Przejdź do menu Przejdź do treści Przejdź do danych teleadresowych
Ikona Stan powietrza
Pogoda ikona

22°C

Ikona Ekointerwencja Ikona Program Czyste Powietrze
Informacja dla osób niesłyszących i niedosłyszących Ikona wersja kontrastowa
RODO Ikona wyszukiwarka

Jakość powietrza

Brak danych

Legenda

Bardzo dobra
Dobra
Umiarkowana
Dostateczna
Zła
Bardzo zła
Brak danych
Czujnik GIOŚ PM10 NO2 SO2 C6H6
Ogrody, Skawina   -   7.99   6.98   0.08
Czujniki w Gminie Skawina PM10 PM2.5
Wszystkie odczyty podawane są w µg/m3 Partner

Menu

Vesuvius

Informacje przekazane przez Vesuvius Poland Sp. z o.o. dotyczące realizowanych inwestycji:

"Dopalacz termiczny, dwa nowoczesne urządzenia do nawęglania i podgrzewania wyrobów oraz trzystopniowa wentylacja – zakończyliśmy właśnie program inwestycyjny, którego celem było praktyczne zlikwidowanie oddziaływania zapachowego na otoczenie.

– Cieszymy się, że nasz program inwestycyjny dobiegł końca i mogliśmy wywiązać się z  obietnicy złożonej mieszkańcom Skawiny. Mamy powody do zadowolenia, bo widzimy, że przedsięwzięcie przyniosło odczuwalny i oczekiwany rezultat – mówi Aleksander Sawiuk, Prezes Vesuvius Poland. – Dziękujemy mieszkańcom za ich cierpliwość oraz kredyt zaufania – dodaje.

Przypominamy – pierwsza i najważniejsza inwestycja, zrealizowana zaraz na początku 2019 roku, to dopalacz termiczny, który dopala 100 proc. strumienia spalin pochodzących z pieca na wydziale W2, odpowiedzialnego za proces obróbki termicznej wyrobów. Energooszczędne urządzenie dopala w odpowiedniej temperaturze i czasie spaliny zawierające lotne związki organiczne. Poprzez reakcję utleniania uzyskiwane są bezwonne, obojętne dla zdrowia związki nieorganiczne. Docelowa temperatura dopalania (około 700-750°C) jest osiągana za pomocą palnika spalającego gaz ziemny – popularne i bezpieczne paliwo wykorzystywane m.in. w domowych kuchenkach.

Vesuvius

Dopalacz termiczny na wydziale W2

Kolejna inwestycja (nr 2) była gotowa na przełomie 2019/2020 roku i obejmowała urządzenie do podgrzewania z  hermetycznym system oczyszczania oraz urządzenie do nawęglania zintegrowane z wysokosprawnym dopalaczem termicznym, podobnym do tego zastosowanego na wydziale W2, w ramach inwestycji nr 1. Zakup zupełnie nowych urządzeń, na potrzeby linii technologicznej procesu impregnacji i nawęglania wyrobów, pozwolił dodatkowo skrócić czas procesów i uzyskać oszczędności energii.

Vesuvius

Inwestycja nr 2 Nowy piec do nawęglania z dopalaczem termicznym oraz urządzenie do podgrzewania na wydziale W2

Inwestycja nr 3 to z kolei wyposażona w trzystopniowy system filtracji, wentylacja mechaniczna zainstalowana na Wydziale W3, gdzie odbywa się proces produkcji masy zatykarkowej. Nowa wentylacja całkowicie eliminuje konieczność fizycznego wietrzenia hali produkcyjnej poprzez otwieranie okien i drzwi. Ponadto odzyskuje ciepło i zapewnia dopływ świeżego powietrza do hali produkcyjnej. Co istotne, wentylacja nie powoduje żadnej uciążliwości akustycznej dla mieszkańców, ponieważ urządzenia znajdują się wewnątrz hali, w osobnym pomieszczeniu.

Vesuvius

Inwestycja nr 3 Wentylacja z trzystopniową filtracją powietrza na wydziale W3

Sumaryczny koszt inwestycji ograniczających uciążliwości zapachowych wyniósł ponad 14 mln zł.

Uwaga! Zakończenie Programu „Vesuvius 2019” to nie jedyna dobra wiadomość dla mieszkańców. W ramach restrukturyzacji zakładu znacząco ograniczona została produkcja na Wydziale W4, który był tym najbardziej emisyjnym i odpowiadał za ponad połowę wszystkich emitowanych pyłów. Ograniczenie pracy tego wydziału przyniesie więc wymierne korzyści ekologiczne."

  Informacje na temat działań podejmowanych przez przedsiębiorstwo dostępne są na stronie internetowej: https://vesuvius2019.pl/aktualnosci/