Przejdź do menu Przejdź do treści Przejdź do danych teleadresowych
Pogoda ikona

14°C

Informacja dla osób niesłyszących i niedosłyszących
RODO

Jakość powietrza

Bardzo dobra

Legenda

Bardzo dobra
Dobra
Umiarkowana
Dostateczna
Zła
Bardzo zła
Brak danych
Czujnik GIOŚ PM10 NO2 SO2 C6H6
Ogrody, Skawina   -   4.62   3.45   0.41
Czujniki w Gminie Skawina PM10 PM2.5
Mikołaja Kopernika   2.02   2.84
Leśna   1.58   2.34
Edwarda Warchałowskiego   2.1   3.08
Wytrzyszczek   -   -
Generała Emila Fieldorfa "Nila"   1.31   2
Skawińska   2.06   2.77
Leona Petrażyckiego   1.9   2.85
Leona Petrażyckiego   1.74   2.57
Wszystkie odczyty podawane są w µg/m3 Partner

Aktualności NGO

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert - zdrowie publiczne 2023 - II nabór

Burmistrz Miasta i Gminy Skawina informuje o ogłoszeniu otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu „Zdrowia publicznego” w 2023 r. Szczegółowe informacje: KLIKNIJ...

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert - promocja honorowego krwiodawstwa 2023

Burmistrz Miasta i Gminy Skawina informuje o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert z zakresu „Organizacja wypoczynku letniego poza terenem gminy Skawina w formie obozu rekreacyjnego, muzycznego,...

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert - promocja honorowego krwiodawstwa 2023

Burmistrz Miasta i Gminy Skawina informuje o ogłoszeniu otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu „Ochrona i promocja zdrowia – promocja...

Konsultacje społeczne Rocznego programu współpracy na 2024 rok

Burmistrz Miasta i Gminy Skawina zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych projektu „Rocznego programu współpracy Gminy Skawina z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w...

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert - zdrowie publiczne 2023

Burmistrz Miasta i Gminy Skawina informuje o ogłoszeniu otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu „Zdrowia publicznego” w 2023 r. Szczegółowe informacje: KLIKNIJ...

Fundusz wkładu własnego 2023 - drugi nabór

Burmistrz Miasta i Gminy Skawina ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu „Działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w...

Odwołanie otwartego konkursu ofert - fundusz wkładu własnego 2023

Burmistrz Miasta i Gminy Skawina informuje o odwołaniu otwartego konkursu ofert na wsparcie poprzez udzielenie dotacji organizacjom pozarządowym i podmiotom wymienionym w art....

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert - wypoczynek letni 2023

Burmistrz Miasta i Gminy Skawina informuje o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert z zakresu „Organizacja wypoczynku letniego poza terenem gminy Skawina w formie obozu rekreacyjnego, muzycznego,...

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert - integracja europejska 2023

Burmistrz Miasta i Gminy Skawina informuje o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert z zakresu „Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami”...

Ruszył projekt „Aktywni Mieszkańcy mają swoje Miejsce”

Ruszył projekt „Aktywni Mieszkańcy mają swoje Miejsce”. Sprawdź, jak wspieramy dobre sąsiedztwo! Czym jest dobre sąsiedztwo? To stan, w którym ludzie w...

Konkursy ofert 2023 - wypoczynek letni

Burmistrz Miasta i Gminy Skawina informuje o ogłoszeniu otwartego konkursu ofert z zakresu: „Organizacja wypoczynku letniego poza terenem gminy Skawina w formie obozu rekreacyjnego,...

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert - ekologia, seniorzy 2023

Burmistrz Miasta i Gminy Skawina informuje o rozstrzygnięciu otwartego konkursów ofert dla organizacji pozarządowych z zakresów: „Działania na rzecz ekologii i ochrony zwierząt oraz...

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert - kultura 2023

Burmistrz Miasta i Gminy Skawina informuje o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert z zakresu „Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości, rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej” i...

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert - imprezy sportowe 2023

Burmistrz Miasta i Gminy Skawina informuje o rozstrzygnięciu otwartego konkursu projektów na realizację zadania publicznego z zakresu „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej – imprezy...

Konkursy ofert 2023 - seniorzy, integracja europejska

Burmistrz Miasta i Gminy Skawina informuje o ogłoszeniu otwartych konkursów ofert z zakresu: „Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym” w 2023 r.  -...

Konkursy ofert 2023 - ekologia

Burmistrz Miasta i Gminy Skawina informuje o ogłoszeniu otwartego konkursu ofert z zakresu:  „Działania na rzecz ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego” w...