Przejdź do menu Przejdź do treści Przejdź do danych teleadresowych
Ikona Stan powietrza
Pogoda ikona

15°C

Ikona Ekointerwencja Ikona Program Czyste Powietrze
Informacja dla osób niesłyszących i niedosłyszących Ikona wersja kontrastowa
RODO Ikona wyszukiwarka

Jakość powietrza

Bardzo dobra

Legenda

Bardzo dobra
Dobra
Umiarkowana
Dostateczna
Zła
Bardzo zła
Brak danych
Czujnik GIOŚ PM10 NO2 SO2 C6H6
Ogrody, Skawina   -   9.74   15.95   0.17
Czujniki w Gminie Skawina PM10 PM2.5
Wszystkie odczyty podawane są w µg/m3 Partner

Komunikacja kolejowa

Komunikacja kolejowa w Gminie SkawinaKomunikacja kolejowa

Na terenie gminy istnieje dostęp do kolejowej komunikacji zbiorowej. Przez Gminę Skawina przebiegają dwie linie kolejowe nr 94 Kraków Płaszów - Oświęcim oraz nr 97 Skawina - Żywiec, przy których zlokalizowano 13 przystanków kolejowych: Skawina Jagielnia, Skawina, Skawina Zachodnia, Podbory Skawińskie, Zelczyna, Wielkie Drogi, Jaśkowice, Rzozów Centrum, Rzozów, Radziszów Centrum, Radziszów, Wola Radziszowska Lipki i Wola Radziszowska.

Obecnie pasażerski transport kolejowy jest realizowany na linii nr. 94 na odcinku Kraków Płaszów - Skawina oraz na linii nr. 97 Skawina – Żywiec, poprzez operatorów Polregio S.A. i Koleje Małopolskie sp. z o.o.

Aktualny rozkład jazdy pociągów: kliknij tutaj

Szybka Kolej Aglomeracyjna

Najważniejszym osiągnięciem ostatnich latach jest uruchomienie połączeń w systemie Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej obsługujących przede wszystkim Miasto, ale również obszar Gminy. Plan Mobilności dla Gminy Skawina potwierdził na podstawie analiz przestrzennych, w tym lokalizacji źródeł i celów podróży, bardzo duży potencjał dla przewozów kolejowych, które powoli stają się środkiem transportu dominującym w relacji do Krakowa.

Co to jest Szybka Kolej Aglomeracyjna?

Szybka Kolej Aglomeracyjna - SKA - jest to system połączeń kolejowych w województwie małopolskim łączący centrum Krakowa z jego przedmieściami oraz niektórymi miastami województwa małopolskiego i świętokrzyskiego. Przewoźnikiem obsługującym linie SKA są Koleje Małopolskie, który cechuje komfort i punktualność.

Izochrony czasowe dojścia pieszego do Dworca Kolejowego w Skawinie.

Tabela uprawnień do ulgowych przejazdów (ulgi ustawowe) i wzory dokumentów poświadczających uprawnienia do ulgowych przejazdów - KLIKNIJ TUTAJ.