Przejdź do menu Przejdź do treści Przejdź do danych teleadresowych
Ikona Stan powietrza
Pogoda ikona

2°C

Ikona Ekointerwencja Ikona Program Czyste Powietrze
Informacja dla osób niesłyszących i niedosłyszących Ikona wersja kontrastowa
RODO Ikona wyszukiwarka

Jakość powietrza

Bardzo dobra

Legenda

Bardzo dobra
Dobra
Umiarkowana
Dostateczna
Zła
Bardzo zła
Brak danych
Czujnik GIOŚ PM10 NO2 SO2 C6H6
Ogrody, Skawina   -   5.15   -   0.16
Czujniki w Gminie Skawina PM10 PM2.5
Mikołaja Kopernika   9.88   12.54
Leśna   8.88   11.3
Edwarda Warchałowskiego   11.71   14.36
Wytrzyszczek   -   -
Generała Emila Fieldorfa "Nila"   9.03   11.64
Skawińska   10.57   12.74
Leona Petrażyckiego   8.64   11.27
Leona Petrażyckiego   7.35   9.41
Wszystkie odczyty podawane są w µg/m3 Partner

Menu

Informacje

Po co gminie strategia rozwoju?

Strategia Rozwoju to plan na przyszłość. Realizacja złożonych celów nie jest możliwa z dnia na dzień, wymaga dobrego zaplanowania.


Jeśli budujemy dom, musimy wiedzieć co robić, skąd pozyskać środki, gdzie ograniczyć wydatki. Musimy jasno wskazać, co chcemy zrobić, tak by wszyscy uczestniczący w procesie, wiedzieli w jakim kierunku zmierzamy, za pomocą jakich narzędzi i w jakim czasie. Taki plan pomaga nam skoordynować działania różnych osób. W przypadku budowy domu należy m.in. zdobyć wymagane pozwolenia, środki na realizację inwestycji, opracować projekty, wybrać wykonawcę, przypilnować realizacji. Tyle obszarów do skoordynowania, a sprawa dotyczy jednego domu, jednej rodziny! Działania takie z natury rzeczy są kosztowne i wymagają przemyślanego wyboru, często bowiem nie ma możliwości wycofania się z podjętej decyzji. A takie decyzje rzutują na nasze plany życiowe w długiej perspektywie czasowej.


Podobnie sytuacja wygląda w przypadku gminy, która również musi planować swoje działania. Tylko w tym przypadku liczba zadań jest wielokrotnie większa, a wymagane środki są ograniczone (zawsze na coś brakuje). Gmina musi zatem bardzo rozważnie dokonywać wyboru zadań. Musi wybrać te, które będą sprzyjały jej rozwojowi, polepszały jakość życia, rozwiązywały kluczowe problemy. O ile w domu możemy zorganizować zebranie rodzinne i podjąć decyzje czy zadłużamy się, by zrealizować nasze marzenie o większym mieszkaniu, czy np. przeznaczamy środki na bieżące wydatki. O tyle w gminie z uwagi na skalę problemów, oraz liczbę osób, z którymi trzeba to przekonsultować, konieczne jest stworzenie narzędzia wspierającego decyzje. Tym narzędziem jest właśnie Strategia Rozwoju.


Strategia rozwoju gminy to spis naszych (społeczności lokalnej) planów i aspiracji. Wskazanie działań, które będą nas prowadziły do założonego celu. Strategia rozwoju to również zapis sposobu, w jaki będziemy dochodzić do decyzji o kierunkach rozwoju.

W dużej części gmin uznano, że o ich przyszłości powinno decydować wąskie grono ekspertów. Ale jak budować dom, gdy urządza go wyłącznie osoba z zewnątrz? W Gminie Skawina strategię rozwoju rozumiemy jako sposób na wspólne budowanie planów rozwojowych - wspólne czyli przy udziale mieszkańców, przedsiębiorców, lokalnych liderów, urzędników i polityków, a nie tylko przy wsparciu ekspertów zewnętrznych.

Chcemy mieć poczucie, że zmierzamy w tę samą stronę. Chcemy, by większość mieszkańców miała poczucie, że dokonano najlepszego w danym momencie wyboru działań niezbędnych dla gminy. Bo strategia rozwoju to w gruncie rzeczy umowa społeczna, dotycząca głównych kierunków wydatkowania środków i wyboru najważniejszych zadań do realizacji. Jest bardzo ważne, aby mieszkańcy Gminy Skawina wzięli udział w tym procesie.

Jak planujemy pracować nad strategią rozwoju?