Przejdź do menu Przejdź do treści Przejdź do danych teleadresowych
Ikona Stan powietrza
Pogoda ikona

22°C

Ikona Ekointerwencja Ikona Program Czyste Powietrze
Informacja dla osób niesłyszących i niedosłyszących Ikona wersja kontrastowa
RODO Ikona wyszukiwarka

Jakość powietrza

Brak danych

Legenda

Bardzo dobra
Dobra
Umiarkowana
Dostateczna
Zła
Bardzo zła
Brak danych
Czujnik GIOŚ PM10 NO2 SO2 C6H6
Ogrody, Skawina   -   13.56   5.88   0.19
Czujniki w Gminie Skawina PM10 PM2.5
Wszystkie odczyty podawane są w µg/m3 Partner

Menu

Ogłoszenia urzędowe

Ogłoszenie o I przetargu na sprzedaż działki nr 306/3, poł. w Borku Szlacheckim

18 lipca 2024

Burmistrz Miasta i Gminy w Skawinie ogłasza  I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż działki nr 306/3 o pow. 0,0155 ha, obj. KW...

Informacja o wywieszeniu ogłoszenia o I przetargu dot. sprzedaży działki nr 306/3, poł. w Borku Szlacheckim

18 lipca 2024

Burmistrz Miasta i Gminy w Skawinie informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Skawinie, Rynek 3 zostało wywieszone ogłoszenie...

Ogłoszenie o I przetargu dot. wynajmu garażu przy ul. Działkowców 10 w Skawinie

17 lipca 2024

Burmistrz Miasta i Gminy w Skawinie ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na wynajem na okres 3-ch lat boksu garażowego o pow. 21,36...

Informacja o wywieszeniu ogłoszenia o I przetargu dot. wynajmu garażu przy ul. Działkowców 10 w Skawinie

17 lipca 2024

Burmistrz Miasta i Gminy w Skawinie informuje, że  na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Skawinie,  Rynek 3 zostało wywieszone ogłoszenie...

Ogłoszenie o I przetargu na sprzedaż działki nr 212/3, poł. w Zelczynie

16 lipca 2024

Burmistrz Miasta i Gminy w Skawinie ogłasza  I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki nr 212/3 o pow. 0,2935 ha, obj. KW...

Informacja o I przetargu - sprzedaż działki nr 212/3, poł. w Zelczynie

16 lipca 2024

Burmistrz Miasta i Gminy w Skawinie informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Skawinie, Rynek 3 zostało wywieszone ogłoszenie...

Wykaz dot. użyczenia części lokalu o pow. 2 m2 przy ul. Wojska Polskiego 29A w Skawinie, poł. na dz. nr 670/1

16 lipca 2024

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z...

Wykaz dot. dzierżawy nieruchomości - Skawina, dz. nr 5013/2 o pow. 0,0061 ha

16 lipca 2024

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z...

Ogłoszenie o I przetargu dot. sprzedaży działki nr 4067/10, pol. w Skawinie

1 lipca 2024

Burmistrz Miasta i Gminy w Skawinie ogłasza  I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki nr 4067/10 o pow. 0,0824 ha, obj. KW...

Informacja o I przetargu dot. sprzedaży dzialki nr 4067/10, poł. w Skawinie

1 lipca 2024

Burmistrz Miasta i Gminy w Skawinie informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Skawinie, Rynek 3 zostało wywieszone ogłoszenie...

Wykaz dot. sprzedaży działki nr 3414/3, poł. w Skawinie

1 lipca 2024

Na podstawie art. 35 oraz art. 198g ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2023...

Informacja o II przetargu dot. wynajmu lokalu użytkowego w CAK w Jaśkowicach

21 czerwca 2024

Burmistrz Miasta i Gminy w Skawinie informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Skawinie, Rynek 3 zostało wywieszone ogłoszenie...

Ogłoszenie o II przetargu - dot. wynajmu lokalu użytkowego w CAK w Jaśkowicach

21 czerwca 2024

Burmistrz Miasta i Gminy w Skawinie ogłasza II przetarg pisemny nieograniczony na wynajem na okres 3-ch lat lokalu  użytkowego nr 07 znajdującego...

Wykaz dot. wynajmu garażu, poł. w Skawinie przy ul. Działkowców 10

20 czerwca 2024

Na podstawie art.35 ust.1 i 2 ustawy  z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2023 r....

Informacja o II przetargu dot. najmu pawilonu handlowego nr 9 na Placu Targowym w Skawinie

20 czerwca 2024

Burmistrz Miasta i Gminy w Skawinie informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Skawinie, Rynek 3 zostało wywieszone ogłoszenie...

Ogłoszenie o II przetargu na najem pawilonu handlowego nr 9, na Placu Targowym w Skawinie

20 czerwca 2024

Burmistrz Miasta i Gminy w Skawinie ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na wynajem na okres 3-ch lat pawilonu handlowego nr 9, poł....