Przejdź do menu Przejdź do treści Przejdź do danych teleadresowych
Pogoda ikona

24°C

Informacja dla osób niesłyszących i niedosłyszących
RODO

Jakość powietrza

Dobra

Legenda

Bardzo dobra
Dobra
Umiarkowana
Dostateczna
Zła
Bardzo zła
Brak danych
Czujnik GIOŚ PM10 NO2 SO2 C6H6
Ogrody, Skawina   -   12.86   3.14   0.05
Czujniki w Gminie Skawina PM10 PM2.5
Wszystkie odczyty podawane są w µg/m3 Partner

Komunikacja autobusowa

Komunikacja autobusowa na obszarze Gminy Skawina

Linie aglomeracyjne MPK S.A. w Krakowie

W chwili obecnej obsługę komunikacyjną Gminy Skawina zapewnia 14 linii aglomeracyjnych (203, 213, 223, 233, 235, 243, 245, 253, 263, 273, 283, 293, 295, 903 linia nocna), uruchomionych na podstawie porozumienia międzygminnego zawartego z Gminą Kraków. Operatorem tych linii jest Miejskiej Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A. w Krakowie.

Mapy komunikacyjne siatki połączeń:  kliknij tutaj

W poniższej tabeli zestawiono trasy linii aglomeracyjnych obsługujących Gminę Skawina.

Linia Trasa


203 Skawina – Czerwone Maki P+R
213 Skawina – Krzęcin Pętla
223 Skawina – Brzeźnica Dworzec
233 Skawina Korabniki – Skawina SCK
235 Borek Fałęcki – Skawina Podbory (Ochodza Odwiśle)
243 Borek Fałęcki – Skawina
245 Borek Fałęcki – Gaj – Mogilany – Skawina
253 Czerwone Maki P+R – Radziszów – Wola Radziszowska Pętla
263 Czerwone Maki P+R – Radziszów PKP
273 Skawina SCK – Polanka Hallera Centrum
283 Czerwone Maki – Skawina
293
Borek Fałęcki - Kopanka Petla (Skawina)
295 Skawina SCK - Grabie Pętla
903 Czerwone Maki P+R – Skawina (nocna)


Aktualny rozkład jazdy: kliknij tutaj

Wyszukiwarka połączeń: kliknij tutaj

Komunikaty MPK S.A. (utrudnienia, zmiany):  kliknij tutaj

Linia P - komunikacja gminna
(Pozowice - Facimiech - Ochodza - Kopanka - Skawina)

Szczegółowy rozkład jazdy: