Celem operacji pn. "Promocja oraz popularyzacja szlaków i marki SBK" jest zwiększenie rozpoznawalności marki Skarbów Blisko Krakowa, promowanie walorów przyrodniczych i turystycznych Gminy Skawina poprzez zakup niezbędnego wyposażenia turystycznego, wydanie broszur informacyjno-promocyjno oraz wykonanie filmików promujących SBK. Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" z wyłączeniem projektów grantowych Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Przewidywane wyniki operacji:

  • Zakup materiałów promocyjnych związanych z popularyzacją i promocją szlaków i marki Skarby Blisko Krakowa.
  • Wydanie broszur informacyjnych prezentujących walory Skarbów Blisko Krakowa oraz zawierających informacje dotyczące zasad zachowania na drodze jak również realizacja serii kilkuminutowych filmów promujących SBK oraz istniejącą infrastrukturę rowerową.