Przejdź do menu Przejdź do treści Przejdź do danych teleadresowych
Ikona Stan powietrza
Pogoda ikona

4°C

Ikona Ekointerwencja Ikona Program Czyste Powietrze
Informacja dla osób niesłyszących i niedosłyszących Ikona wersja kontrastowa
RODO Ikona wyszukiwarka

Jakość powietrza

Bardzo dobra

Legenda

Bardzo dobra
Dobra
Umiarkowana
Dostateczna
Zła
Bardzo zła
Brak danych
Czujnik GIOŚ PM10 NO2 SO2 C6H6
Ogrody, Skawina   -   13.51   3.25   0.26
Czujniki w Gminie Skawina PM10 PM2.5
Wszystkie odczyty podawane są w µg/m3 Partner

Menu

Projekty europejskie

Redukcja niskiej emisji

Redukcja niskiej emisji na terenie Gminy Skawina PROGRAM: Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 OŚ PRIORYTETOWA: 4....

Jurczyce - rozbudowa skrzyżowania

TYTUŁ PROJEKTU: Rozbudowa skrzyżowania dróg gminnych nr 601214K, 601039K w miejscowości Jurczyce PROGRAM: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020...

Placówka wsparcia dziennego

Utworzenie placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży w Gminie Skawina PROGRAM: Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata...

Rewitalizacja obszarów wiejskich

PROGRAM: Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 OŚ PRIORYTETOWA: 11. Rewitalizacja przestrzeni regionalnejDZIAŁANIE: 11.1 Odnowa obszarów...

Inwentaryzacja (POIŚ)

Inwentaryzacja terenów zdegradowanych lub zanieczyszczonych na terenie miasta Skawiny PROGRAM: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 -2020...

Przedszkole Samorządowe nr 2

Wsparcie dzieci z niepełnosprawnością poprzez wdrożenie w Przedszkolu Samorządowym nr 2 w Skawinie specjalistycznej Terapii Metodą Biofeedback oraz...

Rozwijanie kompetencji

Rozwijanie kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy u uczniów i uczennic gimnazjów w Gminie Skawina PROGRAM: Regionalny Program Operacyjny...

Rewitalizacja miejska

Utworzenie Centrów Aktywności Kulturalnej w Skawinie PROGRAM: Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 OŚ PRIORYTETOWA: 11....

Nowe miejsca przedszkolne

Utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego na terenie Gminy Skawina PROGRAM: Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014 -2020...

MKZ II

Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II PROGRAM: Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014 -2020 DZIAŁANIE: 10.2 Rozwój kształcenia...