Przejdź do menu Przejdź do treści Przejdź do danych teleadresowych
Ikona Stan powietrza
Pogoda ikona

15°C

Ikona Ekointerwencja Ikona Program Czyste Powietrze
Informacja dla osób niesłyszących i niedosłyszących Ikona wersja kontrastowa
RODO Ikona wyszukiwarka

Jakość powietrza

Bardzo dobra

Legenda

Bardzo dobra
Dobra
Umiarkowana
Dostateczna
Zła
Bardzo zła
Brak danych
Czujnik GIOŚ PM10 NO2 SO2 C6H6
Ogrody, Skawina   -   9.74   5.82   0.18
Czujniki w Gminie Skawina PM10 PM2.5
Mikołaja Kopernika   8.02   9.61
Leśna   -   -
Edwarda Warchałowskiego   -   -
Wytrzyszczek   -   -
Generała Emila Fieldorfa "Nila"   -   -
Skawińska   -   -
Leona Petrażyckiego   -   -
Leona Petrażyckiego   -   -
Wszystkie odczyty podawane są w µg/m3 Partner

Menu

Dofinansowanie przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków

Od 22 marca 2024 roku rusza nabór wniosków na dofinansowanie do budowy przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków dla mieszkańców Gminy Skawina, dla nieruchomości poza granicami aglomeracji.

Celem Programu jest ograniczenie ilości nieoczyszczonych ścieków socjalno-bytowych odprowadzanych bezpośrednio do gruntu lub wód, a w efekcie – przerwanie procesu degradacji środowiska oraz stworzenie alternatywy dla zagospodarowania ścieków na terenach poza granicami aglomeracji.

Dotacje są udzielane osobom fizycznym na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na nieruchomościach zamieszkałych, znajdujących się poza terenem aglomeracji wyznaczonej uchwałą Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 28 października 2020 r., dla których brak jest możliwości przyłączenia posesji do istniejącej gminnej sieci kanalizacji sanitarnej. Informację, czy nieruchomość znajduje się poza granicami aglomeracji, można uzyskać za pośrednictwem Systemu Informacji Przestrzennej Gmina Skawina

Jak sprawdzić, czy nieruchomość znajduje się poza granicami aglomeracji?

  • wejdź na stronę System Informacji Przestrzennej Gmina Skawina;
  • wpisz adres nieruchomości lub numer działki, na którym znajduje się nieruchomość;
  • włącz warstwę tematyczną AGLOMERACJE – Aglomeracja Skawina (po lewej stronie ekranu), obszar aglomeracji oznaczony jest kratkowaniem.

Wysokość dotacji wynosi 50% poniesionych kosztów kwalifikowanych budowy biologicznej oczyszczalni ścieków, lecz nie więcej niż 5.000,00 zł.

Dotacja udzielana jest jednorazowo na podstawie umowy zawartej przed rozpoczęciem budowy oczyszczalni ścieków. Dofinansowaniem objęte będą tylko instalacje, których budowę rozpoczęto po ogłoszeniu naboru i zawarciu umowy. Udzielona dotacja nie może być przeznaczona na refinansowanie wydatków poniesionych przed datą zawarcia umowy o udzielenie dotacji. Do kosztów kwalifikowanych w ramach budowy oczyszczalni ścieków zalicza się koszty zakupu i montażu przydomowej biologicznej oczyszczalni ścieków i wykonanie przyłącza kanalizacyjnego do budynku.

O kolejności rozpatrywania wniosków decyduje data wpływu wniosku do Urzędu Miasta i Gminy w Skawinie.

O udzieleniu dotacji w danym roku budżetowym decydować będzie kolejność złożenia kompletnych dokumentów niezbędnych do zawarcia umowy oraz wysokość środków zaplanowanych na dotacje w budżecie Gminy Skawina.

Wnioski będą przyjmowane w Wydziale Ochrony Środowiska Urzędu Miasta i Gminy w Skawinie, ul. Rynek 14 pok. 2, w godzinach pracy Urzędu.

Zachęcamy do zapoznania się z treścią Uchwały Rady Miejskiej NR LXV/951/24 z dnia 28 lutego 2024 roku, która określa zasady udzielania dotacji.

W razie pytań i wątpliwości prosimy o kontakt z Karoliną Witek-Porębską – pracownikiem Wydziału Ochrony Środowiska, który udzieli wszelkich informacji.

Dane kontaktowe: