Przejdź do menu Przejdź do treści Przejdź do danych teleadresowych
Ikona Stan powietrza
Pogoda ikona

-7°C

Ikona Ekointerwencja Ikona Program Czyste Powietrze
Informacja dla osób niesłyszących i niedosłyszących Ikona wersja kontrastowa
RODO Ikona wyszukiwarka

Jakość powietrza

Dobra

Legenda

Bardzo dobra
Dobra
Umiarkowana
Dostateczna
Zła
Bardzo zła
Brak danych
Czujnik GIOŚ PM10 NO2 SO2 C6H6
Ogrody, Skawina   -   14.67   3.51   0
Czujniki w Gminie Skawina PM10 PM2.5
Mikołaja Kopernika   13.52   16.11
Leśna   13.23   15.54
Edwarda Warchałowskiego   16.94   19.57
Wytrzyszczek   -   -
Generała Emila Fieldorfa "Nila"   14.72   18.01
Skawińska   46.9   57.9
Leona Petrażyckiego   12.86   15.57
Leona Petrażyckiego   11.32   13.25
Wszystkie odczyty podawane są w µg/m3 Partner

O dokumencieCzym jest Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej?

Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej (ang. Sustainable Urban Mobility Plan – SUMP) jest strategią długoterminową, nastawianą na zapewnienie dobrego dostępu do celów podróży i usług, nastawioną na zrównoważone wykorzystanie środków transportu z priorytetem dla ruchu pieszego, rowerowego, publicznego transportu zbiorowego.
Zgodnie ze stanowiskiem Komisji Europejskiej, wyrażonym w Wytycznych Opracowania i wdrożenia planu zrównoważonej mobilności miejskiej, podstawowe cechy SUMP to:
 • długoterminowa wizja oraz przejrzysty plan wdrożenia,
 • podejście partycypacyjne,
 • zbilansowany i zintegrowany rozwój wszystkich środków transportu,
 • integracja z innymi dokumentami podobnej tematyki, jak również tymi wyższego i niższego szczebla przy zachowaniu spójności,
 • ocena obecnej i przyszłej skuteczności realizowanych działań mobilnościowych,
 • regularne monitorowanie, przegląd oraz raportowanie,
 • branie pod uwagę kosztów zewnętrznych dla wszystkich środków transportu.

Czym jest mobilność?
Słowo mobilność oznacza zdolność do łatwego i elastycznego przemieszczania i poruszania się. Najwięcej uwagi w planach zrównoważonej mobilności miejskiej kładzie się na podróże piesze jak i podróże przy użyciu urządzeń transportu osobistego (UTO) np. rowerów, hulajnóg. Promuje się te dwie, zdrowe, ekologiczne, dobre dla człowieka formy podróży. Następnie wskazuje się transport publiczny jako ten zajmujący o wiele mniej przestrzeni i bardziej przyjazny środowisku niż transport
indywidualny.

Podróże samochodem są na samym dole piramidy mobilności. Promowana jest idea carsharingu lub porzucenia samochodów na rzecz innych środków transportu w codziennych podróżach do pracy czy szkoły.


Mobilność nieodłącznie wiąże się z urbanistyką oraz planowaniem przestrzennym. W dobrze zaplanowanym mieście (mieście zwartym) średnia długość dystansów, jakie pokonujemy jest mniejsza. Sklep mieści się pod domem, przystanek autobusowy przy naszej ulicy, a szkoła za rogiem.
Jakie są podstawowe cele SUMPa?

Do podstawowych celów SUMPa należy zaliczyć:
 • zapewnienie wszystkim obywatelom takich opcji transportowych, które umożliwiają dostęp do celów podróży i usług,
 • poprawa stanu bezpieczeństwa, dążenie do realizacji „wizji zero”, czyli brak wypadków i ofiar w wypadkach na terenie gminy,
 • przyczynianie się do redukcji zanieczyszczenia powietrza i hałasu, redukcji emisji gazów cieplarnianych oraz konsumpcji energii,
 • poprawa wydajności i efektywności kosztowej transportu osób i towarów,
 • pozytywny wpływ na atrakcyjność i jakość środowiska miejskiego z korzyścią dla mieszkańców, gospodarki oraz społeczności jako całości,
 • planowanie realizacji inwestycji transportowych w horyzoncie roku 2030 i 2040.

Główne korzyści dla mieszkańców Gminy Skawina z wdrożenia SUMP to:
 • lepsza mobilność i dostępność,
 • wyższy poziom jakości życia,
 • korzyści dla środowiska i zdrowia mieszkańców,
 • poprawa wizerunku obszaru,
 • poprawa poziomu bezpieczeństwa w gminie,
 • nowa wizja strategiczna, potencjał integracji i rozwoju Gminy,
 • możliwość realizacji projektów pilotażowych,
 • realizacja i kontynuacja działań mobilnościowych.

Jaki jest horyzont czasowy dokumentu?
Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej ma na celu zaplanować realizację działań oraz wygląd systemu transportowego w Gminie Skawina w dwóch horyzontach:
 • do roku 2030 jako horyzont operacyjny, kiedy realizowane będą działania i inwestycje o mniejszej skali, często lokalnie,
  • do roku 2040 jako horyzont strategiczny, kiedy realizowane będą większe zamierzenia inwestycyjne, plany, projekty z długoterminową wizją.
Kluczową kwestią w podejściu do horyzontów dokumentu jest fakt, że wiele inwestycji planowanych w SUMPie ma kilka etapów: od planowania inwestycji, głównych założeń, przez badania, pomiary, projekty, aż do fazy inwestycyjnej. Projekty realizowane w perspektywie roku 2040 mogą wymagać działań od roku 2025, kiedy to pojawiają się po raz pierwszy w założeniach i zamierzeniach inwestycyjnych, w tym w SUMPie.Jak wygląda współpraca przy tworzeniu dokumentu?
Współpraca przy tworzeniu dokumentu dotyczy nie tylko współpracy instytucjonalnej, ale także współpracy z mieszkańcami w ramach spotkań informacyjnych, warsztatów i konsultacji. Przewidziane są 3 etapy konsultacji: spotkania informacyjne w lutym 2023 roku, warsztaty na których będą przewidziane prace nad rozwiązaniami w Gminie w kwietniu i maju 2023 roku, a także spotkania konsultacyjne w ramach opracowanego dokumentu, w czerwcu i lipcu 2023 roku.


Kto może się zaangażować w prace?
W prace nad dokumentem mogą zaangażować się osoby chętne do pracy, wszystkie informacje o sposobie opracowania dokumentu i możliwościach dostępne są w Internecie oraz w Urzędzie Miasta i Gminy Skawina – w Wydziale Rozwoju i Strategii, przy ul. Rynek 12 w Skawinie.


Gdzie szukać informacji o spotkaniach?

Informacje o spotkaniach, warsztatach będą umieszczane na stronie internetowej Gminy Skawina, a także na portalu Facebook na oficjalnym profilu gminnym. Przewidziana jest także promocja przy wykorzystaniu plakatów oraz w radiu i lokalnej prasie.

Zapraszamy równocześnie na dedykowany profil Facebook informujący o całym procesie          tworzenia Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Gminy Skawina SUMP 2030

    

                                               

 Kontakt:


12 277 01 78
mobilna@gminaskawina.pl


Urząd Miasta i Gminy w Skawinie
Wydział Rozwoju i Strategii   
ul. Rynek 12, I piętro, 32-050 Skawina