Przejdź do menu Przejdź do treści Przejdź do danych teleadresowych
Ikona Stan powietrza
Pogoda ikona

4°C

Ikona Ekointerwencja Ikona Program Czyste Powietrze
Informacja dla osób niesłyszących i niedosłyszących Ikona wersja kontrastowa
RODO Ikona wyszukiwarka

Jakość powietrza

Bardzo dobra

Legenda

Bardzo dobra
Dobra
Umiarkowana
Dostateczna
Zła
Bardzo zła
Brak danych
Czujnik GIOŚ PM10 NO2 SO2 C6H6
Ogrody, Skawina   -   13.51   3.39   0.26
Czujniki w Gminie Skawina PM10 PM2.5
Wszystkie odczyty podawane są w µg/m3 Partner

Parkingi P&R1. Strefa parkingu funkcjonująca w systemie Małopolska Karta Aglomeracyjna

  • Dokumentem potwierdzającym uprawnienie do korzystania z tej części parkingu jest bezpłatny bilet oferowany w terminalach MKA zlokalizowanych przy bramkach wjazdowych lub bilety okresowe zakupione w systemie MKA. Można je nabyć internetowo, za pomocą aplikacji lub w niektórych przypadkach u konduktora.
  • Posiadacze biletu miesięcznego odcinkowego imiennego, zakupionego w systemie Małopolskiej Karty Aglomeracyjnej, będą mogli korzystać z parkingu P&R bez konieczności zakupu dodatkowego biletu w terminalu.
  • Szlabany wjazdowe do części parkingu MKA są zamknięte. Otworzyć je można tylko i wyłącznie przykładając ważny bilet MKA do czytnika znajdującego się przy wjeździe oraz wyjeździe z parkingu.
  • Instrukcja krok po kroku jak zakupić bilet w systemie MKA: Kliknij tutaj
  • Czym jest Małopolska Karta Aglomeracyjna i jak z niej korzystać? Kliknij tutaj   


2. Strefa parkingu funkcjonująca poza systemem Małopolska Karta Aglomeracyjna dedykowany użytkownikom korzystającym z komunikacji zbiorowej

  • Dokumentem potwierdzającym uprawnienie do korzystania z tej części parkingu jest dowolny bilet na przejazd środkiem transportu zbiorowego ważny w dniu kontroli.
  • Weryfikacją posiadania ważnego biletu na komunikację miejską zajmuje się Straż Miejska. Kierowca na wezwanie jest zobowiązany do przedstawienia dokumentu potwierdzającego korzystanie w bieżącym dniu z transportu zbiorowego (np. bilet, paragon).
  • W przypadku stwierdzenia braku takiego dokumentu Straż Miejska może zastosować wobec kierowcy sankcje przewidziane w regulaminie parkingu Park & Ride.


Regulamin parkingu Park & Ride załączono poniżej.

 

Instrukcja korzystania z parkingu Park&Ride: 

 
Przydatne linki:
https://portalpasazera.pl/ (planowanie podróży)
https://mka.malopolska.pl/ (zakup biletów w systemie MKA, obsługa terminala do zakupu biletów itp.)
https://malopolskiekoleje.pl/