Zakup wyposażenia do Dworu Dzieduszyckich w Radziszowie, służącego promocji lokalnego dziedzictwa i rozwijania aktywności społecznej.


PROGRAM: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013

OŚ PRIORYTETOWA: 4. Wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju

DZIAŁANIE: Małe Projekty

WARTOŚĆ PROJEKTU: 53 382,00 zł

WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA: 25 000,00  zł

OKRES REALIZACJI PROJEKTU: do 31-12-2014 r.Opis projektu:

Celem projektu jest Promocja lokalnego dziedzictwa oraz rozwijanie aktywności społecznej przez zakup wyposażenia do Dworu Dzieduszyckich w Radziszowie. W ramach projektu zostanie zakupione wyposażenie, które pozwoli organizować szereg działań edukacyjnych, prezentujących
i propagujących lokalne dziedzictwo, w tym m.in.:

  • stałe i czasowe wystawy poświęcone: m.in. pobytowi Ojca Świętego Jana Pawła II
    w Radziszowie; Radziszowianinowi kpt. Żeglugi Wielkiej Henrykowi Jaskule; ponad 900-letniej historii Radziszowa; historii dworu i jego właścicieli.
  • spotkania poświęcone twórczości lokalnych artystów, pisarzy, poetów, ludzi kultury i sztuki, połączone jednocześnie z prezentacją ich twórczości (czytanie fragmentów utworów, wernisaże).
  • Warsztaty rękodzieła: szydełkowania, haftu, wyszywania, malowania ikon, malowania na szkle.
  • Warsztaty edukacyjne dla dzieci i młodzieży itp.