Przejdź do menu Przejdź do treści Przejdź do danych teleadresowych
Pogoda ikona

-1°C

Informacja dla osób niesłyszących i niedosłyszących
RODO

Jakość powietrza

Dobra

Legenda

Bardzo dobra
Dobra
Umiarkowana
Dostateczna
Zła
Bardzo zła
Brak danych
Czujnik GIOŚ PM10 NO2 SO2 C6H6
Ogrody, Skawina   -   23.97   3.87   1.21
Czujniki w Gminie Skawina PM10 PM2.5
Mikołaja Kopernika   36.33   51.03
Leśna   31.22   43.43
Edwarda Warchałowskiego   38.1   52.1
Wytrzyszczek   34.9   50.64
Generała Emila Fieldorfa "Nila"   33   46.6
Skawińska   38.44   51.29
Leona Petrażyckiego   34.1   48.48
Leona Petrażyckiego   30.61   42.11
Wszystkie odczyty podawane są w µg/m3 Partner

Menu

Informacje

Po co gminie strategia rozwoju?

Strategia Rozwoju to plan na przyszłość. Realizacja złożonych celów nie jest możliwa z dnia na dzień, wymaga dobrego zaplanowania.


Jeśli budujemy dom, musimy wiedzieć co robić, skąd pozyskać środki, gdzie ograniczyć wydatki. Musimy jasno wskazać, co chcemy zrobić, tak by wszyscy uczestniczący w procesie, wiedzieli w jakim kierunku zmierzamy, za pomocą jakich narzędzi i w jakim czasie. Taki plan pomaga nam skoordynować działania różnych osób. W przypadku budowy domu należy m.in. zdobyć wymagane pozwolenia, środki na realizację inwestycji, opracować projekty, wybrać wykonawcę, przypilnować realizacji. Tyle obszarów do skoordynowania, a sprawa dotyczy jednego domu, jednej rodziny! Działania takie z natury rzeczy są kosztowne i wymagają przemyślanego wyboru, często bowiem nie ma możliwości wycofania się z podjętej decyzji. A takie decyzje rzutują na nasze plany życiowe w długiej perspektywie czasowej.


Podobnie sytuacja wygląda w przypadku gminy, która również musi planować swoje działania. Tylko w tym przypadku liczba zadań jest wielokrotnie większa, a wymagane środki są ograniczone (zawsze na coś brakuje). Gmina musi zatem bardzo rozważnie dokonywać wyboru zadań. Musi wybrać te, które będą sprzyjały jej rozwojowi, polepszały jakość życia, rozwiązywały kluczowe problemy. O ile w domu możemy zorganizować zebranie rodzinne i podjąć decyzje czy zadłużamy się, by zrealizować nasze marzenie o większym mieszkaniu, czy np. przeznaczamy środki na bieżące wydatki. O tyle w gminie z uwagi na skalę problemów, oraz liczbę osób, z którymi trzeba to przekonsultować, konieczne jest stworzenie narzędzia wspierającego decyzje. Tym narzędziem jest właśnie Strategia Rozwoju.


Strategia rozwoju gminy to spis naszych (społeczności lokalnej) planów i aspiracji. Wskazanie działań, które będą nas prowadziły do założonego celu. Strategia rozwoju to również zapis sposobu, w jaki będziemy dochodzić do decyzji o kierunkach rozwoju.

W dużej części gmin uznano, że o ich przyszłości powinno decydować wąskie grono ekspertów. Ale jak budować dom, gdy urządza go wyłącznie osoba z zewnątrz? W Gminie Skawina strategię rozwoju rozumiemy jako sposób na wspólne budowanie planów rozwojowych - wspólne czyli przy udziale mieszkańców, przedsiębiorców, lokalnych liderów, urzędników i polityków, a nie tylko przy wsparciu ekspertów zewnętrznych.

Chcemy mieć poczucie, że zmierzamy w tę samą stronę. Chcemy, by większość mieszkańców miała poczucie, że dokonano najlepszego w danym momencie wyboru działań niezbędnych dla gminy. Bo strategia rozwoju to w gruncie rzeczy umowa społeczna, dotycząca głównych kierunków wydatkowania środków i wyboru najważniejszych zadań do realizacji. Jest bardzo ważne, aby mieszkańcy Gminy Skawina wzięli udział w tym procesie.

Jak planujemy pracować nad strategią rozwoju?