Przejdź do menu Przejdź do treści Przejdź do danych teleadresowych
Ikona Stan powietrza
Pogoda ikona

23°C

Ikona Ekointerwencja Ikona Program Czyste Powietrze
Informacja dla osób niesłyszących i niedosłyszących Ikona wersja kontrastowa
RODO Ikona wyszukiwarka

Jakość powietrza

Brak danych

Legenda

Bardzo dobra
Dobra
Umiarkowana
Dostateczna
Zła
Bardzo zła
Brak danych
Czujnik GIOŚ PM10 NO2 SO2 C6H6
Ogrody, Skawina   -   7.53   3.97   0.07
Czujniki w Gminie Skawina PM10 PM2.5
Wszystkie odczyty podawane są w µg/m3 Partner

Komunikacja autobusowa

Komunikacja autobusowa na obszarze Gminy Skawina


Linie aglomeracyjne KMK w Krakowie

W chwili obecnej obsługę komunikacyjną Gminy Skawina zapewnia 14 linii aglomeracyjnych (203, 213, 223, 233, 235, 243, 245, 253, 263, 273, 283, 293, 295, 903 linia nocna), uruchomionych na podstawie porozumienia międzygminnego zawartego z Gminą Kraków. Operatorem tych linii jest Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A. w Krakowie.

Mapy komunikacyjne siatki połączeń: kliknij tutaj

Trasy linii aglomeracyjnych KMK obsługujących Gminę Skawina:

203    Skawina – Czerwone Maki P+R
213    Skawina – Krzęcin Pętla
223    Skawina – Brzeźnica Dworzec

233    Czerwone Maki P+R – Skawina
235    Borek Fałęcki – Skawina Podbory (Ochodza Odwiśle)
243    Borek Fałęcki – Skawina
245    Borek Fałęcki – Gaj – Mogilany – Skawina
253    Czerwone Maki P+R – Radziszów – Wola Radziszowska Pętla
263    Czerwone Maki P+R – Radziszów PKP
273    Skawina SCK – Polanka Hallera Centrum
283    Czerwone Maki – Skawina
293    Borek Fałęcki – Kopanka Pętla (Skawina)
295    Skawina SCK – Grabie Pętla
903    Czerwone Maki P+R – Skawina (nocna)


Komunikacja gminna

S1  Skawina – Pozowice – szczegółowy rozkład jazdy: kliknij tutaj
S2  Skawina Podgórki – Skawina Korabniki – szczegółowy rozkład jazdy: kliknij tutaj
S3  Kopanka Ofiar Katynia – Skawina SCK – Skawina Korabniki – szczegółowy rozkład jazdy: kliknij tutaj
S4  Skawina os. Willowe – Kopanka Ofiar Katynia – szczegółowy rozkład jazdy: kliknij tutaj
S5  Skawina SCK – Jurczyce Dom Ludowy – szczegółowy rozkład jazdy: kliknij tutaj


BILETY JEDNOPRZEJAZDOWE
Strefa A:
1 zł – Normalny i Ulgowy

Strefa A+B:
3 zł – Normalny
1,50 zł – Ulgowy


BILETY MIESIECZNE SIECIOWE
Strefa A+B:
70 zł – Normalny
35 zł – Ulgowy
Strefa:
A – Miasto Skawina
B – Sołectwa Gminy Skawina

Wykonawca stosuje uchwalone przez Radę Miejską w Skawinie uprawnienia do bezpłatnych i ulgowych przejazdów oraz inne postanowienia zgodnie z obowiązującą uchwałą w sprawie ustalenia cen i opłat za usługi przewozowe oraz uprawnień do przejazdów bezpłatnych i ulgowych w komunikacji gminnej realizowanej na terenie Gminy Skawina.

Wykonawca honoruje Bilet Metropolitalny i Małopolski Bilet Zintegrowany (na II strefę biletową) zakupiony u innych operatorów (zapisany w aplikacji mobilnej lub na nośnikach elektronicznych) 


Obowiązująca aktualnie uchwała:

Uchwała nr XI/139/19 Rady MIejskie w Skawinie z dnia 28 sierpnia 2019 roku w sprawie ustalenia cen
i opłat za usługi przewozowe oraz uprawnień do przejazdów bezpłatnych i ulgowych w komunikacji gminnej realizowanej na terenie Gminy Skawina