Przejdź do menu Przejdź do treści Przejdź do danych teleadresowych
Pogoda ikona

15°C

Informacja dla osób niesłyszących i niedosłyszących
RODO

Jakość powietrza

Bardzo dobra

Legenda

Bardzo dobra
Dobra
Umiarkowana
Dostateczna
Zła
Bardzo zła
Brak danych
Czujnik GIOŚ PM10 NO2 SO2 C6H6
Ogrody, Skawina   -   3.28   2.94   0.24
Czujniki w Gminie Skawina PM10 PM2.5
Mikołaja Kopernika   2.51   3.52
Leśna   2.46   3.79
Edwarda Warchałowskiego   2.39   3.52
Wytrzyszczek   -   -
Generała Emila Fieldorfa "Nila"   1.77   2.82
Skawińska   2.33   3.19
Leona Petrażyckiego   2.18   3.32
Leona Petrażyckiego   1.79   2.68
Wszystkie odczyty podawane są w µg/m3 Partner

Menu

Zaświadczenia

Opłata skarbowa od zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzającego stan zaległości - 21 zł od każdego egzemplarza,

Pozostałe zaświadczenia - 17 zł od każdego egzemplarza

Nr rachunku:

KBS O/Skawina ul. Słowackiego 1,

Nr konta: 47 8591 0007 0020 0560 0013 0001 (rachunek bieżący)

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 1827 ze zm.)