Przejdź do menu Przejdź do treści Przejdź do danych teleadresowych
Ikona Stan powietrza
Pogoda ikona

2°C

Ikona Ekointerwencja Ikona Program Czyste Powietrze
Informacja dla osób niesłyszących i niedosłyszących Ikona wersja kontrastowa
RODO Ikona wyszukiwarka

Jakość powietrza

Bardzo dobra

Legenda

Bardzo dobra
Dobra
Umiarkowana
Dostateczna
Zła
Bardzo zła
Brak danych
Czujnik GIOŚ PM10 NO2 SO2 C6H6
Ogrody, Skawina   -   -   2.88   0.17
Czujniki w Gminie Skawina PM10 PM2.5
Mikołaja Kopernika   10.47   13.19
Leśna   9.71   12.43
Edwarda Warchałowskiego   11.61   14.44
Wytrzyszczek   -   -
Generała Emila Fieldorfa "Nila"   10.15   12.79
Skawińska   12.3   14.88
Leona Petrażyckiego   8.87   11.47
Leona Petrażyckiego   7.44   9.57
Wszystkie odczyty podawane są w µg/m3 Partner

Menu

Drugi Zastępca Burmistrza

drugi zastępca burmistrza Tomasz Ożóg

TOMASZ OŻÓG

e-mail: tomasz.ozog@gminaskawina.pl

Sekretariat Drugiego Zastępcy Burmistrza:

Agnieszka Zuch
Rynek 12, I piętro 
T: +48 12 2770 104
E: a.zuch@gminaskawina.pl


Urząd Miasta i Gminy w Skawinie
ul. Rynek 1, 32-050 Skawina
T: +48 12 2770 100
F: +48 12 2770 110
E: urzad@gminaskawina.pl
www.gminaskawina.pl

Absolwent:
Uniwersytetu Jagiellońskiego - Stosunki Międzynarodowe.

Doświadczenie zawodowe:

 • Pełnomocnik Burmistrza ds. pozyskiwania środków zewnętrznych - Urząd Miasta i Gminy w Skawinie w latach 2009-2014;
 • Koordynator programów - Fundacja Instytut Studiów Strategicznych w latach 2004–2009;
 • Referent - Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, rok 2004;
 • Asystent koordynatora projektów - Centrum Przygotowań do Absorpcji Funduszy Pomocowych, Instytut Studiów Strategicznych w latach 2003-2004.


Doświadczenie w pracy społecznej:

 • Członek stowarzyszenia „Nasze miasto, nasza gmina”;
 • Założyciel stowarzyszenia „Szkoła marzeń w Radziszowie”;
 • Członek Lokalnej Grupy Działania „Blisko Krakowa”;
 • Członek Zarządu „Galicyjskiego Towarzystwa Historycznego”;
 • Współpracownik Fundacji Badań Europejskich „Sarmacja”;
 • Ekspert oceny merytorycznej Funduszu Inicjatyw Obywatelskich, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.

Doświadczenie samorządowe:
Pełnomocnik Burmistrza ds. pozyskiwania środków zewnętrznych - od 2009 r.

Ważniejsze kursy, szkolenia:

 • Międzynarodowe Centrum Kształcenia Politechniki Krakowskiej - Zarządzanie Zrównoważonym Rozwojem Miast (studia podyplomowe);
 • Małopolska Akademia Kompetencji Zawodowych - Menedżer Projektu;
 • Doskonalenie efektywnej współpracy w partnerstwach JST;
 • Strategicznie dla rozwoju - Nowe podejście do polityki rozwoju w wymiarze krajowym i UE, a implikacje na szczeblu lokalnym;
 • Ocena oddziaływania na środowisko;
 • Fundraising w organizacjach pozarządowych.

Rodzina:
W życiu prywatnym zaangażowany tata trójki dzieci, zwolennik ekologicznych form mobilności.