Przejdź do menu Przejdź do treści Przejdź do danych teleadresowych
Pogoda ikona

6°C

Informacja dla osób niesłyszących i niedosłyszących
RODO

Jakość powietrza

Dobra

Legenda

Bardzo dobra
Dobra
Umiarkowana
Dostateczna
Zła
Bardzo zła
Brak danych
Czujnik GIOŚ PM10 NO2 SO2 C6H6
Ogrody, Skawina   -   14.25   1.59   1.06
Czujniki w Gminie Skawina PM10 PM2.5
Mikołaja Kopernika   16.83   22.5
Tyniecka   -   -
Generała Emila Fieldorfa "Nila"   20.43   30.36
Skawińska   18.77   25.7
Leona Petrażyckiego   17.52   24.64
Leona Petrażyckiego   11.38   15.57
Wspólna   19.47   27.99
Wszystkie odczyty podawane są w µg/m3 Partner

Parkingi P&R

Od 3 kwietnia 2022 r. uruchomione zostanie funkcjonowanie części parkingu P&R w Skawinie w systemie Małopolska Karta Aglomeracyjna. Oznacza to, iż część parkingu P&R przy Dworcu “Biblioteka Skawina” przestanie być parkingiem ogólnodostępnym, a bramki systemu zostaną zamknięte od tego terminu.

Parking Park & Ride zostanie podzielony na 3 obszary:

1. Obszar parkingu funkcjonujący w systemie Małopolska Karta Aglomeracyjna

 • Dokumentem potwierdzającym uprawnienie do korzystania z tej części parkingu są bilety oferowane w terminalach MKA zlokalizowanych przy bramkach wjazdowych lub bilety okresowe zakupione w systemie MKA. Można je nabyć internetowo, za pomocą aplikacji lub w niektórych przypadkach u konduktora.
 • Posiadacze biletu miesięcznego odcinkowego imiennego, zakupionego w systemie Małopolskiej Karty Aglomeracyjnej, będą mogli korzystać z parkingu P&R bez konieczności zakupu dodatkowego biletu w parkometrze.
 • Szlabany wjazdowe do części parkingu MKA będą zamknięte. Otworzyć je można tylko i wyłącznie przykładając ważny bilet MKA do czytnika znajdującego się przy wjeździe oraz wyjeździe z parkingu.
 • Instrukcja krok po kroku jak zakupić bilet w systemie MKA znajduje się tutaj: https://mka.malopolska.pl/jak-kupowac-bilety-i-uslugi
 • Czym jest Małopolska Karta Aglomeracyjna i jak z niej korzystać? https://www.youtube.com/watch?v=m1SMULuscec

2. Kierowcy wykonujący testy w punkcie poboru wymazów na COVID-19

 • Ta część parkingu jest dostępna tylko i wyłącznie dla osób korzystających z punktu poboru wymazów.
 • W punkcie bezpłatny test na obecność koronawirusa mogą wykonać osoby, które otrzymały zlecenie na tego typu badanie. Nie obowiązuje rejestracja, a wszystko odbywa się bez wychodzenia z samochodu.
 • Po pobraniu wymazu, kierowca ma obowiązek niezwłocznie wyjechać z parkingu.

3. Obszar parkingu funkcjonujący poza systemem Małopolska Karta Aglomeracyjna dedykowany użytkownikom korzystającym z komunikacji zbiorowej

 • Dokumentem potwierdzającym uprawnienie do korzystania z tej części parkingu jest dowolny bilet na przejazd środkiem transportu zbiorowego ważny w dniu kontroli.
 • Weryfikacją posiadania ważnego biletu na komunikację miejską zajmuje się Straż Miejska. Kierowca na wezwanie jest zobowiązany do przedstawienia dokumentu potwierdzającego korzystanie w bieżącym dniu z transportu zbiorowego (np. bilet, paragon).
 • W przypadku stwierdzenia braku takiego dokumentu Straż Miejska może zastosować wobec kierowcy sankcje przewidziane w regulaminie parkingu Park & Ride.

Regulamin parkingu Park & Ride znajduje się w załączniku.


Specjalna oferta Bilet kolejowy Park&Ride

Dodatkowo Spółka „Koleje Małopolskie” sp. z o.o. przygotowała ofertę specjalną pn. „Bilet kolejowy Park&Ride”.

Uprawniona do skorzystania z oferty będzie każda osoba, która pozostawi samochód w 1 obszarze parkingu P&R i kontynuuje podróż na podstawie biletu pobranego w automacie (parkometrze) znajdującym się przy wjeździe na dany parking P&R. 

Bilet w ramach oferty będzie biletem ważnym 24 godziny od momentu jego wydania.

Bilet dostępny będzie w dwóch wariantach oferty:

 • bilet na przejazdy pociągami (w wyznaczonych relacjach) w cenie 16 zł,
 • bilet na przejazdy pociągami (w wyznaczonych relacjach) oraz Komunikacją Miejską w Krakowie (w rozumieniu komunikacji miejskiej realizowanej na obszarze Gminy Miejskiej Kraków oraz gmin sąsiadujących, które przystąpiły do porozumienia w celu wspólnej realizacji publicznego transportu zbiorowego) w cenie 26 zł.

Dopuszczalna będzie relacja przejazdu pociągami uruchamianymi przez „Koleje Małopolskie” sp. z o.o. od stacji Skawina do wszystkich stacji i przystanków z nazwą Kraków, z wyłączeniem stacji Kraków Lotnisko (Kraków Airport).

Oferta będzie także honorowana w pociągach uruchamianych przez Spółki „Polregio” S.A. oraz „Koleje Śląskie” sp. z o.o.

Wydłużenie relacji Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej łączących Kraków ze Skawiną do stacji Podbory Skawińskie  

Przypominam, że na stację Podbory Skawińskie wróciły regularne pociągi pasażerskie. 38 nowych kursów rozpoczęło kursy od 13 marca. Pociągi, które dotychczas kursowały na trasie Kraków Podgórze - Skawina zaczęły dodatkowo obsługiwać stację Skawina Zachodnia oraz Podbory Skawińskie.

Rozkład jazdy dostępny jest pod linkiem: https://malopolskiekoleje.pl/images/rozklady-jazdy/2022-03-13/SKA2_135-ZRJ13III-11VI2022.pdf


Przydatne linki:

https://portalpasazera.pl/ (planowanie podróży)

https://mka.malopolska.pl/ (zakup biletów w systemie MKA, obsługa terminala do zakupu biletów itp.)

https://malopolskiekoleje.pl/