Przejdź do menu Przejdź do treści Przejdź do danych teleadresowych
Ikona Stan powietrza
Pogoda ikona

22°C

Ikona Ekointerwencja Ikona Program Czyste Powietrze
Informacja dla osób niesłyszących i niedosłyszących Ikona wersja kontrastowa
RODO Ikona wyszukiwarka

Jakość powietrza

Bardzo dobra

Legenda

Bardzo dobra
Dobra
Umiarkowana
Dostateczna
Zła
Bardzo zła
Brak danych
Czujnik GIOŚ PM10 NO2 SO2 C6H6
Ogrody, Skawina   -   13.56   5.88   0.19
Czujniki w Gminie Skawina PM10 PM2.5
Wszystkie odczyty podawane są w µg/m3 Partner

Menu

Zbierający zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, czyli tzw. elektrośmieci są to zużyte, zepsute lub przestarzałe pralki, lodówki, suszarki do ubrań, zmywarki, kuchnie elektryczne lub elektryczno-gazowe, zamrażarki, telewizory, odkurzacze, żelazka, tostery, komputery, sprzęt audio, monitory, elektroniczne zabawki i inne podobne urządzenia zasilane na prąd lub na baterie.


Uwaga! Elektrośmieci nie wolno wyrzucać do zwykłego śmietnika, gdyż stwarza to ogromne zagrożenie dla środowiska. Klasyfikowane są one jako odpady niebezpieczne, ponieważ zawierają szkodliwe substancje (m.in. rtęć, ołów, związki bromu, chrom, kadm, nikiel, freon, azbest), które po wydostaniu się z uszkodzonej lodówki, komputera, czy innych urządzeń łatwo przenikają do gleby, wód gruntowych i powietrza, powodując zanieczyszczenie środowiska naturalnego i stanowiąc zagrożenie dla zdrowia ludzi i zwierząt. 


Co można zrobić ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym?

 • oddaj go bezpośrednio ze swojej nieruchomości podczas zbiórki odpadów wielkogabarytowych AGD i RTV, zgodnie z harmonogramem dla miasta i sołectw;
 • przekaż go bezpłatnie do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Skawinie;
 • oddaj go podczas zakupów - sklep, w którym kupujemy nowy sprzęt do gospodarstwa domowego ma obowiązek bezpłatnie przyjąć zużyty sprzęt w punkcie sprzedaży, o ile zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju i pełnił te same funkcje co sprzęt sprzedawany (zgodnie z art. 37 ust. 1 Ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym);
 • oddaj go kurierowi, który dostarczył nowy sprzęt – sklep dostarczając nabywcy sprzęt zobowiązany jest do nieodpłatnego odbioru zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych w miejscu dostawy tego sprzętu, o ile zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju i pełnił te same funkcje co sprzęt dostarczony (zgodnie z art. 37 ust. 2 Ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym);
 • mały sprzęt oddaj do sklepu - sklep sprzedający sprzęt RTV/AGD o powierzchni sprzedaży co najmniej 400 m2 ma obowiązek przyjąć zużyty mały sprzęt RTV/AGD pochodzący z gospodarstwa domowego, którego żaden z zewnętrznych wymiarów nie przekracza 25 cm bez konieczności zakupu nowego sprzętu (zgodnie z art. 37 ust. 3 Ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym);

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym


W związku z powyższym bardzo ważna jest segregacja elektrośmieci i oddawanie ich do specjalnych punktów, gdzie zostaną odpowiednio przetworzenie - poddane procesom odzysku, a szkodliwe substancje zostaną unieszkodliwione. 

Odzyskane surowce można wykorzystać do produkcji nowych urządzeń, co zdecydowanie zmniejsza stopień wykorzystania zasobów naturalnych oraz przyczynia się do obniżenia kosztów technologicznych.


Odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, o których mowa w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach pełnią funkcję zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny:

Wykaz podmiotów posiadających wpis do działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych na terenie Miasta i Gminy Skawina:

 1. Eko –Trans, Jerzy Kruk, ul. Nad Wilgą 18, 30-698 Lusina, NIP 679 10 31 996;
 2. FCC Polska Sp. z o.o., ul. Lecha 10, 41-800 Zabrze, NIP 676 21 57 648;
 3. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „MIKI” Mieczysław Jakubowski, ul. Nad Drwiną 33, 30-841 Kraków, NIP 679 000 95 98;
 4. Firma B.S.S. B.Bobek, J. Frączek Sp. J., ul. Mireckiego 3, 30-426 Kraków, NIP 679 10 14 940;
 5. MIKI Recykling sp. z o.o., ul. Nad Drwiną 33, 30-841 Kraków, NIP 676 22 79 446;
 6. REMONDIS Kraków S.A., 30-740 Kraków, ul. Półłanki 64, NIP 679 25 87 750;
 7. Małopolskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. w Krakowie,  ul. Barska 12, 30-307 Kraków, NIP 676 24 60 430;
 8. Miejski Zakład Usługowy Sp. z o.o ul. Piłsudskiego 25, 32-050 Skawina, NIP 675 000 45 31;
 9. Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych „EMPOL” Sp. z o.o., Os. Rzeka 133, 34-451 Tylmanowa, NIP 735 24 97 196;
 10. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Mirosław Olejarczyk Wola Jachowa 94A, 26-008 Górno 657 10 53 027;
 11. Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe, EKOPARTNER Andrzej Liszka , Os. Albertyńskie 21 m. 56, 31-853 Kraków, NIP 679 000 96 35;
 12. MIKI Karol Jakubowski, ul. Nad Drwiną 33, 30-841 Kraków, NIP 676 25 65 005;

Informacja o podmiotach zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny jest dostępna pod adresem: Wykaz podmiotów posiadających wpis do działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych na terenie Gminy Skawina.

Podmioty przyjmujące zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny na terenie Gminy Skawina:

 • Clif sp. z o.o. w upadłości, 32-050 Skawina, ul. Piłsudskiego 53 na podstawie decyzji Starosty Krakowskiego z dnia 23.03.2023 r. znak: OS.I.6233.15.2022.AM;
 • SCHOLZ POLSKA SP. Z O.O.. ul. Energetyków 20, 32-050 Skawina.


Zgodnie z komunikatem Ministra Środowiska z dnia 24 stycznia 2018 r. (poz. 118) w sprawie daty utworzenia rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami zamieszczonym w Monitorze Polskim ogłasza się, że datą utworzenia rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami, o którym mowa w art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, jest dzień 24 stycznia 2018 r. Wyżej wymieniony rejestr dostępny jest pod adresem: KLIKNIJ  TUTAJ. Po kliknięciu uzyskuje się dostęp do bazy BDO.