Przejdź do menu Przejdź do treści Przejdź do danych teleadresowych
Ikona Stan powietrza
Pogoda ikona

20°C

Ikona Ekointerwencja Ikona Program Czyste Powietrze
Informacja dla osób niesłyszących i niedosłyszących Ikona wersja kontrastowa
RODO Ikona wyszukiwarka

Jakość powietrza

Brak danych

Legenda

Bardzo dobra
Dobra
Umiarkowana
Dostateczna
Zła
Bardzo zła
Brak danych
Czujnik GIOŚ PM10 NO2 SO2 C6H6
Ogrody, Skawina   -   5.81   18.76   0.09
Czujniki w Gminie Skawina PM10 PM2.5
Wszystkie odczyty podawane są w µg/m3 Partner

Menu

Szkło

Szkło jest doskonałym surowcem wtórnym ze względu na to, iż jeżeli jest prawidłowo segregowane, może być w 100% odzyskane i wykorzystane. Można je wielokrotnie przetapiać w hutach szkła i zamiast wyrzucać na składowisko wykorzystać na nowe opakowania.

Pomimo, że odpady szklane nie stanowią bezpośredniego zagrożenia dla środowiska - ich ponowne wykorzystanie niesie za sobą wiele korzyści ekologicznych. Wykorzystanie stłuczki szklanej niweluje poziom emisji dwutlenku węgla i trujących związków, towarzyszących produkcji szklanych opakowań. Dzięki recyklingowi szkła zapobiegamy także uszczuplaniu zasobów naturalnych ponieważ szkło powstaje przecież głównie z piasku kwarcowego.

Podsumowując: oszczędzamy energię, zasoby naturalne, zmniejszamy ilość odpadów na składowiskach i ograniczamy emisję zanieczyszczeń do atmosfery.


Szkło oraz opakowania ze szkła, do odbioru, należy gromadzić:

• na terenach zabudowy wielorodzinnej - w oznaczonych pojemnikach postawionych przy altanach śmietnikowych lub w miejscach gromadzenia odpadów;

• na terenach zabudowy jednorodzinnej - w oznakowanych workach w miejscach gromadzenia odpadów;

• na nieruchomościach nie zamieszkałych - w oznakowanych workach lub w pojemnikach posadowionych w miejscach gromadzenia odpadów.

Odpady można również przekazywać we własnym zakresie do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.
 

PRAWIDŁOWA SEGREGACJA ODPADÓW SZKLANYCH.

Do pojemników lub worków opisanych „szkło”:

NALEŻY WRZUCAĆ:

• butelki i słoiki po artykułach spożywczych;
• opakowania po kosmetykach.

UWAGA! Ze względu na to, że w naszym otoczeniu jest sporo przedmiotów, które wykonane są z innego rodzaju szkła niż wyżej wymienione opakowania szklane, ich skład powoduje, iż mają inną temperaturę topnienia w procesie przetwarzania i nie mogą być przetwarzane w tych samych piecach hutniczych. W związku z tym do pojemników na opakowania szklane

NIE NALEŻY WRZUCAĆ:

• luster, szkła okiennego i zbrojonego;
• szkła kryształowego oraz szklanek, kieliszków;
• wyrobów z porcelany i fajansu;
• szkła żaroodpornego i nietłukącego typu DURALEX, ARCOROC;
• szyb samochodowych;
• żarówek, świetlówek, lamp fluorescencyjnych i neonowych, kineskopów;
• szklanych opakowań farmaceutycznych i chemicznych z jakąkolwiek pozostałością zawartości;
• płytek i innych wyrobów ceramicznych;
• luksferów (pustaków szklanych);
• zniczy z zawartością wosku.Dokładne mycie szkła z resztek żywności nie jest konieczne (należy usunąć pozostałości żywności oraz wylać płyny), nie trzeba też odmaczać etykiet, usuwać resztek zamknięć. Instalacje do oczyszczania stłuczki pracujące w hutach produkujących opakowania szklane „wyłapują” kapsle, nakrętki, czy etykiety.

Słoiki i butelki wrzucamy do pojemników ostrożnie. Im mniej z nich się stłucze tym większą wartość będzie miał zebrany surowiec.