Przejdź do menu Przejdź do treści Przejdź do danych teleadresowych
Pogoda ikona

19°C

Informacja dla osób niesłyszących i niedosłyszących
RODO

Jakość powietrza

Bardzo dobra

Legenda

Bardzo dobra
Dobra
Umiarkowana
Dostateczna
Zła
Bardzo zła
Brak danych
Czujnik GIOŚ PM10 NO2 SO2 C6H6
Ogrody, Skawina   -   33.32   3.11   0.14
Czujniki w Gminie Skawina PM10 PM2.5
Wszystkie odczyty podawane są w µg/m3 Partner

Menu

Projekty europejskie

Przedszkole Samorządowe nr 2

Wsparcie dzieci z niepełnosprawnością poprzez wdrożenie w Przedszkolu Samorządowym nr 2 w Skawinie specjalistycznej Terapii Metodą Biofeedback oraz...

Nowe miejsca przedszkolne

Utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego na terenie Gminy Skawina. PROGRAM: Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014 -2020...

Placówka wsparcia dziennego

Utworzenie placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży w Gminie Skawina PROGRAM: Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata...

Redukcja niskiej emisji

Redukcja niskiej emisji na terenie Gminy Skawina PROGRAM: Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 OŚ PRIORYTETOWA: 4....

Jurczyce - rozbudowa skrzyżowania

TYTUŁ PROJEKTU: Rozbudowa skrzyżowania dróg gminnych nr 601214K, 601039K w miejscowości Jurczyce PROGRAM: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020...

Redukcja niskiej emisji II

Redukcja niskiej emisji na terenie Gminy Skawina - etap II PROGRAM: Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020...

Rewitalizacja miejska

Utworzenie Centrów Aktywności Kulturalnej w Skawinie PROGRAM: Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 OŚ PRIORYTETOWA: 11....

Rewitalizacja obszarów wiejskich

PROGRAM: Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 OŚ PRIORYTETOWA: 11. Rewitalizacja przestrzeni regionalnejDZIAŁANIE: 11.1 Odnowa obszarów...

Program Zdalna Szkoła

PROGRAM: Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 DZIAŁANIE: 1.1 Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o...

Czysta Energia Blisko Krakowa

PROGRAM: Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 OŚ PRIORYTETOWA: 4. Regionalna polityka energetyczna DZIAŁANIE: 4.1 Zwiększenie wykorzystania odnawialnych...

Ośrodki wsparcia seniorów

Utworzenie placówek wsparcia dla seniorów, osób zależnych oraz ich opiekunów na terenie Gminy Skawina Gmina Skawina/Miejsko Gminny Ośrodek...