Przejdź do menu Przejdź do treści Przejdź do danych teleadresowych Przejdź do podstrony deklaracja dostępności

Komisariat Policji w Skawinie

Komendant Komisariatu Policji w Skawinie
  podinsp. Marek Kowalik
marek.kowalik@kpp-krakow.policja.gov.pl

Zastępca Komendanta
asp. sztab. Jarosław Natkaniec
Jaroslaw.Natkaniec@kpp-krakow.policja.gov.pl

ul. Rynek 17, 32-050 Skawina
www.krakow.policja.gov.pl/pl/content/komisariat-po...

Telefony:

Oficer dyżurny
tel.: 478-322-111

Sekretariat
tel.: 478-322-117

Kierownik Referatu Kryminalnego
tel.: 478-322-118

Kierownik Rewiru Dzielnicowych
tel.: 478-322-115

Kierownik Ogniwa
Patrolowo-Interwencyjnego
tel.: 478-322-128

Asystent ds. nieletnich
tel.: 12 277 71 23

Zespół ds. prewencji
tel.: 478-322-121, 478-322-123

fax: 478-322-140

DYŻURY DZIELNICOWYCH:

pomieszczenie Spółdzielni Mieszkaniowej ul. Ogrody 31
tel.: 276 66 57 w godz. 17.00-19.00 

mł. asp. Grzegorz Dura – 1 i 3 wtorek miesiąca,

budynek OSP w Woli Radziszowskiej,
tel.: 275 42 25 w godz. 16.00-18.00

Kierownik Rewiru Dzielnicowych:
asp. Grzegorz Jucha, tel. 478 322 11, 12 277 71 15

  • asp. Mariusz Ćwiek, tel. 608 543 880
  • sierż. sztab. Michał Żmuda, tel. 608 544 099
  • st. sierż. Łukasz Machaczka, tel. 608 545 396 
  • mł. asp. Grzegorz Dura, tel. 608 545 396
  • asp. Patrycjusz Ujma, tel. 608 545 399
  • asp. sztab. Dariusz Zieliński, tel. 608 545 735
  • sierż. sztab. Paweł Garncarz, tel. 608 545 828
  • asp. Grzegorz Hucisko, tel. 608 545 830
  • asp. Marcin Jamro, tel. 608 545 880
  • sierż. szt. Michał Żmuda, tel. 608 544 629


W celu uzgodnienia terminu rozmowy z konkretnym dzielnicowym w Komisariacie Policji w Skawinie najlepiej uzgodnić telefonicznie termin jego obecności w pracy z Kierownikiem Rewiru Dzielnicowych lub Dyżurnym KP w Skawinie /
478-322-111, 997/.

Zadania Priorytetowe na okres 1 luty 2021 r. – 31 lipiec 2021 r.:

Rejon nr 1:

gm. Skawina

Skawina, ul. Batorego - Strefa Zamieszkania - Poprawa bezpieczeństwa poprzez doprowadzenie do stanu, gdzie pojazdy będą parkować w miejscach do tego przeznaczonych oraz kierujący będą stosować się do znaku B-2.

Rejon nr 2:

gm. Skawina

Skawina, ul. Energetyków 1 - blok socjalny – Doprowadzenie do poprawy bezpieczeństwa poprzez wyeliminowanie się grupowania osób popełniających wykroczenia: zakłócenia ładu i porządku publicznego, spożywanie alkoholu, zaśmiecanie.

Rejon nr 3:

gm. Skawina

Skawina, ul. 29 Listopada  w rejonie Placu Targowego – Doprowadzenie do poprawy bezpieczeństwa poprzez  wyeliminowanie się grupowania osób popełniających wykroczenia: zakłócenia ładu i porządku publicznego, spożywanie alkoholu, zaśmiecanie.

Rejon nr 4:

gm. Skawina

Skawina, ul. Ogrody rejon bloku 8 - Doprowadzenie do poprawy bezpieczeństwa w rej. przejścia dla pieszych poprzez doprowadzenie do stanu, gdzie pojazdy będą parkować w miejscach do tego przeznaczonych.

Rejon nr 5:

gm. Skawina 

Skawina, ul. Jagielnia, rej. pustostanu przy wiadukcie drogowym – Doprowadzenie do stanu, w którym w rejonie działania nie będzie dochodzić do zakłócania ładu i porządku publicznego.

Rejon nr 6:

gm. Skawina

Skawina, ul. Obrońców Tobruku – Doprowadzenie do stanu, gdzie kierujący pojazdami będą przestrzegać przepisów PRD, pojazdy będą parkować w miejscach do tego przeznaczonych.

Rejon nr 7:

gm. Skawina

Skawina, ul. Spokojna – Doprowadzenie do stanu, gdzie kierujący pojazdami będą przestrzegać przepisów PRD, pojazdy będą parkować w miejscach do tego przeznaczonych.

Rejon nr 8:

gm. Skawina

m. Radziszów, ul. Zadworze 20, rejon sklepu monopolowego  – Doprowadzenie do poprawy bezpieczeństwa w rejonie sklepu poprzez wyeliminowanie sprzedaży alkoholu os. nietrzeźwym oraz wykroczeń porządkowych popełnianych w rejonie sklepu.

Rejon nr 9:

gm. Skawina

m. Borek Szlachecki  – plac zabaw przy szkole – Doprowadzenie do stanu, w którym w rejonie placu zabaw nie będą się grupowały osoby dopuszczające się wybryków chuligańskich oraz popełniające inne wykroczenia.

Rejon nr 10:

gm. Skawina

m. Facimiech, rej. stacji paliw BP – Doprowadzenie do poprawy bezpieczeństwa poprzez wyeliminowanie się grupowania osób popełniających wykroczenia: zakłócenia ładu i porządku publicznego, spożywanie alkoholu, zaśmiecanie.