Przejdź do menu Przejdź do treści Przejdź do danych teleadresowych
Pogoda ikona

0°C

Informacja dla osób niesłyszących i niedosłyszących
RODO

Jakość powietrza

Dobra

Legenda

Bardzo dobra
Dobra
Umiarkowana
Dostateczna
Zła
Bardzo zła
Brak danych
Czujnik GIOŚ PM10 NO2 SO2 C6H6
Ogrody, Skawina   -   15.8   7.26   0.19
Czujniki w Gminie Skawina PM10 PM2.5
Wszystkie odczyty podawane są w µg/m3 Partner

Menu

Projekty europejskie

Twin Town 2009

Spotkanie miast partnerskich Skawiny 2009 PROGRAM: Europa dla Obywateli DZIAŁANIE:  1. Town Twining (Miasta Partnerskie) WARTOŚĆ PROJEKTU: 5598,31 euro WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA: 5598,31...

Obwodnica I etap

Pierwszy etap Budowy Północnej Obwodnicy Skawiny PROGRAM: Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego OŚ PRIORYTETOWA: Priorytet I. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury...

Kanalizacja i wodociąg Radziszów

Budowa wodociągu i kanalizacji w Radziszowie – zadanie III B PROGRAM: Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego OŚ PRIORYTETOWA: Priorytet III....

Wodociąg ul. Krakowska

Wodociąg ul. Krakowska w Skawinie PROGRAM: Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju RegionalnegoOŚ PRIORYTETOWA: Priorytet III. Rozwój lokalnyDZIAŁANIE: 3.2 Obszary podlegające restrukturyzacjiWARTOŚĆ PROJEKTU: 391...

SMART

„How a Technology Park…- jak poprzez park technologiczny wspierać rozwój obszaru geograficznego” ORGANIZATOR: Program Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG III C...

Fundusze przedakcesyjne

Przed przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej Gmina Skawina korzystała także ze środków przyznanych dla krajów oczekujących na członkostwo....

Rozbudowa obiektów sportowych

Rozbudowa i modernizacja obiektów sportowych w Radziszowie i Pozowicach PROGRAM: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013OŚ PRIORYTETOWA: 4. Wdrażanie Lokalnej Strategii...

Sala gimnastyczna SP4

Dobudowa sali gimnastycznej z zapleczem do budynku Szkoły Podstawowej nr 4 w Skawinie PROGRAM: Małopolski Regionalny Program Operacyjny 2007-2013...

e-Mocni

e-Mocni: cyfrowe umiejętności, realne korzyści PROGRAM: Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020 DZIAŁANIE: 3.2 Działania szkoleniowe na...

POWER

Doskonalenie jakości usług administracyjnych istotnych dla prowadzenia działalności gospodarczej świadczonych w gminach Kraków, Biskupice, Skawina, Zabierzów, Jordanów i...

eUrząd

Budowa systemu przyjaznych, efektywnych i kompleksowych e-usług samorządowych w Gminie Skawina PROGRAM: Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata...

Dworzec "Biblioteka Skawina"

Dworzec "Biblioteka Skawina" - przywrócenie budynkowi dworca kolejowego w Skawinie walorów zabytku z przeznaczeniem obiektu na cele publiczne...

Integracja transportu zbiorowego

PROGRAM: Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 OŚ PRIORYTETOWA: 4. Regionalna polityka energetyczna DZIAŁANIE: 4.5 Niskoemisyjny transport miejski...

MKZ II

Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II PROGRAM: Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014 -2020 DZIAŁANIE: 10.2 Rozwój kształcenia...

Rozwijanie kompetencji

Rozwijanie kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy u uczniów i uczennic gimnazjów w Gminie Skawina PROGRAM: Regionalny Program Operacyjny...

Inwentaryzacja (POIŚ)

Inwentaryzacja terenów zdegradowanych lub zanieczyszczonych na terenie miasta Skawiny PROGRAM: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 -2020...

LIFE

Projekt zintegrowany LIFE „Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze” PROGRAM: Program LIFE WARTOŚĆ...

Przedszkole Samorządowe nr 2

Wsparcie dzieci z niepełnosprawnością poprzez wdrożenie w Przedszkolu Samorządowym nr 2 w Skawinie specjalistycznej Terapii Metodą Biofeedback oraz...

Nowe miejsca przedszkolne

Utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego na terenie Gminy Skawina. PROGRAM: Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014 -2020...

Placówka wsparcia dziennego

Utworzenie placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży w Gminie Skawina PROGRAM: Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata...