Przejdź do menu Przejdź do treści Przejdź do danych teleadresowych
Pogoda ikona

10°C

Informacja dla osób niesłyszących i niedosłyszących
RODO

Jakość powietrza

Bardzo dobra

Legenda

Bardzo dobra
Dobra
Umiarkowana
Dostateczna
Zła
Bardzo zła
Brak danych
Czujnik GIOŚ PM10 NO2 SO2 C6H6
Ogrody, Skawina   -   13.7   2.55   1.16
Czujniki w Gminie Skawina PM10 PM2.5
Mikołaja Kopernika   9.95   12.47
Leśna   11.38   14.34
Edwarda Warchałowskiego   15.42   20.36
Wytrzyszczek   14.41   19.6
Generała Emila Fieldorfa "Nila"   22.04   33
Skawińska   17.06   22.19
Leona Petrażyckiego   10.92   14.61
Leona Petrażyckiego   9.77   12.91
Wszystkie odczyty podawane są w µg/m3 Partner

O dokumencieCzym jest Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej?

Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej (ang. Sustainable Urban Mobility Plan – SUMP) jest strategią długoterminową, nastawianą na zapewnienie dobrego dostępu do celów podróży i usług, nastawioną na zrównoważone wykorzystanie środków transportu z priorytetem dla ruchu pieszego, rowerowego, publicznego transportu zbiorowego.
Zgodnie ze stanowiskiem Komisji Europejskiej, wyrażonym w Wytycznych Opracowania i wdrożenia planu zrównoważonej mobilności miejskiej, podstawowe cechy SUMP to:
 • długoterminowa wizja oraz przejrzysty plan wdrożenia,
 • podejście partycypacyjne,
 • zbilansowany i zintegrowany rozwój wszystkich środków transportu,
 • integracja z innymi dokumentami podobnej tematyki, jak również tymi wyższego i niższego szczebla przy zachowaniu spójności,
 • ocena obecnej i przyszłej skuteczności realizowanych działań mobilnościowych,
 • regularne monitorowanie, przegląd oraz raportowanie,
 • branie pod uwagę kosztów zewnętrznych dla wszystkich środków transportu.

Czym jest mobilność?
Słowo mobilność oznacza zdolność do łatwego i elastycznego przemieszczania i poruszania się. Najwięcej uwagi w planach zrównoważonej mobilności miejskiej kładzie się na podróże piesze jak i podróże przy użyciu urządzeń transportu osobistego (UTO) np. rowerów, hulajnóg. Promuje się te dwie, zdrowe, ekologiczne, dobre dla człowieka formy podróży. Następnie wskazuje się transport publiczny jako ten zajmujący o wiele mniej przestrzeni i bardziej przyjazny środowisku niż transport
indywidualny.

Podróże samochodem są na samym dole piramidy mobilności. Promowana jest idea carsharingu lub porzucenia samochodów na rzecz innych środków transportu w codziennych podróżach do pracy czy szkoły.


Mobilność nieodłącznie wiąże się z urbanistyką oraz planowaniem przestrzennym. W dobrze zaplanowanym mieście (mieście zwartym) średnia długość dystansów, jakie pokonujemy jest mniejsza. Sklep mieści się pod domem, przystanek autobusowy przy naszej ulicy, a szkoła za rogiem.
Jakie są podstawowe cele SUMPa?

Do podstawowych celów SUMPa należy zaliczyć:
 • zapewnienie wszystkim obywatelom takich opcji transportowych, które umożliwiają dostęp do celów podróży i usług,
 • poprawa stanu bezpieczeństwa, dążenie do realizacji „wizji zero”, czyli brak wypadków i ofiar w wypadkach na terenie gminy,
 • przyczynianie się do redukcji zanieczyszczenia powietrza i hałasu, redukcji emisji gazów cieplarnianych oraz konsumpcji energii,
 • poprawa wydajności i efektywności kosztowej transportu osób i towarów,
 • pozytywny wpływ na atrakcyjność i jakość środowiska miejskiego z korzyścią dla mieszkańców, gospodarki oraz społeczności jako całości,
 • planowanie realizacji inwestycji transportowych w horyzoncie roku 2030 i 2040.

Główne korzyści dla mieszkańców Gminy Skawina z wdrożenia SUMP to:
 • lepsza mobilność i dostępność,
 • wyższy poziom jakości życia,
 • korzyści dla środowiska i zdrowia mieszkańców,
 • poprawa wizerunku obszaru,
 • poprawa poziomu bezpieczeństwa w gminie,
 • nowa wizja strategiczna, potencjał integracji i rozwoju Gminy,
 • możliwość realizacji projektów pilotażowych,
 • realizacja i kontynuacja działań mobilnościowych.

Jaki jest horyzont czasowy dokumentu?
Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej ma na celu zaplanować realizację działań oraz wygląd systemu transportowego w Gminie Skawina w dwóch horyzontach:
 • do roku 2030 jako horyzont operacyjny, kiedy realizowane będą działania i inwestycje o mniejszej skali, często lokalnie,
  • do roku 2040 jako horyzont strategiczny, kiedy realizowane będą większe zamierzenia inwestycyjne, plany, projekty z długoterminową wizją.
Kluczową kwestią w podejściu do horyzontów dokumentu jest fakt, że wiele inwestycji planowanych w SUMPie ma kilka etapów: od planowania inwestycji, głównych założeń, przez badania, pomiary, projekty, aż do fazy inwestycyjnej. Projekty realizowane w perspektywie roku 2040 mogą wymagać działań od roku 2025, kiedy to pojawiają się po raz pierwszy w założeniach i zamierzeniach inwestycyjnych, w tym w SUMPie.Jak wygląda współpraca przy tworzeniu dokumentu?
Współpraca przy tworzeniu dokumentu dotyczy nie tylko współpracy instytucjonalnej, ale także współpracy z mieszkańcami w ramach spotkań informacyjnych, warsztatów i konsultacji. Przewidziane są 3 etapy konsultacji: spotkania informacyjne w lutym 2023 roku, warsztaty na których będą przewidziane prace nad rozwiązaniami w Gminie w kwietniu i maju 2023 roku, a także spotkania konsultacyjne w ramach opracowanego dokumentu, w czerwcu i lipcu 2023 roku.


Kto może się zaangażować w prace?
W prace nad dokumentem mogą zaangażować się osoby chętne do pracy, wszystkie informacje o sposobie opracowania dokumentu i możliwościach dostępne są w Internecie oraz w Urzędzie Miasta i Gminy Skawina – w Wydziale Rozwoju i Strategii, przy ul. Rynek 12 w Skawinie.


Gdzie szukać informacji o spotkaniach?

Informacje o spotkaniach, warsztatach będą umieszczane na stronie internetowej Gminy Skawina, a także na portalu Facebook na oficjalnym profilu gminnym. Przewidziana jest także promocja przy wykorzystaniu plakatów oraz w radiu i lokalnej prasie.

Zapraszamy równocześnie na dedykowany profil Facebook informujący o całym procesie          tworzenia Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Gminy Skawina SUMP 2030

    

                                               

 Kontakt:


12 277 01 78
mobilna@gminaskawina.pl


Urząd Miasta i Gminy w Skawinie
Wydział Rozwoju i Strategii   
ul. Rynek 12, I piętro, 32-050 Skawina