Przejdź do menu Przejdź do treści Przejdź do danych teleadresowych
Ikona Stan powietrza
Pogoda ikona

-7°C

Ikona Ekointerwencja Ikona Program Czyste Powietrze
Informacja dla osób niesłyszących i niedosłyszących Ikona wersja kontrastowa
RODO Ikona wyszukiwarka

Jakość powietrza

Dobra

Legenda

Bardzo dobra
Dobra
Umiarkowana
Dostateczna
Zła
Bardzo zła
Brak danych
Czujnik GIOŚ PM10 NO2 SO2 C6H6
Ogrody, Skawina   -   14.67   3.51   0
Czujniki w Gminie Skawina PM10 PM2.5
Mikołaja Kopernika   13.52   16.11
Leśna   13.23   15.54
Edwarda Warchałowskiego   16.94   19.57
Wytrzyszczek   -   -
Generała Emila Fieldorfa "Nila"   14.72   18.01
Skawińska   46.9   57.9
Leona Petrażyckiego   12.86   15.57
Leona Petrażyckiego   11.32   13.25
Wszystkie odczyty podawane są w µg/m3 Partner

Komunikacja kolejowa

Komunikacja kolejowa w Gminie SkawinaKomunikacja kolejowa

Na terenie gminy istnieje dostęp do kolejowej komunikacji zbiorowej. Przez Gminę Skawina przebiegają dwie linie kolejowe nr 94 Kraków Płaszów - Oświęcim oraz nr 97 Skawina - Żywiec, przy których zlokalizowano 9 przystanków kolejowych: Skawina, Skawina Zachodnia, Podbory Skawińskie, Zelczyna, Wielkie Drogi, Jaśkowice, Rzozów, Radziszów i Wola Radziszowska.

Obecnie pasażerski transport kolejowy jest realizowany  na linii nr. 94 na odcinku Kraków Płaszów - Skawina oraz  na linii nr. 97 Skawina – Żywiec. 

Aktualny rozkład jazdy pociągów: kliknij tutaj

Niestety pomimo starań samorządu wojewódzkiego, powiatów oraz gmin, które ze swoich budżetów znacząco dofinansowały utrzymanie transportu pasażerskiego na linii nr 94 w kierunku Oświęcimia,  nie udało  sięutrzymać tego połączenia. Decyzja taka zapadła ze względu na zbyt małą liczbę pasażerów przy jednoczesnym znaczącym wzroście kosztów utrzymania tej linii. Niskie zainteresowanie pasażerów, spowodowane było m.in. trwającymi remontami, koniecznością częstych przesiadek, złym stanem taboru kolejowego oraz zmianami w rozkładzie jazdy pociągów. Wbrew początkowym oczekiwaniom pasażerowie szybko zniechęcili się do podróżowania koleją  w takich warunkach  na tym kierunku.

Przyszłe funkcjonowanie linii pasażerskiej na trasie Kraków - Skawina - Oświęcim, zależy przede wszystkim od zakończenia wszystkich prac modernizacyjnych oraz zakupu nowoczesnego, komfortowego taboru, co powinno przyczynić się do wzrostu liczby osób podróżujących pociągami. Planuje się, że w perspektywie 3-4 lat, już po zakończeniu budowy łącznicy kolejowej na odcinku Kraków - Krzemionki - Kraków Zabłocie oraz po ukończeniu wszystkich prac modernizujących infrastrukturę kolejową, po raz kolejny podjęta zostanie próba odtworzenia komunikacji pasażerskiej na linii pasażerskiej nr 94.

Szybka Kolej Aglomeracyjna

Najważniejszym celem w najbliższych latach jest uruchomienie połączeń w systemie Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej obsługujących przede wszystkim Miasto, ale również obszar Gminy. Plan Mobilności dla Gminy Skawina potwierdził na podstawie analiz przestrzennych, w tym lokalizacji źródeł i celów podróży, bardzo duży potencjał dla przewozów kolejowych, które mogą stać się środkiem transportu dominującym w relacji do Krakowa.

Co to jest Szybka Kolej Aglomeracyjna?

Szybka Kolej Aglomeracyjna - SKA - jest to system połączeń kolejowych w województwie małopolskim łączący centrum Krakowa z jego przedmieściami oraz niektórymi miastami województwa małopolskiego i świętokrzyskiego. Przewoźnikiem obsługującym linie SKA są Koleje Małopolskie. Aktualnie system funkcjonuje na trasach Wieliczka - Kraków Główny - Kraków Lotnisko, Kraków Główny - Miechów/ Sędziszów, Kraków Główny - Tarnów, Kraków Główny - Nowy Sącz/Krynica. Kolej SKA cechuje komfort i punktualność.

Izochrony czasowe dojścia pieszego do Dworca Kolejowego w Skawinie.

Tabela uprawnień do ulgowych przejazdów (ulgi ustawowe) i wzory dokumentów poświadczających uprawnienia do ulgowych przejazdów - KLIKNIJ TUTAJ.