Przejdź do menu Przejdź do treści Przejdź do danych teleadresowych
Pogoda ikona

3°C

Informacja dla osób niesłyszących i niedosłyszących
RODO

Jakość powietrza

Bardzo dobra

Legenda

Bardzo dobra
Dobra
Umiarkowana
Dostateczna
Zła
Bardzo zła
Brak danych
Czujnik GIOŚ PM10 NO2 SO2 C6H6
Ogrody, Skawina   -   18.68   9.23   0.8
Czujniki w Gminie Skawina PM10 PM2.5
Wszystkie odczyty podawane są w µg/m3 Partner

Aktualności NGO

Konkursy ofert 2023: zmiana ogłoszenia o konkursie - szkolenie sportowe

Burmistrz Miasta i Gminy Skawina informuje o wprowadzeniu zmian do zarządzenia nr 351.2022 Burmistrza Miasta i Gminy Skawina z dnia 28 listopada 2022 r....

Konkursy ofert 2023 - wypoczynek zimowy, piłka nożna, szkolenie sportowe

Burmistrz Miasta i Gminy Skawina informuje o rozpoczęciu naboru do trzech kolejnych otwartych konkursów z zakresu organizacji wypoczynku zimowego oraz wspierania i upowszechniania...

Uwaga! Możliwość zgłaszania uwag do oferty Prawicowego Bloku Samorządowego

Burmistrz Miasta i Gminy Skawina, działając na podstawie art. 19a, ust. 3 i 4 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o...

Znamy już przedstawicieli NGO do rady pożytku kolejnej kadencji

Znamy już nazwiska przedstawicieli trzeciego sektora, którzy wejdą do składu Skawińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego kolejnej kadencji. Po wycofaniu się jednego z...

Konkursy ofert 2023 - wsparcie opiekunów, schronienie dla bezdomnych

Burmistrz Miasta i Gminy Skawina informuje o rozpoczęciu naboru do kolejnych otwartych konkursów ofert z zakresu pomocy społecznej, realizowanych w ramach „Rocznego programu...

Znamy już nazwiska kandydatów do Skawińskiej Rady Działalności Poźytku Publicznego

Znamy już nazwiska przedstawicieli trzeciego sektora na których lokalne fundacje i stowarzyszenia będą mogły oddać swoje głosy podczas wyborów członków Skawińskiej Rady...

Konkursy ofert 2023 – zapewnienie gorącego posiłku, placówka wsparcia dla dzieci i młodzieży

Burmistrz Miasta i Gminy Skawina informuje o rozpoczęciu naboru do trzech pierwszych konkursów ofert w ramach „Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi......

Uwaga! Możliwość zgłaszania uwag do oferty Galicyjskiego Towarzystwa Historycznego

Burmistrz Miasta i Gminy Skawina, działając na podstawie art. 19a, ust. 3 i 4 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o...

Uzupełniający nabór kandydatów na członków komisji konkursowych

Burmistrz Miasta i Gminy Skawina informuje o rozpoczęciu uzupełniającego naboru kandydatów – przedstawicieli organizacji pozarządowych na członków komisji oceniających oferty złożone w...

Nabór kandydatów do Skawińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego

Zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Skawina Nr 309.2022 rozpoczynamy nabór kandydatów do Skawińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego kolejnej kadencji. Kto...

Uwaga! Możliwość zgłaszania uwag do oferty Podkrakowskiej Izby Gospodarczej

Burmistrz Miasta i Gminy Skawina, działając na podstawie art. 19a, ust. 3 i 4 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o...

Obywatelski monitoring funduszy europejskich - nie przegap!

Do Polski już wkrótce powinno trafić ponad 76 mld. euro z budżetu Unii Europejskiej na lata 2021-2027. Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych (OFOP)...

Nabór kandydatów na członków komisji konkursowych

Burmistrz Miasta i Gminy Skawina informuje o rozpoczęciu naboru kandydatów – przedstawicieli organizacji pozarządowych na członków komisji oceniających oferty złożone w otwartych...

Uwaga! Możliwość zgłaszania uwag do oferty Ochotniczej Straży Pożarnej w Rzozowie (18.10.2022)

Burmistrz Miasta i Gminy Skawina, działając na podstawie art. 19a, ust. 3 i 4 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o...

Uwaga! Możliwość zgłaszania uwag do oferty Ochotniczej Straży Pożarnej w Rzozowie

Burmistrz Miasta i Gminy Skawina, działając na podstawie art. 19a, ust. 3 i 4 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o...

Spotkanie podsumowujące DOPIS 2022 już za nami

Podsumowanie szóstego Dnia Organizacji Pozarządowych i Inicjatyw Społecznych 2022 już za nami! W sali obrad skawińskiego ratusza spotkało się kilkanaście organizacji pozarządowych...