z późn. zm.)
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków szacowania szkód w uprawach i płodach rolnych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 776).

Wymagane dokumenty:
Wniosek o wypłatę odszkodowania powinien zawierać:
1.    imię i nazwisko właściciela/użytkownika gruntu rolnego;
2.    nr telefonu kontaktowego;
3.    miejsce wystąpienia szkody: miejscowość, gmina, nr ewidencyjny uszkodzonej działki;
4.    numer Księgi Wieczystej dla uszkodzonej działki/aktualny wypis z ewidencji gruntów;
5.    wskazanie rodzaju uszkodzonej uprawy lub płodu rolnego;
6.    wskazanie orientacyjnej uszkodzonej powierzchni/liczby uszkodzonej drzew.

Formularze i wnioski:
Formularze, wnioski i inne dokumenty są do pobrania w sekcji Załączniki

Jak i gdzie złożyć dokumenty?

Poczta:
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich
30-017 Kraków, ul. Racławicka 56

Miejsce składania dokumentów:
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków
Dziennik Podawczy, budynek B, parter
Godziny otwarcia: poniedziałek - piątek 8:00 - 16:00
Opis lokalizacji

Internet:
Informacje na temat wysyłania wniosków i dokumentów przez Internet
Skrzynka mailowa:
e-mail: szkody.lowieckie@umwm.malopolska.pl

Czas realizacji:
Za szkody w uprawach i płodach rolnych wyrządzone przez zwierzęta łowne na terenach wyłączonych z użytkowania łowieckiego odszkodowanie wypłaca zarząd województwa ze środków budżetu państwa. Termin załatwienia sprawy uzależniony jest od przyznania środków z budżetu państwa.

Opłaty:
Opłat nie pobiera się.

Tryb odwoławczy:
Nie dotyczy

Departament realizujący usługę:
Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich

Kontakt w sprawie:
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich
Zespół Zarządzania Zasobami Przyrodniczymi
ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków
tel. (012) 63-03-580, fax (012) 63-03-579

Główny specjalista ds. łowiectwa:
Marcin Cichy, tel. 12 63 03 543

Starszy inspektor:
Marta Dębowska, tel. 12 63 03 494


Źródło:
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
Link: KLIKNIJ TUTAJ