Przejdź do menu Przejdź do treści Przejdź do danych teleadresowych
Pogoda ikona

-6°C

Informacja dla osób niesłyszących i niedosłyszących
RODO

Jakość powietrza

Dobra

Legenda

Bardzo dobra
Dobra
Umiarkowana
Dostateczna
Zła
Bardzo zła
Brak danych
Czujnik GIOŚ PM10 NO2 SO2 C6H6
Ogrody, Skawina   -   47.9   2.1   0.39
Czujniki w Gminie Skawina PM10 PM2.5
Mikołaja Kopernika   -   -
Leśna   31.55   45.94
Edwarda Warchałowskiego   28.83   41.53
Wytrzyszczek   15.98   20.56
Generała Emila Fieldorfa "Nila"   25.56   37.99
Skawińska   31.08   44.52
Leona Petrażyckiego   15.93   21.72
Leona Petrażyckiego   11.48   14.97
Wszystkie odczyty podawane są w µg/m3 Partner

Menu

Szkło

Szkło jest doskonałym surowcem wtórnym ze względu na to, iż jeżeli jest prawidłowo segregowane, może być w 100% odzyskane i wykorzystane. Można je wielokrotnie przetapiać w hutach szkła i zamiast wyrzucać na składowisko wykorzystać na nowe opakowania.

Pomimo, że odpady szklane nie stanowią bezpośredniego zagrożenia dla środowiska - ich ponowne wykorzystanie niesie za sobą wiele korzyści ekologicznych. Wykorzystanie stłuczki szklanej niweluje poziom emisji dwutlenku węgla i trujących związków, towarzyszących produkcji szklanych opakowań. Dzięki recyklingowi szkła zapobiegamy także uszczuplaniu zasobów naturalnych ponieważ szkło powstaje przecież głównie z piasku kwarcowego.

Podsumowując: oszczędzamy energię, zasoby naturalne, zmniejszamy ilość odpadów na składowiskach i ograniczamy emisję zanieczyszczeń do atmosfery.


Szkło oraz opakowania ze szkła, do odbioru, należy gromadzić:

• na terenach zabudowy wielorodzinnej - w oznaczonych pojemnikach postawionych przy altanach śmietnikowych lub w miejscach gromadzenia odpadów;

• na terenach zabudowy jednorodzinnej - w oznakowanych workach w miejscach gromadzenia odpadów;

• na nieruchomościach nie zamieszkałych - w oznakowanych workach lub w pojemnikach posadowionych w miejscach gromadzenia odpadów.

Odpady można również przekazywać we własnym zakresie do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.
 

PRAWIDŁOWA SEGREGACJA ODPADÓW SZKLANYCH.

Do pojemników lub worków opisanych „szkło”:

NALEŻY WRZUCAĆ:

• butelki i słoiki po artykułach spożywczych;
• opakowania po kosmetykach.

UWAGA! Ze względu na to, że w naszym otoczeniu jest sporo przedmiotów, które wykonane są z innego rodzaju szkła niż wyżej wymienione opakowania szklane, ich skład powoduje, iż mają inną temperaturę topnienia w procesie przetwarzania i nie mogą być przetwarzane w tych samych piecach hutniczych. W związku z tym do pojemników na opakowania szklane

NIE NALEŻY WRZUCAĆ:

• luster, szkła okiennego i zbrojonego;
• szkła kryształowego oraz szklanek, kieliszków;
• wyrobów z porcelany i fajansu;
• szkła żaroodpornego i nietłukącego typu DURALEX, ARCOROC;
• szyb samochodowych;
• żarówek, świetlówek, lamp fluorescencyjnych i neonowych, kineskopów;
• szklanych opakowań farmaceutycznych i chemicznych z jakąkolwiek pozostałością zawartości;
• płytek i innych wyrobów ceramicznych;
• luksferów (pustaków szklanych);
• zniczy z zawartością wosku.Dokładne mycie szkła z resztek żywności nie jest konieczne (należy usunąć pozostałości żywności oraz wylać płyny), nie trzeba też odmaczać etykiet, usuwać resztek zamknięć. Instalacje do oczyszczania stłuczki pracujące w hutach produkujących opakowania szklane „wyłapują” kapsle, nakrętki, czy etykiety.

Słoiki i butelki wrzucamy do pojemników ostrożnie. Im mniej z nich się stłucze tym większą wartość będzie miał zebrany surowiec.