Przejdź do menu Przejdź do treści Przejdź do danych teleadresowych
Pogoda ikona

0°C

Informacja dla osób niesłyszących i niedosłyszących
RODO

Jakość powietrza

Dobra

Legenda

Bardzo dobra
Dobra
Umiarkowana
Dostateczna
Zła
Bardzo zła
Brak danych
Czujnik GIOŚ PM10 NO2 SO2 C6H6
Ogrody, Skawina   -   15.8   7.26   0.19
Czujniki w Gminie Skawina PM10 PM2.5
Wszystkie odczyty podawane są w µg/m3 Partner

Aktualności NGO

Ruszył projekt „Aktywni Mieszkańcy mają swoje Miejsce”

Ruszył projekt „Aktywni Mieszkańcy mają swoje Miejsce”. Sprawdź, jak wspieramy dobre sąsiedztwo! Czym jest dobre sąsiedztwo? To stan, w którym ludzie w...

Konkursy ofert 2023 - wypoczynek letni

Burmistrz Miasta i Gminy Skawina informuje o ogłoszeniu otwartego konkursu ofert z zakresu: „Organizacja wypoczynku letniego poza terenem gminy Skawina w formie obozu rekreacyjnego,...

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert - ekologia, seniorzy 2023

Burmistrz Miasta i Gminy Skawina informuje o rozstrzygnięciu otwartego konkursów ofert dla organizacji pozarządowych z zakresów: „Działania na rzecz ekologii i ochrony zwierząt oraz...

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert - kultura 2023

Burmistrz Miasta i Gminy Skawina informuje o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert z zakresu „Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości, rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej” i...

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert - imprezy sportowe 2023

Burmistrz Miasta i Gminy Skawina informuje o rozstrzygnięciu otwartego konkursu projektów na realizację zadania publicznego z zakresu „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej – imprezy...

Konkursy ofert 2023 - seniorzy, integracja europejska

Burmistrz Miasta i Gminy Skawina informuje o ogłoszeniu otwartych konkursów ofert z zakresu: „Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym” w 2023 r.  -...

Konkursy ofert 2023 - ekologia

Burmistrz Miasta i Gminy Skawina informuje o ogłoszeniu otwartego konkursu ofert z zakresu:  „Działania na rzecz ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego” w...

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert - szkolenie sportowe 2023

Burmistrz Miasta i Gminy Skawina informuje o rozstrzygnięciu otwartego konkursu projektów na realizację zadania publicznego z zakresu „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej – działalność...

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert - piłka nożna 2023

Burmistrz Miasta i Gminy Skawina informuje o rozstrzygnięciu otwartego konkursu projektów na realizację zadania publicznego z zakresu „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej –...

Konkursy ofert 2023 - kultura

Burmistrz Miasta i Gminy Skawina informuje o ogłoszeniu otwartego konkursu ofert z zakresu: „Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości, rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej”...

Konkursy ofert 2023 - imprezy sportowe

Burmistrz Miasta i Gminy Skawina informuje o ogłoszeniu otwartego konkursu ofert z zakresu: „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej - imprezy sportowo-rekreacyjne i turystyczne,...

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert - wypoczynek zimowy 2023

Burmistrz Miasta i Gminy Skawina informuje o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert z zakresu „Organizacja wypoczynku zimowego poza terenem gminy Skawina w formie obozu rekreacyjnego,...

Powołanie komisji ds. oceny wniosków o przyznanie pożyczki dla NGO na 2023 r.

Burmistrz Miasta i Gminy Skawina uprzejmie informuje o powołaniu komisji ds. oceny wniosków o przyznanie pożyczki dla podmiotów wymienionych w art. 3...

Konkursy ofert 2023 - fundusz wkładu własnego

Burmistrz Miasta i Gminy Skawina informuje o rozpoczęciu naboru do otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu „Działalność na rzecz organizacji...

Rozstrzygnięcie otwartych konkursów ofert - posiłek, placówka wsparcia 2023

Burmistrz Miasta i Gminy Skawina informuje o rozstrzygnięciu trzech otwartych konkursów ofert w ramach „Rocznego programu współpracy... na 2023 rok”.  Szczegółowe informacje: „Zapewnienie...

Podsumowanie działań Centrum Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi w 2022 roku

Zapraszamy do zapoznania się z podsumowaniem działań jakie zostały zrealizowane w ramach Centrum Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi w Skawinie w 2022 roku....