Przejdź do menu Przejdź do treści Przejdź do danych teleadresowych Przejdź do podstrony deklaracja dostępności

Aktualności NGO

Uwaga! Możliwość zgłaszania uwag do oferty Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Sołectwa Jaśkowice XXI Wiek

Burmistrz Miasta i Gminy Skawina, działając na podstawie art. 19a, ust. 3 i 4 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o...

Uwaga! Możliwość zgłaszania uwag do oferty Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Sołectwa Jaśkowice XXI Wiek

Burmistrz Miasta i Gminy Skawina, działając na podstawie art. 19a, ust. 3 i 4 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o...

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert - wypoczynek letni 2022

Burmistrz Miasta i Gminy Skawina informuje o rozstrzygnięciu otwartego konkursu z zakresu „Organizacja wypoczynku letniego poza terenem gminy Skawina w formie obozu rekreacyjnego, muzycznego,...

Uwaga! Możliwość zgłaszania uwag do oferty Stowarzyszenia „Koncept”

Burmistrz Miasta i Gminy Skawina, działając na podstawie art. 19a, ust. 3 i 4 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o...

Uwaga! Możliwość zgłaszania uwag do oferty Fundacji „Wyobraź sobie”

Burmistrz Miasta i Gminy Skawina, działając na podstawie art. 19a, ust. 3 i 4 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o...

Uwaga! Możliwość zgłaszania uwag do oferty Stowarzyszenia Dzieci są Ważne

Burmistrz Miasta i Gminy Skawina, działając na podstawie art. 19a, ust. 3 i 4 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o...

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert - profilaktyka 2022

Burmistrz Miasta i Gminy Skawina informuje o rozstrzygnięciu otwartego konkursu z zakresu „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym” w 2022 r. Więcej informacji: KLIKNIJ TUTAJ....

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert - integracja europejska 2022

Burmistrz Miasta i Gminy Skawina informuje o rozstrzygnięciu otwartego konkursu z zakresu „Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami”...

Uwaga! Możliwość zgłaszania uwag do oferty Małopolskiego Związku Brydża Sportowego

Burmistrz Miasta i Gminy Skawina, działając na podstawie art. 19a, ust. 3 i 4 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o...

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert - ekologia 2022

Burmistrz Miasta i Gminy Skawina informuje o rozstrzygnięciu otwartego konkursu z zakresu „Działania na rzecz ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego” w...

Konkursy ofert - wypoczynek letni 2022

Burmistrz Miasta i Gminy Skawina informuje o ogłoszeniu otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu „Organizacja wypoczynku letniego poza terenem gminy...

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert - seniorzy 2022

Burmistrz Miasta i Gminy Skawina informuje o rozstrzygnięciu otwartego konkursu z zakresu „Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym” w 2022 r. Więcej informacji:...

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert - imprezy lekkoatletyczne 2022

Burmistrz Miasta i Gminy Skawina informuje o rozstrzygnięciu otwartego konkursu z zakresu „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej – organizacja imprez, zawodów, turniejów o charakterze...

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert - Szkoła dla Rodziców i Wychowawców 2022

Burmistrz Miasta i Gminy Skawina informuje o rozstrzygnięciu otwartego konkursu z zakresu „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym - Szkoła dla Rodziców i Wychowawców” w 2022...

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert - kultura 2022

Burmistrz Miasta i Gminy Skawina informuje o rozstrzygnięciu otwartego konkursu z zakresu „Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości, rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej” w 2022...

Uwaga! Możliwość zgłaszania uwag do oferty Klubu Szermierczego Milenium - Puchar Żubrów

Burmistrz Miasta i Gminy Skawina, działając na podstawie art. 19a, ust. 3 i 4 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o...