Przejdź do menu Przejdź do treści Przejdź do danych teleadresowych
Pogoda ikona

-6°C

Informacja dla osób niesłyszących i niedosłyszących
RODO

Jakość powietrza

Dobra

Legenda

Bardzo dobra
Dobra
Umiarkowana
Dostateczna
Zła
Bardzo zła
Brak danych
Czujnik GIOŚ PM10 NO2 SO2 C6H6
Ogrody, Skawina   -   47.9   2.1   0.39
Czujniki w Gminie Skawina PM10 PM2.5
Mikołaja Kopernika   -   -
Leśna   31.55   45.94
Edwarda Warchałowskiego   28.83   41.53
Wytrzyszczek   15.98   20.56
Generała Emila Fieldorfa "Nila"   25.56   37.99
Skawińska   31.08   44.52
Leona Petrażyckiego   15.93   21.72
Leona Petrażyckiego   11.48   14.97
Wszystkie odczyty podawane są w µg/m3 Partner

Menu

Podłączenia do sieci MPEC

Jak zamienić palenisko węglowe na ciepło z miejskiej sieci?

ETAP 1 – ZŁOŻENIE WNIOSKU O WYDANIE WARUNKÓW TECHNICZNYCH PRZYŁĄCZENIA DO SIECI CIEPŁOWNICZEJ

ETAP 2 – ZAWARCIE UMOWY O PRZYŁĄCZENIE DO MIEJSKIEJ SIECI

  • Właściciel lub zarządca wypełnia i wysyła do MPEC deklaracje przyłączenia budynku
  • MPEC opracowuje dokumentację techniczną przyłącza oraz węzła cieplnego i uzyskuje zgody formalno-prawne
  • Właściciel lub zarządca opracowuje dokumentację techniczną instalacji wewnętrznej oraz uzyskuje decyzję administracyjną umożliwiającą realizację inwestycji
  • Właściciel lub zarządca podpisuje umowę o przyłączenie

ETAP 3 – ZAWARCIE UMOWY KOMPLEKSOWEJ DOSTARCZANIA CIEPŁA

  • MPEC rozpoczyna realizację przyłącza
  • Właściciel lub zarządca rozpoczyna budowę instalacji wewnętrznej
  • Właściciel lub zarządca podpisuje umowę na dostarczenie ciepła

ETAP 4 – DOSTAWA CIEPŁA DO OBIEKTU

Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi dotyczące podłączenia do sieci ciepłowniczej i MPEC znajdują się TUTAJ.

Informacji i pomocy udzielają również pracownicy Wydziału Ochrony Powietrza Miasta i Gminy w Skawinie ul. Rynek 12 wejście od ul. Krzywej, 32-050 Skawina:

  • Dawid Kapusta d.kapusta@gminaskawina.pl, tel.: 12 277 01 67
  • Krzysztof Szulada ekodoradca@gminaskawina.pl, tel.: 12 277 01 68