Przejdź do menu Przejdź do treści Przejdź do danych teleadresowych
Ikona Stan powietrza
Pogoda ikona

20°C

Ikona Ekointerwencja Ikona Program Czyste Powietrze
Informacja dla osób niesłyszących i niedosłyszących Ikona wersja kontrastowa
RODO Ikona wyszukiwarka

Jakość powietrza

Brak danych

Legenda

Bardzo dobra
Dobra
Umiarkowana
Dostateczna
Zła
Bardzo zła
Brak danych
Czujnik GIOŚ PM10 NO2 SO2 C6H6
Ogrody, Skawina   -   9.65   18.76   0.09
Czujniki w Gminie Skawina PM10 PM2.5
Wszystkie odczyty podawane są w µg/m3 Partner

Menu

Podłączenia do sieci MPEC

Jak zamienić palenisko węglowe na ciepło z miejskiej sieci?

ETAP 1 – ZŁOŻENIE WNIOSKU O WYDANIE WARUNKÓW TECHNICZNYCH PRZYŁĄCZENIA DO SIECI CIEPŁOWNICZEJ

ETAP 2 – ZAWARCIE UMOWY O PRZYŁĄCZENIE DO MIEJSKIEJ SIECI

  • Właściciel lub zarządca wypełnia i wysyła do MPEC deklaracje przyłączenia budynku
  • MPEC opracowuje dokumentację techniczną przyłącza oraz węzła cieplnego i uzyskuje zgody formalno-prawne
  • Właściciel lub zarządca opracowuje dokumentację techniczną instalacji wewnętrznej oraz uzyskuje decyzję administracyjną umożliwiającą realizację inwestycji
  • Właściciel lub zarządca podpisuje umowę o przyłączenie

ETAP 3 – ZAWARCIE UMOWY KOMPLEKSOWEJ DOSTARCZANIA CIEPŁA

  • MPEC rozpoczyna realizację przyłącza
  • Właściciel lub zarządca rozpoczyna budowę instalacji wewnętrznej
  • Właściciel lub zarządca podpisuje umowę na dostarczenie ciepła

ETAP 4 – DOSTAWA CIEPŁA DO OBIEKTU

Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi dotyczące podłączenia do sieci ciepłowniczej i MPEC znajdują się TUTAJ.

Informacji i pomocy udzielają również pracownicy Wydziału Ochrony Powietrza Miasta i Gminy w Skawinie ul. Rynek 12 wejście od ul. Krzywej, 32-050 Skawina:

  • Dawid Kapusta d.kapusta@gminaskawina.pl, tel.: 12 277 01 67
  • Krzysztof Szulada ekodoradca@gminaskawina.pl, tel.: 12 277 01 68