Przejdź do menu Przejdź do treści Przejdź do danych teleadresowych
Pogoda ikona

0°C

Informacja dla osób niesłyszących i niedosłyszących
RODO

Jakość powietrza

Dobra

Legenda

Bardzo dobra
Dobra
Umiarkowana
Dostateczna
Zła
Bardzo zła
Brak danych
Czujnik GIOŚ PM10 NO2 SO2 C6H6
Ogrody, Skawina   -   15.8   7.26   0.19
Czujniki w Gminie Skawina PM10 PM2.5
Wszystkie odczyty podawane są w µg/m3 Partner

Menu

Projekty europejskie

Redukcja niskiej emisji

Redukcja niskiej emisji na terenie Gminy Skawina PROGRAM: Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 OŚ PRIORYTETOWA: 4....

Jurczyce - rozbudowa skrzyżowania

TYTUŁ PROJEKTU: Rozbudowa skrzyżowania dróg gminnych nr 601214K, 601039K w miejscowości Jurczyce PROGRAM: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020...

Redukcja niskiej emisji II

Redukcja niskiej emisji na terenie Gminy Skawina - etap II PROGRAM: Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020...

Rewitalizacja miejska

Utworzenie Centrów Aktywności Kulturalnej w Skawinie PROGRAM: Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 OŚ PRIORYTETOWA: 11....

Rewitalizacja obszarów wiejskich

PROGRAM: Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 OŚ PRIORYTETOWA: 11. Rewitalizacja przestrzeni regionalnejDZIAŁANIE: 11.1 Odnowa obszarów...

Program Zdalna Szkoła

PROGRAM: Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 DZIAŁANIE: 1.1 Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o...

Czysta Energia Blisko Krakowa

PROGRAM: Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 OŚ PRIORYTETOWA: 4. Regionalna polityka energetyczna DZIAŁANIE: 4.1 Zwiększenie wykorzystania odnawialnych...

Ośrodki wsparcia seniorów

Utworzenie placówek wsparcia dla seniorów, osób zależnych oraz ich opiekunów na terenie Gminy Skawina Gmina Skawina/Miejsko Gminny Ośrodek...

Wyposażenie Dworu

Zakup wyposażenia do Dworu Dzieduszyckich w Radziszowie, służącego promocji lokalnego dziedzictwa i rozwijania aktywności społecznej. PROGRAM: Program Rozwoju Obszarów...

Centrum Informacji Turystycznej

PROGRAM: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013OŚ PRIORYTETOWA: 4. Wdrażanie Lokalnej Strategii RozwojuDZIAŁANIE: Małe ProjektyWARTOŚĆ PROJEKTU: 44  649,00 złWARTOŚĆ DOFINANSOWANIA: 25  000,00  złOKRES REALIZACJI...

Chodnik w Polance Hallera

PROGRAM: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013OŚ PRIORYTETOWA: 4. Wdrażanie Lokalnej Strategii RozwojuDZIAŁANIE: Odnowa i rozwój wsiWARTOŚĆ PROJEKTU: 399 044,30 złWARTOŚĆ DOFINANSOWANIA: 245 990,00 ...

Skarby Blisko Krakowa

PROGRAM: Małopolski Regionalny Program Operacyjny 2007-2013 OŚ PRIORYTETOWA: 3. Turystyka i przemysł kulturowy DZIAŁANIE: 3.1 Rozwój infrastruktury turystycznej SCHEMAT: C. Rozwój produktów i...