Przejdź do menu Przejdź do treści Przejdź do danych teleadresowych
Pogoda ikona

15°C

Informacja dla osób niesłyszących i niedosłyszących
RODO

Jakość powietrza

Bardzo dobra

Legenda

Bardzo dobra
Dobra
Umiarkowana
Dostateczna
Zła
Bardzo zła
Brak danych
Czujnik GIOŚ PM10 NO2 SO2 C6H6
Ogrody, Skawina   -   3.28   2.94   0.24
Czujniki w Gminie Skawina PM10 PM2.5
Mikołaja Kopernika   2.51   3.52
Leśna   2.46   3.79
Edwarda Warchałowskiego   2.39   3.52
Wytrzyszczek   -   -
Generała Emila Fieldorfa "Nila"   1.77   2.82
Skawińska   2.33   3.19
Leona Petrażyckiego   2.18   3.32
Leona Petrażyckiego   1.79   2.68
Wszystkie odczyty podawane są w µg/m3 Partner

Menu

Podłączenia do sieci MPEC

Jak zamienić palenisko węglowe na ciepło z miejskiej sieci?

ETAP 1 – ZŁOŻENIE WNIOSKU O WYDANIE WARUNKÓW TECHNICZNYCH PRZYŁĄCZENIA DO SIECI CIEPŁOWNICZEJ

ETAP 2 – ZAWARCIE UMOWY O PRZYŁĄCZENIE DO MIEJSKIEJ SIECI

  • Właściciel lub zarządca wypełnia i wysyła do MPEC deklaracje przyłączenia budynku
  • MPEC opracowuje dokumentację techniczną przyłącza oraz węzła cieplnego i uzyskuje zgody formalno-prawne
  • Właściciel lub zarządca opracowuje dokumentację techniczną instalacji wewnętrznej oraz uzyskuje decyzję administracyjną umożliwiającą realizację inwestycji
  • Właściciel lub zarządca podpisuje umowę o przyłączenie

ETAP 3 – ZAWARCIE UMOWY KOMPLEKSOWEJ DOSTARCZANIA CIEPŁA

  • MPEC rozpoczyna realizację przyłącza
  • Właściciel lub zarządca rozpoczyna budowę instalacji wewnętrznej
  • Właściciel lub zarządca podpisuje umowę na dostarczenie ciepła

ETAP 4 – DOSTAWA CIEPŁA DO OBIEKTU

Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi dotyczące podłączenia do sieci ciepłowniczej i MPEC znajdują się TUTAJ.

Informacji i pomocy udzielają również pracownicy Wydziału Ochrony Powietrza Miasta i Gminy w Skawinie ul. Rynek 12 wejście od ul. Krzywej, 32-050 Skawina:

  • Dawid Kapusta d.kapusta@gminaskawina.pl, tel.: 12 277 01 67
  • Krzysztof Szulada ekodoradca@gminaskawina.pl, tel.: 12 277 01 68