Przejdź do menu Przejdź do treści Przejdź do danych teleadresowych
Pogoda ikona

-2°C

Informacja dla osób niesłyszących i niedosłyszących
RODO

Jakość powietrza

Dobra

Legenda

Bardzo dobra
Dobra
Umiarkowana
Dostateczna
Zła
Bardzo zła
Brak danych
Czujnik GIOŚ PM10 NO2 SO2 C6H6
Ogrody, Skawina   -   42.1   2.98   0.64
Czujniki w Gminie Skawina PM10 PM2.5
Mikołaja Kopernika   -   -
Leśna   12.52   16.47
Edwarda Warchałowskiego   23.65   33.01
Wytrzyszczek   14.81   19
Generała Emila Fieldorfa "Nila"   22.96   33.33
Skawińska   25.96   36.23
Leona Petrażyckiego   12.76   16.67
Leona Petrażyckiego   10.71   13.92
Wszystkie odczyty podawane są w µg/m3 Partner

Menu

Vesuvius

Informacje przekazane przez Vesuvius Poland Sp. z o.o. dotyczące realizowanych inwestycji:

"Dopalacz termiczny, dwa nowoczesne urządzenia do nawęglania i podgrzewania wyrobów oraz trzystopniowa wentylacja – zakończyliśmy właśnie program inwestycyjny, którego celem było praktyczne zlikwidowanie oddziaływania zapachowego na otoczenie.

– Cieszymy się, że nasz program inwestycyjny dobiegł końca i mogliśmy wywiązać się z  obietnicy złożonej mieszkańcom Skawiny. Mamy powody do zadowolenia, bo widzimy, że przedsięwzięcie przyniosło odczuwalny i oczekiwany rezultat – mówi Aleksander Sawiuk, Prezes Vesuvius Poland. – Dziękujemy mieszkańcom za ich cierpliwość oraz kredyt zaufania – dodaje.

Przypominamy – pierwsza i najważniejsza inwestycja, zrealizowana zaraz na początku 2019 roku, to dopalacz termiczny, który dopala 100 proc. strumienia spalin pochodzących z pieca na wydziale W2, odpowiedzialnego za proces obróbki termicznej wyrobów. Energooszczędne urządzenie dopala w odpowiedniej temperaturze i czasie spaliny zawierające lotne związki organiczne. Poprzez reakcję utleniania uzyskiwane są bezwonne, obojętne dla zdrowia związki nieorganiczne. Docelowa temperatura dopalania (około 700-750°C) jest osiągana za pomocą palnika spalającego gaz ziemny – popularne i bezpieczne paliwo wykorzystywane m.in. w domowych kuchenkach.

Vesuvius

Dopalacz termiczny na wydziale W2

Kolejna inwestycja (nr 2) była gotowa na przełomie 2019/2020 roku i obejmowała urządzenie do podgrzewania z  hermetycznym system oczyszczania oraz urządzenie do nawęglania zintegrowane z wysokosprawnym dopalaczem termicznym, podobnym do tego zastosowanego na wydziale W2, w ramach inwestycji nr 1. Zakup zupełnie nowych urządzeń, na potrzeby linii technologicznej procesu impregnacji i nawęglania wyrobów, pozwolił dodatkowo skrócić czas procesów i uzyskać oszczędności energii.

Vesuvius

Inwestycja nr 2 Nowy piec do nawęglania z dopalaczem termicznym oraz urządzenie do podgrzewania na wydziale W2

Inwestycja nr 3 to z kolei wyposażona w trzystopniowy system filtracji, wentylacja mechaniczna zainstalowana na Wydziale W3, gdzie odbywa się proces produkcji masy zatykarkowej. Nowa wentylacja całkowicie eliminuje konieczność fizycznego wietrzenia hali produkcyjnej poprzez otwieranie okien i drzwi. Ponadto odzyskuje ciepło i zapewnia dopływ świeżego powietrza do hali produkcyjnej. Co istotne, wentylacja nie powoduje żadnej uciążliwości akustycznej dla mieszkańców, ponieważ urządzenia znajdują się wewnątrz hali, w osobnym pomieszczeniu.

Vesuvius

Inwestycja nr 3 Wentylacja z trzystopniową filtracją powietrza na wydziale W3

Sumaryczny koszt inwestycji ograniczających uciążliwości zapachowych wyniósł ponad 14 mln zł.

Uwaga! Zakończenie Programu „Vesuvius 2019” to nie jedyna dobra wiadomość dla mieszkańców. W ramach restrukturyzacji zakładu znacząco ograniczona została produkcja na Wydziale W4, który był tym najbardziej emisyjnym i odpowiadał za ponad połowę wszystkich emitowanych pyłów. Ograniczenie pracy tego wydziału przyniesie więc wymierne korzyści ekologiczne."

  Informacje na temat działań podejmowanych przez przedsiębiorstwo dostępne są na stronie internetowej: https://vesuvius2019.pl/aktualnosci/