Przejdź do menu Przejdź do treści Przejdź do danych teleadresowych
Pogoda ikona

24°C

Informacja dla osób niesłyszących i niedosłyszących
RODO

Jakość powietrza

Brak danych

Legenda

Bardzo dobra
Dobra
Umiarkowana
Dostateczna
Zła
Bardzo zła
Brak danych
Czujnik GIOŚ PM10 NO2 SO2 C6H6
Ogrody, Skawina   -   12.78   2.63   0.06
Czujniki w Gminie Skawina PM10 PM2.5
Wszystkie odczyty podawane są w µg/m3 Partner

Aktualności NGO

Uwaga! Możliwość zgłaszania uwag do oferty Stowarzyszenia Równa Szansa Na Rzecz Dzieci z Zaburzeniami Rozwoju

Burmistrz Miasta i Gminy Skawina, działając na podstawie art. 19a, ust. 3 i 4 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o...

Uwaga! Możliwość zgłaszania uwag do oferty Skawińskiego Stowarzyszenia Partnerstwa Miast

Burmistrz Miasta i Gminy Skawina, działając na podstawie art. 19a, ust. 3 i 4 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o...

Uwaga! Możliwość zgłaszania uwag do oferty Stowarzyszenia Inicjatyw Kulturalnych „Sygnał” z Radziszowa

Burmistrz Miasta i Gminy Skawina, działając na podstawie art. 19a, ust. 3 i 4 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o...

Uwaga! Możliwość zgłaszania uwag do oferty Uczniowskiego Klubu Sportowego Jedynka

Burmistrz Miasta i Gminy Skawina, działając na podstawie art. 19a, ust. 3 i 4 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o...

Uwaga! Możliwość zgłaszania uwag do oferty Stowarzyszenia Seniorów i Juniorów Królewskiej Wioski - Wielkie Drogi

Burmistrz Miasta i Gminy Skawina, działając na podstawie art. 19a, ust. 3 i 4 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o...

Wieloletni Program Współpracy - spotkanie ewaluacyjne

Zapraszamy na ostatnie spotkanie ewaluacyjne dotyczące Wieloletniego Programu Współpracy na lata 2019 -2022!  Ewaluacja podzielona była na kilka etapów: pracę nad dokumentem,...

Uwaga! Możliwość zgłaszania uwag do oferty Stowarzyszenia Pomocy Osobom Niepełnosprawnym i Ich Rodzinom "Kruszynki"

Burmistrz Miasta i Gminy Skawina, działając na podstawie art. 19a, ust. 3 i 4 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o...

Nabór do Małopolskiej Rady Działalności pożytku Publicznego VI kadencji

Marszałek Województwa Małopolskiego zaprasza małopolskie organizacje pozarządowe do udziału w wyborach do Małopolskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego VI kadencji na lata 2022-2025. Małopolska...

Nagroda Amicus Hominum 2022

Amicus Hominum to nagroda ustanowiona w 2006 roku, która ma na celu wyróżnienie osób, które działają na rzecz dobra innych i swoją bezinteresowną...

Nagrody Kryształy soli 2022

Kryształy soli to ustanowiona w 2005 roku nagroda dla najlepszych organizacji pozarządowych w Małopolsce. Jej głównym celem jest wzmacnianie wizerunku trzeciego sektora, promocja...

Uwaga! Możliwość zgłaszania uwag do oferty Terenowego Klubu Sportowego Skawinka

Burmistrz Miasta i Gminy Skawina, działając na podstawie art. 19a, ust. 3 i 4 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o...

Spotkanie integracyjne dla NGO

Wszystkie organizacje pozarządowe z naszej gminy zapraszamy na kolejne już w tym roku spotkanie sieciująco - integracyjne! Spotkanie odbędzie się 10 czerwca...

DOPIS 2022 - ruszyły zapisy

Uruchomiliśmy zapisy na kolejny, już szósty Dzień Organizacji Pozarządowych i Inicjatyw Społecznych! W tym roku DOPIS odbędzie się 11 września, czyli jak...

Uwaga! Możliwość zgłaszania uwag do oferty Stowarzyszenia Inicjatyw Kulturalnych "Sygnał" z Radziszowa

Burmistrz Miasta i Gminy Skawina, działając na podstawie art. 19a, ust. 3 i 4 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o...

Uwaga! Możliwość zgłaszania uwag do oferty Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Sołectwa Jaśkowice XXI Wiek (24.05.)

Burmistrz Miasta i Gminy Skawina, działając na podstawie art. 19a, ust. 3 i 4 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o...

Uwaga! Możliwość zgłaszania uwag do oferty Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Sołectwa Jaśkowice XXI Wiek

Burmistrz Miasta i Gminy Skawina, działając na podstawie art. 19a, ust. 3 i 4 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o...