Przejdź do menu Przejdź do treści Przejdź do danych teleadresowych
Ikona Stan powietrza
Pogoda ikona

8°C

Ikona Ekointerwencja Ikona Program Czyste Powietrze
Informacja dla osób niesłyszących i niedosłyszących Ikona wersja kontrastowa
RODO Ikona wyszukiwarka

Jakość powietrza

Brak danych

Legenda

Bardzo dobra
Dobra
Umiarkowana
Dostateczna
Zła
Bardzo zła
Brak danych
Czujnik GIOŚ PM10 NO2 SO2 C6H6
Ogrody, Skawina   -   5.64   2.49   0.9
Czujniki w Gminie Skawina PM10 PM2.5
Mikołaja Kopernika   25.78   33.15
Leśna   24.88   32.07
Edwarda Warchałowskiego   28.03   35.57
Wytrzyszczek   -   -
Generała Emila Fieldorfa "Nila"   24.81   32.45
Skawińska   27.44   35.78
Leona Petrażyckiego   25.19   32.54
Leona Petrażyckiego   22.66   29.79
Wszystkie odczyty podawane są w µg/m3 Partner

Menu

Zaświadczenia

Opłata skarbowa od zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzającego stan zaległości - 21 zł od każdego egzemplarza,

Pozostałe zaświadczenia - 17 zł od każdego egzemplarza

Nr rachunku:

KBS O/Skawina ul. Słowackiego 1,

Nr konta: 47 8591 0007 0020 0560 0013 0001 (rachunek bieżący)

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 1827 ze zm.)