Wszyscy chcemy ostatecznie rozwiązać problem zanieczyszczonego powietrza w naszej Gminie. Lokalna uchwała antysmogowa to krok odważny, lecz niezbędny. W związku z prowadzonymi pracami pojawia się wiele pytań. Zależy nam na tym, by każdy krok w tej sprawie był jak najbardziej transparentny i zrozumiały, a mieszkańcy jak najlepiej poinformowani. Dlatego zebraliśmy najczęściej zadawane pytania i odpowiadamy na nie poniżej.


Czy lokalna uchwała antysmogowa obejmie też piece na pellet?
Nie. Zakres lokalnej uchwały antysmogowej dotyczy tylko i wyłącznie zakazu palenia węglem od 1 stycznia 2030 w istniejących budynkach oraz zakazu montażu pieców węglowych w nowych nieruchomościach od 1 stycznia 2022.


Czy lokalna uchwała antysmogowa obejmie też palenie drewnem / kominki?
Nadal będzie można użytkować kominki spełniające wymogi lokalnej uchwały antysmogowej. Trzeba jednak pamiętać, że w przypadku wprowadzenia I stopnia zagrożenia zanieczyszczenia powietrza, już obecnie nie można użytkować kominków, które nie stanowią jedynego źródła ciepła.


Czy w sprawie wprowadzenia zakazu palenia węglem odbędą się konsultacje społeczne?
Tak. Konsultacje społeczne odbędą się przed przyjęciem uchwały w Sejmiku Województwa Małopolskiego, która ostatecznie określi terminy i zakres ograniczeń.


Jakie kroki podejmie Gmina, by ułatwić mieszkańcom odejście od węgla?
Gmina cały czas te kroki podejmuje już od 2016 roku. Wtedy zostały uruchomione pierwsze programy dotacyjne do wymiany starych źródeł ciepła. Mieszkańcy mogą cały czas korzystać z dofinansowań takich jak: dotacja gminna do wymiany źródeł ciepła ze środków budżetu Gminy Skawina oraz Regionalnego Programu Operacyjnego WM 2014-2020.

Gmina Skawina jako pierwsza przystąpiła do programu STOP SMOG, który przeznaczony jest dla osób o niskich dochodach. Prowadzony jest także punkt Programu Czyste Powietrze, aby pomóc każdemu właścicielowi budynku jednorodzinnego w zależności od jego dochodów i możliwości finansowych. Szeroko informujemy o możliwości skorzystania z ulgi termomodernizacyjnej w ramach odliczenia w rozliczeniu PIT.


Co z mieszkańcami, których nie stać na wymianę kotła węglowego, a następnie ogrzewanie gazem lub innym paliwem?

Dla takich osób przeznaczony jest właśnie program STOP SMOG. Obejmuje on nie tylko wymianę starego “kopciucha”, ale także termomodernizację, czyli obniżenie kosztów ogrzewania budynku. Jest to unikalny program, w ramach którego mieszkaniec ponosi zaledwie 10% wszystkich kosztów. Oczywiście awet taka kwota może być trudna do zdobycia, dlatego istnieje możliwość rozbicia jej na raty lub odpracowania na rzecz gminy. Wartość inwestycji w tym programie może wynieść nawet 60 tys. złotych, gdyż obejmuje ona zarówno wymianę kotła węglowego jak i termomodernizację. Mieszkaniec nie musi szukać firmy,ani martwić się o formalności, gdyż tym zajmą się tym za niego ekodoradcy.

Po poprawnie wypełnionym i zweryfikowanym wniosku, kolejnym krokiem będzie sprawdzenie budynku przez wykwalifikowanych audytorów. Specjaliści określą, jakie prace należy wykonać oraz jakie źródło ciepła zastosować, aby uzyskać największe korzyści energetyczne, które przełożą się na obniżenie rachunków. Dla osób nie mogących skorzystać z programu STOP SMOG, istnieje możliwość uzyskania dotacji z Czyste Powietrze, gdzie w zależności od dochodu można uzyskać zwrot środków za inwestycję na poziomie 30% lub 60%.


