Przejdź do menu Przejdź do treści Przejdź do danych teleadresowych
Pogoda ikona

14°C

Informacja dla osób niesłyszących i niedosłyszących
RODO

Jakość powietrza

Dobra

Legenda

Bardzo dobra
Dobra
Umiarkowana
Dostateczna
Zła
Bardzo zła
Brak danych
Czujnik GIOŚ PM10 NO2 SO2 C6H6
Ogrody, Skawina   -   38.16   8.25   0.87
Czujniki w Gminie Skawina PM10 PM2.5
Mikołaja Kopernika   8.68   10.69
Leśna   7.94   10
Edwarda Warchałowskiego   10.67   14.09
Wytrzyszczek   7.89   10.41
Generała Emila Fieldorfa "Nila"   8.67   11.7
Skawińska   10.82   13.98
Leona Petrażyckiego   6.87   9.19
Leona Petrażyckiego   7.94   10.57
Wszystkie odczyty podawane są w µg/m3 Partner

Parkingi P&R1. Strefa parkingu funkcjonująca w systemie Małopolska Karta Aglomeracyjna

  • Dokumentem potwierdzającym uprawnienie do korzystania z tej części parkingu są bilety oferowane w terminalach MKA zlokalizowanych przy bramkach wjazdowych lub bilety okresowe zakupione w systemie MKA. Można je nabyć internetowo, za pomocą aplikacji lub w niektórych przypadkach u konduktora.
  • Posiadacze biletu miesięcznego odcinkowego imiennego, zakupionego w systemie Małopolskiej Karty Aglomeracyjnej, będą mogli korzystać z parkingu P&R bez konieczności zakupu dodatkowego biletu w terminalu.
  • Szlabany wjazdowe do części parkingu MKA są zamknięte. Otworzyć je można tylko i wyłącznie przykładając ważny bilet MKA do czytnika znajdującego się przy wjeździe oraz wyjeździe z parkingu.
  • Instrukcja krok po kroku jak zakupić bilet w systemie MKA: Kliknij tutaj
  • Czym jest Małopolska Karta Aglomeracyjna i jak z niej korzystać? Kliknij tutaj   


2. Strefa parkingu funkcjonująca poza systemem Małopolska Karta Aglomeracyjna dedykowany użytkownikom korzystającym z komunikacji zbiorowej

  • Dokumentem potwierdzającym uprawnienie do korzystania z tej części parkingu jest dowolny bilet na przejazd środkiem transportu zbiorowego ważny w dniu kontroli.
  • Weryfikacją posiadania ważnego biletu na komunikację miejską zajmuje się Straż Miejska. Kierowca na wezwanie jest zobowiązany do przedstawienia dokumentu potwierdzającego korzystanie w bieżącym dniu z transportu zbiorowego (np. bilet, paragon).
  1. W przypadku stwierdzenia braku takiego dokumentu Straż Miejska może zastosować wobec kierowcy sankcje przewidziane w regulaminie parkingu Park & Ride.


Regulamin parkingu Park & Ride załączono poniżej:


Specjalna oferta Bilet kolejowy Park&Ride
 
Dodatkowo Spółka „Koleje Małopolskie” sp. z o.o. przygotowała ofertę specjalną pn. „Bilet kolejowy Park&Ride”.
Uprawniona do skorzystania z oferty będzie każda osoba, która pozostawi samochód w 1 obszarze parkingu P&R i  kontynuuje podróż na podstawie biletu pobranego w automacie (parkometrze) znajdującym się przy wjeździe na dany parking P&R.
Bilet w ramach oferty będzie biletem ważnym 24 godziny od momentu jego wydania.
 
Bilet dostępny będzie w dwóch wariantach oferty:

  • bilet na przejazdy pociągami (w wyznaczonych relacjach) w cenie 19 zł,
  • bilet na przejazdy pociągami (w wyznaczonych relacjach) oraz Komunikacją Miejską w Krakowie (w rozumieniu komunikacji miejskiej realizowanej na obszarze Gminy Miejskiej Kraków oraz gmin sąsiadujących, które przystąpiły do porozumienia w celu wspólnej realizacji publicznego transportu zbiorowego) w cenie 29 zł.

 
Dopuszczalna będzie relacja przejazdu pociągami uruchamianymi przez „Koleje Małopolskie” sp. z o.o. od stacji Skawina do wszystkich stacji i przystanków z nazwą Kraków, z wyłączeniem stacji Kraków Lotnisko (Kraków Airport). Oferta będzie także honorowana w pociągach uruchamianych przez Spółki „Polregio” S.A. oraz „Koleje Śląskie” sp. z o.o.
 

Instrukcja korzystania z parkingu Park&Ride: 

 
Przydatne linki:
https://portalpasazera.pl/ (planowanie podróży)
https://mka.malopolska.pl/ (zakup biletów w systemie MKA, obsługa terminala do zakupu biletów itp.)
https://malopolskiekoleje.pl/