Przejdź do menu Przejdź do treści Przejdź do danych teleadresowych
Pogoda ikona

-2°C

Informacja dla osób niesłyszących i niedosłyszących
RODO

Jakość powietrza

Dobra

Legenda

Bardzo dobra
Dobra
Umiarkowana
Dostateczna
Zła
Bardzo zła
Brak danych
Czujnik GIOŚ PM10 NO2 SO2 C6H6
Ogrody, Skawina   -   15.77   8.67   1.88
Czujniki w Gminie Skawina PM10 PM2.5
Wszystkie odczyty podawane są w µg/m3 Partner

Parkingi P&R1. Strefa parkingu funkcjonująca w systemie Małopolska Karta Aglomeracyjna

  • Dokumentem potwierdzającym uprawnienie do korzystania z tej części parkingu są bilety oferowane w terminalach MKA zlokalizowanych przy bramkach wjazdowych lub bilety okresowe zakupione w systemie MKA. Można je nabyć internetowo, za pomocą aplikacji lub w niektórych przypadkach u konduktora.
  • Posiadacze biletu miesięcznego odcinkowego imiennego, zakupionego w systemie Małopolskiej Karty Aglomeracyjnej, będą mogli korzystać z parkingu P&R bez konieczności zakupu dodatkowego biletu w terminalu.
  • Szlabany wjazdowe do części parkingu MKA są zamknięte. Otworzyć je można tylko i wyłącznie przykładając ważny bilet MKA do czytnika znajdującego się przy wjeździe oraz wyjeździe z parkingu.
  • Instrukcja krok po kroku jak zakupić bilet w systemie MKA: Kliknij tutaj
  • Czym jest Małopolska Karta Aglomeracyjna i jak z niej korzystać? Kliknij tutaj   


2. Strefa parkingu funkcjonująca poza systemem Małopolska Karta Aglomeracyjna dedykowany użytkownikom korzystającym z komunikacji zbiorowej

  • Dokumentem potwierdzającym uprawnienie do korzystania z tej części parkingu jest dowolny bilet na przejazd środkiem transportu zbiorowego ważny w dniu kontroli.
  • Weryfikacją posiadania ważnego biletu na komunikację miejską zajmuje się Straż Miejska. Kierowca na wezwanie jest zobowiązany do przedstawienia dokumentu potwierdzającego korzystanie w bieżącym dniu z transportu zbiorowego (np. bilet, paragon).
  1. W przypadku stwierdzenia braku takiego dokumentu Straż Miejska może zastosować wobec kierowcy sankcje przewidziane w regulaminie parkingu Park & Ride.


Regulamin parkingu Park & Ride załączono poniżej:


Specjalna oferta Bilet kolejowy Park&Ride
 
Dodatkowo Spółka „Koleje Małopolskie” sp. z o.o. przygotowała ofertę specjalną pn. „Bilet kolejowy Park&Ride”.
Uprawniona do skorzystania z oferty będzie każda osoba, która pozostawi samochód w 1 obszarze parkingu P&R i  kontynuuje podróż na podstawie biletu pobranego w automacie (parkometrze) znajdującym się przy wjeździe na dany parking P&R.
Bilet w ramach oferty będzie biletem ważnym 24 godziny od momentu jego wydania.
 
Bilet dostępny będzie w dwóch wariantach oferty:

  • bilet na przejazdy pociągami (w wyznaczonych relacjach) w cenie 19 zł,
  • bilet na przejazdy pociągami (w wyznaczonych relacjach) oraz Komunikacją Miejską w Krakowie (w rozumieniu komunikacji miejskiej realizowanej na obszarze Gminy Miejskiej Kraków oraz gmin sąsiadujących, które przystąpiły do porozumienia w celu wspólnej realizacji publicznego transportu zbiorowego) w cenie 29 zł.

 
Dopuszczalna będzie relacja przejazdu pociągami uruchamianymi przez „Koleje Małopolskie” sp. z o.o. od stacji Skawina do wszystkich stacji i przystanków z nazwą Kraków, z wyłączeniem stacji Kraków Lotnisko (Kraków Airport). Oferta będzie także honorowana w pociągach uruchamianych przez Spółki „Polregio” S.A. oraz „Koleje Śląskie” sp. z o.o.
 
Instrukcja korzystania z parkingu Park&Ride:kliknij tutaj

 
Przydatne linki:
https://portalpasazera.pl/ (planowanie podróży)
https://mka.malopolska.pl/ (zakup biletów w systemie MKA, obsługa terminala do zakupu biletów itp.)
https://malopolskiekoleje.pl/