Co z tymi osobami, które niedawno kupiły nowoczesne piece węglowe i uzyskały na nie dofinansowanie?
Ostatnie dofinansowanie w gminie do kotłów na węgiel były możliwe w 2019 roku. W programie Czyste Powietrze do 2021 roku nie można uzyskać dofinansowania do pieców węglowych. Biorąc pod uwagę okres gwarancji oraz czas użytkowania tych kotłów w 2030 roku nie będą one już sprawne technologicznie.

Zapewne po okresie trwałości projektu, z którego mieszkańcy korzystali przy dofinansowaniu, będę mogli te kotły wymienić. Po wprowadzeniu ograniczeń Regulamin

przyznawania dotacji ze środków Gminy Skawina zostanie odpowiednio zmieniony, by umożliwić wymianę tych kotłów przy pomocy finansowej Gminy.


Czy ogrzewanie gazem jest droższe niż węglem?
Wszystko zależy od stanu nieruchomości. Ocieplony budynek z kotłem gazowym będzie miał rachunki zbliżone do ogrzewanego węglem. Jednak kluczem do sukcesu w przypadku gazu jest termomodernizacja. Nowoczesne kotły kondensacyjne można dowolnie konfigurować pod względem docelowej temperatury budynku.

Dla przykładu w ramach jednego z programów w budynku mieszkańca wymieniono stary piec węglowy na nowy kocioł gazowy, ocieplono ściany zewnętrzne oraz strop budynku. Efektem tych działań był spadek kosztów ogrzewania: Przed ociepleniem wynosił on 8000 zł (10 ton węgla x 800 zł), a po termomodernizacji niecałe 4 000 zł.

W naszej gminie wiemy, że ocieplenie jest ważne, dlatego mieszkańcy mogą liczyć na pomoc w pozyskaniu środków na wymianę okien, drzwi, ocieplenia ścian, stropu, piwnic, wentylację z odzyskiem ciepła oraz odnawialne źródła energii. Wszystkich mieszkańców namawiamy nie tylko do wymiany źródła ciepła, ale także na termomodernizację. O opinię warto również zapytać sąsiada, który już wymienił "kopciucha" na kocioł gazowy i ma ocieplony budynek.


Jaki jest koszt termomodernizacji budynku?
To zależy od stanu nieruchomości. Przed kompleksową termomodernizacją warto zrobić audyt energetyczny lub skorzystać z doradztwa energetycznego, aby uzyskać jednoznaczną odpowiedź na to pytanie. Dla każdego konkretnego budynku trzeba określić, jakie prace należy wykonać oraz ocenić, czy to się opłaca. Nieruchomości różnią się usytuowaniem w terenie, wielkością, kształtem, rodzajem zastosowanych materiałów i wieloma innymi cechami. Dodatkowo po wielu latach użytkowania pojawiają się w nich różne usterki: spękania, odpryski, zawilgocenia - w każdym budynku są inne. Dlatego należy go zbadać i dobrać dla niego najbardziej racjonalny sposób termomodernizacji.


Dlaczego nie wprowadzimy zakazu najpierw w mieście, a dopiero po jakimś czasie w całej gminie?
Wszyscy mieszkańcy Gminy są objęci tymi samy programami dotacyjnymi, więc mają równe szanse w otrzymaniu pomocy przy wymianie źródła ciepła. Powietrze jest równie zanieczyszczone na wsi jak i w mieście. Wszyscy dobrze wiemy, że powietrze nie uznaje granic administracyjnych narzuconych przez człowieka.


Co z tymi mieszkańcami, którzy nie są podłączeni lub nie mogą zostać podłączeni do sieci gazowniczej i MPEC?
Oprócz gazu i MPEC jest możliwość uzyskania dofinansowania do pomp ciepła, pieców na biomasę oraz kotłów elektrycznych. Podkreślamy że przy wymianie zawsze warto przeprowadzić termomodernizację budynku!


Szczegółowe informacje dotyczące uchwały antysmogowej dla Skawiny znajdują się TUTAJ.