Przejdź do menu Przejdź do treści Przejdź do danych teleadresowych
Pogoda ikona

10°C

Informacja dla osób niesłyszących i niedosłyszących
RODO

Jakość powietrza

Bardzo dobra

Legenda

Bardzo dobra
Dobra
Umiarkowana
Dostateczna
Zła
Bardzo zła
Brak danych
Czujnik GIOŚ PM10 NO2 SO2 C6H6
Ogrody, Skawina   -   13.7   2.55   1.33
Czujniki w Gminie Skawina PM10 PM2.5
Mikołaja Kopernika   9.17   11.45
Leśna   8.88   11.45
Edwarda Warchałowskiego   16.03   21.36
Wytrzyszczek   15.19   20.17
Generała Emila Fieldorfa "Nila"   20.79   30.75
Skawińska   20.09   28.25
Leona Petrażyckiego   6.96   9.39
Leona Petrażyckiego   7.45   9.75
Wszystkie odczyty podawane są w µg/m3 Partner

Menu

Projekty europejskie

Czysta Energia Blisko Krakowa

PROGRAM: Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 OŚ PRIORYTETOWA: 4. Regionalna polityka energetyczna DZIAŁANIE: 4.1 Zwiększenie wykorzystania odnawialnych...

LIFE

Projekt zintegrowany LIFE „Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze” PROGRAM: Program LIFE WARTOŚĆ...

Przedszkole Samorządowe nr 2

Wsparcie dzieci z niepełnosprawnością poprzez wdrożenie w Przedszkolu Samorządowym nr 2 w Skawinie specjalistycznej Terapii Metodą Biofeedback oraz...

Placówka wsparcia dziennego

Utworzenie placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży w Gminie Skawina PROGRAM: Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata...

Redukcja niskiej emisji

Redukcja niskiej emisji na terenie Gminy Skawina PROGRAM: Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 OŚ PRIORYTETOWA: 4....

Redukcja niskiej emisji II

Redukcja niskiej emisji na terenie Gminy Skawina - etap II PROGRAM: Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020...

Jurczyce - rozbudowa skrzyżowania

TYTUŁ PROJEKTU: Rozbudowa skrzyżowania dróg gminnych nr 601214K, 601039K w miejscowości Jurczyce PROGRAM: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020...

Nowe miejsca przedszkolne

Utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego na terenie Gminy Skawina PROGRAM: Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014 -2020...

Inwentaryzacja (POIŚ)

Inwentaryzacja terenów zdegradowanych lub zanieczyszczonych na terenie miasta Skawiny PROGRAM: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 -2020...

Rewitalizacja obszarów wiejskich

PROGRAM: Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 OŚ PRIORYTETOWA: 11. Rewitalizacja przestrzeni regionalnejDZIAŁANIE: 11.1 Odnowa obszarów...