Przejdź do menu Przejdź do treści Przejdź do danych teleadresowych
Pogoda ikona

-1°C

Informacja dla osób niesłyszących i niedosłyszących
RODO

Jakość powietrza

Dobra

Legenda

Bardzo dobra
Dobra
Umiarkowana
Dostateczna
Zła
Bardzo zła
Brak danych
Czujnik GIOŚ PM10 NO2 SO2 C6H6
Ogrody, Skawina   -   9.34   3.93   1.15
Czujniki w Gminie Skawina PM10 PM2.5
Mikołaja Kopernika   30.12   41.78
Leśna   27.44   37.5
Edwarda Warchałowskiego   30.72   41.81
Wytrzyszczek   29.69   41.8
Generała Emila Fieldorfa "Nila"   29.81   41.6
Skawińska   33.26   44.78
Leona Petrażyckiego   30.11   41.66
Leona Petrażyckiego   24.77   32.11
Wszystkie odczyty podawane są w µg/m3 Partner

Menu

Projekty europejskie

Twin Town 2009

Spotkanie miast partnerskich Skawiny 2009 PROGRAM: Europa dla Obywateli DZIAŁANIE:  1. Town Twining (Miasta Partnerskie) WARTOŚĆ PROJEKTU: 5598,31 euro WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA: 5598,31...

Obwodnica I etap

Pierwszy etap Budowy Północnej Obwodnicy Skawiny PROGRAM: Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego OŚ PRIORYTETOWA: Priorytet I. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury...

Kanalizacja i wodociąg Radziszów

Budowa wodociągu i kanalizacji w Radziszowie – zadanie III B PROGRAM: Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego OŚ PRIORYTETOWA: Priorytet III....

Wodociąg ul. Krakowska

Wodociąg ul. Krakowska w Skawinie PROGRAM: Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju RegionalnegoOŚ PRIORYTETOWA: Priorytet III. Rozwój lokalnyDZIAŁANIE: 3.2 Obszary podlegające restrukturyzacjiWARTOŚĆ PROJEKTU: 391...

SMART

„How a Technology Park…- jak poprzez park technologiczny wspierać rozwój obszaru geograficznego” ORGANIZATOR: Program Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG III C...

Fundusze przedakcesyjne

Przed przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej Gmina Skawina korzystała także ze środków przyznanych dla krajów oczekujących na członkostwo....

Rozbudowa obiektów sportowych

Rozbudowa i modernizacja obiektów sportowych w Radziszowie i Pozowicach PROGRAM: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013OŚ PRIORYTETOWA: 4. Wdrażanie Lokalnej Strategii...

Sala gimnastyczna SP4

Dobudowa sali gimnastycznej z zapleczem do budynku Szkoły Podstawowej nr 4 w Skawinie PROGRAM: Małopolski Regionalny Program Operacyjny 2007-2013...

e-Mocni

e-Mocni: cyfrowe umiejętności, realne korzyści PROGRAM: Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020 DZIAŁANIE: 3.2 Działania szkoleniowe na...

POWER

Doskonalenie jakości usług administracyjnych istotnych dla prowadzenia działalności gospodarczej świadczonych w gminach Kraków, Biskupice, Skawina, Zabierzów, Jordanów i...

eUrząd

Budowa systemu przyjaznych, efektywnych i kompleksowych e-usług samorządowych w Gminie Skawina PROGRAM: Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata...

Dworzec "Biblioteka Skawina"

Dworzec "Biblioteka Skawina" - przywrócenie budynkowi dworca kolejowego w Skawinie walorów zabytku z przeznaczeniem obiektu na cele publiczne...

Integracja transportu zbiorowego

PROGRAM: Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 OŚ PRIORYTETOWA: 4. Regionalna polityka energetyczna DZIAŁANIE: 4.5 Niskoemisyjny transport miejski...

MKZ II

Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II PROGRAM: Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014 -2020 DZIAŁANIE: 10.2 Rozwój kształcenia...

Rozwijanie kompetencji

Rozwijanie kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy u uczniów i uczennic gimnazjów w Gminie Skawina PROGRAM: Regionalny Program Operacyjny...

Inwentaryzacja (POIŚ)

Inwentaryzacja terenów zdegradowanych lub zanieczyszczonych na terenie miasta Skawiny PROGRAM: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 -2020...

LIFE

Projekt zintegrowany LIFE „Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze” PROGRAM: Program LIFE WARTOŚĆ...

Przedszkole Samorządowe nr 2

Wsparcie dzieci z niepełnosprawnością poprzez wdrożenie w Przedszkolu Samorządowym nr 2 w Skawinie specjalistycznej Terapii Metodą Biofeedback oraz...

Nowe miejsca przedszkolne

Utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego na terenie Gminy Skawina. PROGRAM: Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014 -2020...

Placówka wsparcia dziennego

Utworzenie placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży w Gminie Skawina PROGRAM: Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata...