Przejdź do menu Przejdź do treści Przejdź do danych teleadresowych
Pogoda ikona

10°C

Informacja dla osób niesłyszących i niedosłyszących
RODO

Jakość powietrza

Bardzo dobra

Legenda

Bardzo dobra
Dobra
Umiarkowana
Dostateczna
Zła
Bardzo zła
Brak danych
Czujnik GIOŚ PM10 NO2 SO2 C6H6
Ogrody, Skawina   -   13.7   2.55   1.33
Czujniki w Gminie Skawina PM10 PM2.5
Mikołaja Kopernika   9.17   11.45
Leśna   8.88   11.45
Edwarda Warchałowskiego   16.03   21.36
Wytrzyszczek   15.19   20.17
Generała Emila Fieldorfa "Nila"   20.79   30.75
Skawińska   20.09   28.25
Leona Petrażyckiego   6.96   9.39
Leona Petrażyckiego   7.45   9.75
Wszystkie odczyty podawane są w µg/m3 Partner

Menu

Projekty europejskie

e-Mocni

e-Mocni: cyfrowe umiejętności, realne korzyści PROGRAM: Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020 DZIAŁANIE: 3.2 Działania szkoleniowe na...

eUrząd

Budowa systemu przyjaznych, efektywnych i kompleksowych e-usług samorządowych w Gminie Skawina PROGRAM: Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata...

Zintegrowany rozwój transportu

PROGRAM: Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 OŚ PRIORYTETOWA: 4. Regionalna polityka energetyczna DZIAŁANIE: 4.5 Niskoemisyjny transport miejski...

Integracja transportu zbiorowego

PROGRAM: Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 OŚ PRIORYTETOWA: 4. Regionalna polityka energetyczna DZIAŁANIE: 4.5 Niskoemisyjny transport miejski...

Dworzec "Biblioteka Skawina"

Dworzec "Biblioteka Skawina" - przywrócenie budynkowi dworca kolejowego w Skawinie walorów zabytku z przeznaczeniem obiektu na cele publiczne...

Sala gimnastyczna SP4

Dobudowa sali gimnastycznej z zapleczem do budynku Szkoły Podstawowej nr 4 w Skawinie PROGRAM: Małopolski Regionalny Program Operacyjny 2007-2013...

Rewitalizacja miejska

Utworzenie Centrów Aktywności Kulturalnej w Skawinie PROGRAM: Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 OŚ PRIORYTETOWA: 11....

Boisko w Krzęcinie

Budowa boiska sportowego w Krzęcinie PROGRAM: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013OŚ PRIORYTETOWA: 4. Wdrażanie Lokalnej Strategii RozwojuDZIAŁANIE: Odnowa i rozwój wsiWARTOŚĆ...

Gospodarka wodno-ściekowa

Gospodarka wodno-ściekowa na terenie Gminy Skawina PROGRAM: Infrastruktura i ŚrodowiskoDZIAŁANIE: 1.1 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLMBENEFICIENT: Zakład Wodociągów...

Fundusze przedakcesyjne

Przed przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej Gmina Skawina korzystała także ze środków przyznanych dla krajów oczekujących na członkostwo....